Yritysten välinen kauppa ja kuluttajakauppa – tunnetko erot?

Kun yrityksesi käy tavaran kauppaa, saattaa tuntua yhdentekevältä, onko ostajana toinen yritys vai yksityishenkilö. Juridisesti asialla on kuitenkin suuri merkitys. Siinä missä yritysten välisessä kaupassa vallitsee laaja sopimusvapaus, on kuluttajakaupan sopimusvapautta rajoitettu vahvasti pakottavalla lainsäädännöllä.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.6.2024

Edustustili etsi allekirjoituspalvelua – Docue erottui muista asiakirjamalliensa ansiosta

Useat tilitoimistot hyödyntävät sähköistä allekirjoitusta tilinpäätösten allekirjoittamiseen. Etsiessään sopivaa ratkaisua Edustustili löysi Docuen, jossa myös kaikki tilitoimistolle hyödylliset juridiset asiakirjat pystytään laatimaan nopeasti ja luotettavasti.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

2.5.2024

Docuen välityslausekkeet muutettu sukupuolineutraaleiksi Keskuskauppakamarin esimerkkiä seuraten

Keskuskauppakamarin päivitetyt välitysmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.1.2024. Uutta säännöissä on erityisesti, että niiden terminologia on muuttunut sukupuolineutraaliksi. Docue pitää uudistusta tervetulleena ja on päivittänyt asiakirjamalliensa välityslausekkeet uuden terminologian mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.4.2024

Etätyö on tehnyt monen ohjelmistoyhtiön sopimusprosesseista työläitä – näin Wunderdog ratkaisi asian

Yleistynyt etätyöskentely on tehnyt monen yrityksen sopimusprosesseista työläitä. Vauhdikkaasti kasvava ohjelmistoyhtiö Wunderdog etsi ratkaisua tilanteeseen ja onnistui suoraviivaistamaan dokumenttien laadinnan, allekirjoittamisen ja arkistoinnin Docuen avulla.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

1.3.2024

Rakennusfirmoissa sopimuksista muodostuu usein pullonkaula – näin SSA korjasi asian

SSA panostaa kaikessa toiminnassaan nopeuteen ja sujuvuuteen. Perinteinen tapa hoitaa sopimusasioita sähköpostitse osoittautui kuitenkin kaikkea muuta kuin mutkattomaksi. Tämän haasteen voittamiseksi SSA kehitti sujuvat sopimusprosessit Docuen avulla. Nyt sähköinen sopiminen on tullut osaksi arkipäivää, mikä on merkittävästi helpottanut niin SSA:n kuin heidän sopimuskumppaneidensakin työskentelyä.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

6.2.2024

Docue Drive on täällä – uusi tekoälyavusteinen sopimushallinta

Docue esittelee ylpeänä uuden sopimushallinnan työkalun, Docue Driven, joka muuttaa sopimushallinnan pelin älyllään ja helppokäyttöisyydellään. Driven kehittyneet ominaisuudet ratkaisevat suurimman osan siitä päänsärystä, joka yrityksissä aiheutuu juridisten dokumenttien pyörittämisestä.

Docue

Docue

8.1.2024

Docue auttaa tilitoimistoja vauhdittamaan liiketoimintaansa – lue menestystarinat yrityksen takana

Kaksi pörssirakettia ja yksi jättiläinen. Siinä historia Docuen toimitusjohtaja Antti Sepän, hallituksen puheenjohtaja Asko Schreyn ja neuvonantaja Camilla Skoogin takana. Heillä kaikilla on ollut ratkaiseva rooli aiemmissa tilitoimisto- ja ohjelmistoalan yrityksissään. Nyt he haluavat tuoda automatisoidut juridiset asiakirjamallit samoille toimialoille maailmanlaajuisesti.

Docue

Docue

22.12.2023

Näin suuri vakuutusmeklari yhdenmukaisti asiakassopimuksensa Docuen avulla

Kun liiketoimintaa laajennetaan, hallinnon ja brändin yhtenäisyys on monesti uhattuna. Asiakirjat eivät ole enää yksin toimitusjohtajan tai pienen tiimin käsissä, jolloin ne alkavat helposti elää omaa elämäänsä organisaation eri laidoilla. Vakuutusmeklari Söderberg & Partnersissa ymmärrettiin, että oikeilla työkaluilla tätä ongelmaa voidaan ehkäistä.

Jaakko Laukia

7.11.2023

Työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus – tunnetko erot?

Suomen talouden yskiessä myös tuotannollis-taloudelliset irtisanomiset ovat yleistymässä. Työnantajan kannattaa tällöin muistaa kaksi tärkeää velvollisuuttaan: työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus. Molemmat velvoittavat työnantajan tarjoamaan työtä irtisanotulle työntekijälle, mutta samasta tarkoituksesta huolimatta velvollisuuksissa on myös merkittäviä eroja.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.10.2023

Vahva tase tuo turvaa – katso keinot vakavaraisuuden vahvistamiseksi

Yrityksellä sanotaan olevan vahva tase, jos sillä on riittävästi omaa pääomaa ja erityisesti rahavaroja myös huonojen aikojen varalle. Tasetta vahvistaa voitollinen liiketoiminta, mutta toisinaan omistajien kannattaa vahvistaa tasetta erillisellä rahoituksella. Tässä kirjoituksessa käymme läpi yleisimmät yrityksen rahoitusvaihtoehdot taseen vahvistamiseksi.

Jaakko Laukia

11.9.2023

Moni kohtaa juridisia ongelmia, jotka olisivat estettävissä laadukkaalla sopimisella

Juridiset ongelmat ovat yleisiä, mutta harva osaa tai jaksaa hakea niihin apua. Avun hakemisen vaikeudet johtavat usein siihen, että juridiset ongelmat jäävät ratkaisematta ja ihmisten oikeudet toteutumatta. Ongelmien ratkaisua tulisi ehdottomasti helpottaa, samalla unohtamatta riitojen ennaltaehkäisyn tärkeyttä.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

22.8.2023

Työsopimuslain muutos pyrkii helpottamaan työsuhteen määrittelyä

Raja työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn välillä on joskus häilyvä. 1.7.2023 voimaan tullut työsopimuslain muutos pyrkii antamaan aiempaa parempia välineitä rajanvedon tekemiseen. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mikä muuttui ja miksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.7.2023

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023

Provisioehdot mietityttävät työnantajia – uudistimme sisältöjämme

Provisiopalkasta sopiminen on mietityttänyt monia Docuen asiakkaita. Halusimme mahdollistaa laadukkaan sopimisen kaikille yrityksille ja lisäsimme työsopimusmalleihimme monipuoliset provisioehdot, joilla sopiminen onnistuu helposti.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

2.3.2023

Yrityksen tärkeimmät asiakirjat – 5 kohdan muistilista

Jokaisen menestyvän yrityksen perustukset rakentuvat huolella laadituista asiakirjoista. Tässä blogitekstissä keskitymme niistä kaikkein tärkeimpiin ja kerromme, mihin asiakirjoihin sinun kannattaa yritystoiminnassasi panostaa. Oikeiden työkalujen avulla yrityksesi tavoitteita palvelevien asiakirjojen laatiminen on mutkatonta.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

16.2.2023

Työnantaja, näillä neljällä eri keinolla voit korvata kilpailukieltosopimukset

Työsuhteen jälkeiset kilpailukieltosopimukset tulivat työnantajille maksullisiksi viimeistään vuodenvaihteessa, kun uuden kilpailukieltosääntelyn siirtymäaika päättyi. Tarpeettomien korvausten maksuvelvollisuuden välttämiseksi kilpailukieltosopimukset kannattaa jatkossa korvata muilla keinoilla.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

5.1.2023

Kuluttajansuojalain uudistus tuo tiukennuksia puhelinmyyntiin – mikä muuttuu?

Kuluttajansuojalaki muuttuu 1.1.2023. Muutoksen myötä kuluttajille suunnatussa puhelinmyynnissä sitovia kauppoja ei enää voida tehdä puhelimessa. Kauppa syntyy vasta puhelun jälkeen, jos kuluttaja vahvistaa puhelimessa sovitun kaupan kirjallisesti.

Ada Lappalainen

Ada Lappalainen

8.12.2022

Kaikki kilpailukieltosopimukset maksullisiksi 1.1.2023 alkaen

Kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely muuttui monilta osin 1.1.2022. Tästä alkoi vuoden siirtymäaika, jonka aikana vanhaa ja uutta sääntelyä on sovellettu rinnakkain. Vuodenvaihteessa tämä siirtymäaika päättyy. 1.1.2023 alkaen työnantajien on maksettava työntekijöille korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, myös ennen lakimuutosta tehdyistä.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

24.11.2022
Graphic representing a small business owner holding an automated business contract template in the palm of their hand

Kattavat tilausvahvistuksen ja toimitussopimuksen mallit lisätty palveluun

Laajennamme säännöllisesti tarjontaamme uusilla asiakirjamalleilla asiakastoiveiden ja ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Tässä blogikirjoituksessa esittelemme kaksi yritystoiminnan kannalta tärkeää mallia, jotka on lisätty Docuen palveluun.

Docue

31.10.2022
A graphic showing a perfect job offer letter

Osakeyhtiölain muutos mahdollistaa etäyhtiökokoukset

Osakeyhtiölain viimeaikaisen muutoksen myötä yhtiökokous on jatkossa mahdollista järjestää kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Monessa yrityksessä on etäkokousten sallimiseksi tarpeen päivittää yhtiöjärjestystä.

Ada Lappalainen

Ada Lappalainen

22.9.2022

Työlainsäädäntöön on tullut muutoksia elokuun alussa – lue tärkeimmät

Sekä perhevapaauudistus että työehtodirektiivistä johtuvat työlainsäädännön muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2022. Muutosten myötä työnantajille on tullut lukuisia uusia velvoitteita, jotka on tärkeä tuntea – varsinkin, jos olet pian rekrytoimassa uusia työntekijöitä tai työllistät työntekijöitä vaihtelevalla työajalla.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

30.8.2022

Salvos selkeyttää liiketoimintaansa huolehtimalla sopimusasioista Docuen palvelulla

Hirsirakentaja Salvos Finland Oy arvostaa kustannussäästöjä. Docuella sopimusasiat saadaan hoidettua edullisesti ja ketterästi säästämällä kaikkien aikaa.

Docue

20.6.2022

Täsmä Työterveys parantaa asiakaskokemustaan Docuella

Docuen avulla voidaan hyödyntää yrityksen omia valmiita sopimuspohjia yhdistämällä ne palvelun helppokäyttöiseen teknologiaan. Näin teki myös digitaalisen sairaanhoidon palvelukonsepti Täsmä Työterveys Oy.

Docue

20.6.2022

Paperless tarjoaa asiakkailleen täysin sähköisiä tilitoimistopalveluita Docuen avulla

Tilitoimisto Paperless Oy:n päivittäinen toiminta helpottui Docuen käyttöönoton myötä, kun yhdestä palvelusta löytyvät asiakirjamallit kirjanpitäjän tarpeisiin sekä sähköinen allekirjoitus.

Docue

29.4.2022

Toivo Group laatii vuosittain satoja sopimuksia laadukkaalla ja tehokkaalla tavalla

Kun yhtiössä tehdään useita satoja sopimuksia ja asiakirjoja vuosittain, on niiden laadinnan tehokkuudella liiketoiminnan kannalta merkitystä. Siksi Toivo Group Oyj:lla tehdään kaikki sopimukset Docuen avulla.

Docue

19.4.2022

Paikallinen sopiminen tarjoaa mahdollisuuksia TES-vapaille yrityksille

Työvoima on yrityksen tärkein kilpailuvaltti, minkä vuoksi työntekijöiden työehtoihin kannattaa satsata. Tässä blogikirjoituksessa työoikeuteen perehtynyt Docuen juristi Senja Paldanius avaa, miten työehdot lähtökohtaisesti määräytyvät TES-vapaissa yrityksissä ja mitä mahdollisuuksia paikallinen sopiminen tarjoaa tällaisille yrityksille.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

11.4.2022

Lars Remes osaksi Docuen kasvutarinaa

Lars Remes aloitti 3.1.2022 Docuen uutena teknologiajohtajana. Ohjelmistoalan konkari on toiminut aiemmin muun muassa LAWLY by Ramboll -ohjelmiston pääkehittäjänä 11 vuoden ajan. Blogikirjoituksessa Lars kertoo menestyvän teknologian aineksista sekä miksi hän tuli Docuelle töihin.

Lars Remes

31.1.2022

15 minuuttia Docuen perustajan kanssa

Docuen uusi vahvistus Gustav istui alas yrityksen perustajan Marko Tepon kanssa selvittääkseen kaiken Docuesta – ja sai katsauksen juridiikan arkipäivään.

Gustav Wiik

14.12.2021

Juridiikkaa uusin silmin

Docuen juristit Ada ja Hanna aloittivat syksyllä oikeusmuotoilun opinnot. Tässä kirjoituksessa he kertovat, mistä oikeusmuotoilussa on kysymys, miten sitä opiskellaan sekä miten Docuella hyödynnetään oikeusmuotoilua.

Ada Lappalainen ja Hanna Lahtela

3.12.2021

Mikä on sähköinen allekirjoitus?

Allekirjoitus on tahdonilmaisun sinetöinti. Historiassa se on tehty omakätisesti peukalonjälkenä, kynällä ja nykyisin myös sähköisesti. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole täysin ajantasainen uusien menetelmien suhteen.

Antti Seppä

Antti Seppä

11.11.2021
jouset

Lakipalveluiden Robin Hood

Perinteiset lakipalvelut ovat asiakkaille tarpeellisia, mutta samalla auttamattoman vaikeaselkoisia, kalliita ja vanhanaikaisia. Siksi tarvitsemme lakipalveluiden Robin Hoodia.

Jukka Jaakkola

Jukka Jaakkola

6.9.2021
Sopimustiedosta tulee Docue

Sopimustieto on nyt Docue

Sopimustieto on nyt Docue. Myös verkko-osoitteemme on muuttunut muotoon “docue.com". Taustalla palvelun laajentuminen.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

11.8.2021
Antti Seppä

Antti Seppä Docuen toimitusjohtajaksi

Docue Technologies Oy on nimittänyt toimitusjohtajakseen 16.8.2021 alkaen Antti Sepän. Sepästä tulee Docuen hallituksen jäsen ja merkittävä henkilöomistaja.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

15.6.2021
Kädet näppäimistöllä

Docue tuo laadukkaat sopimukset jokaisen yrityksen saataville

Mielestämme jokaisen yrittäjän tulisi voida itse laatia omaa yritystään koskevat sopimukset. Siksi kehitimme palvelun, jonka älykkäiden asiakirjamallien ja kattavan ohjeistuksen avulla juridisesti pätevien asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä tahansa.

Docue

18.5.2021
Iikka Timlin

Kehitystiimimme vahvistui – esittelyssä Iikka Timlin

Docuen tiimi vahvistui Iikka Timlinillä, joka kehittää palvelun järjestelmäarkkitehtuuria.

Docue

22.2.2021
Tiimityö

Henkilöstöannilla sitoutat työntekijäsi yhtiön arvon kasvattamiseen

Henkilöstöannilla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta tulla työnantajansa osakkeenomistajiksi. Uusi työntekijöille suunnattu veroetu suo paremmat mahdollisuudet sitouttamiseen henkilöstöannin kautta 1.1.2021 alkaen.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

5.1.2021
Suomen liput

Yrityssisällöt nyt myös ruotsiksi

Docuen palvelun tärkeimmät yrityssisällöt on käännetty ruotsiksi ja avattu asiakkaidemme käyttöön 31.12.2020. Myös palvelun käyttöliittymä on nyt saatavilla toisella kotimaisella kielellä.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

31.12.2020
Tilitoimisto Mandaatti

Tilitoimisto Mandaatti luo parempia asiakaskokemuksia Docuen palvelulla

Tilitoimistojen tarpeisiin kehitetty Docuen palvelu tukee kirjanpitäjien työtä, luo tilitoimistolle mahdollisuuden laajentaa palvelutarjontaa ja parantaa samalla asiakastyön laatua.

Docue

3.6.2020
coffee

Pikavalinnat nopeuttamaan tilinpäätöstöitä

Docuen avulla nopeutat huomattavasti tilinpäätöskauteen liittyvien asiakirjojen ja sopimusten laatimista, niiden allekirjoituttamista ja arkistointia.

Marko Teppo

Marko Teppo

7.2.2020
Palvelun käyttö

Isännöintiä älykkäästi Docuen avulla

Pirkanmaan Pro Isännöinti Oy:llä asiakirjat laaditaan pikavalinnoin juristien ylläpitämillä sisällöillä ja sähköinen allekirjoitus saadaan asiakkaalta tarvittaessa toimiston tabletilla. Docuen älykäs teknologia on helpottamassa isännöintipalveluihin liittyvien asiakirjojen laadintaa, allekirjoittamista ja arkistointia sekä tukemassa yhtiön vision mukaista toimintaa.

Docue

13.12.2019
Kahvi

Uusi työaikalaki laajentaa työajasta sopimisen vapautta

1.1.2020 astuu voimaan uusi työaikalaki, joka uudistaa yli 20 vuotta vanhaa sääntelyä töiden järjestelystä. Sääntelyn pääpiirteet esimerkiksi työn enimmäismäärästä ja lepoajoista pysyvät ennallaan, mutta erityisesti johtajien ja tietotyötä tekevien työaikarajoitukset muuttuvat. Muutokset puhuvat pitkälti vapaamman sopimisen puolesta.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

9.12.2019
Osakassopimus

Laadi osakassopimus ajoissa, turvaa yrityksesi tulevaisuus

Voisitko harkita yrityksesi myymistä joku päivä? Osakassopimuksella voit varmistaa, että rahakkaan ostotarjouksen tullessa yksittäinen osakas ei voi torpedoida kauppaa. Samoin voit varmistaa, että hankalaksi heittäytyvistä osakkaista päästään eroon. Osakassopimuksen laatiminen juristilla maksaa vähintään 2 000 euroa – vai voisiko laadukkaan sopimuksen saada edullisemmin?

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

6.11.2019
Kesätyö

Laadi kesätyösopimukset jopa 90 % nopeammin

Onko taas aika hoitaa kesätyöntekijöiden sopimukset kuntoon? Lyhyissäkin työsuhteissa on syytä panostaa työsopimusten riittävään laatuun. Sopimus on käyntikortti yrityksesi tavasta hoitaa asioita. Laadukkaalla, kirjallisella sopimuksella näytät, että työntekijät ovat yrityksellesi tärkeitä.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

29.1.2019
Arkisto

Kokouspöytäkirjat ilman kärsimystä?

Kokouspöytäkirjoja saattaa kertyä jo pienessä yhtiössä vuosittain 30–40. On yhtiökokousta, hallituksen kokousta, jory-tapaamisia… Auttaisiko palvelu, jonka älykkäät pöytäkirjamallit tekevät paperityön lähes puolestasi?

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

4.12.2018
NDA

Suojaa liikesalaisuutesi kunnon salassapitosopimuksella

Liikesalaisuudet ovat monen yrityksen arvokkainta omaisuutta. Laki suojaa liikesalaisuuksia tiettyyn rajaan asti, mutta suoja on heikko ja epämääräinen. Käytännössä varmin tapa suojata liikesalaisuudet on asianmukainen salassapitosopimus. Laadithan salassapitosopimuksen aina, kun luovutat tietoa ulkopuolisille?

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

27.11.2018
Kättely

Yritys vasta perustettu? Hoida sopimuksesi alusta asti laadukkaasti

Nuorella yrityksellä hallintoa ei rasita menneisyyden painolasti – tee siitä kilpailuetu. Tiesitkö, että laadukkaita sopimuksia tekevä yritys voi olla jo ensimmäisen vuoden jälkeen 30 000 – 50 000 € kilpailijaansa arvokkaampi?

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

5.11.2018
Kädet näppäimistöllä

Helpot ja laadukkaat työsopimusmallit yrittäjälle

Laadukkaat työsopimukset saattavat tuoda yhden nollan lisää yrityksesi arvoon. Tämä pätee erityisesti yrityksiin, joiden alalla kilpailu on kovaa ja joiden arvonluonti perustuu pitkälti työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen. Mutta voiko laadukasta työsopimusta laatia kohtuullisella vaivalla ja rahalla?

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

1.11.2018