3.5.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Joukkoirtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus pysynyt ennallaan

Työllistymissuunnitelmasta tiedottaminen: Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan, jos työnantaja on ollut irtisanomassa samalla kertaa vähintään kymmentä työntekijää tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työllistymissuunnitelma on työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laadittava suunnitelma työntekijän uudelleen työllistymisen edistämiseksi. Työntekijällä on oikeus siihen myös muissa tilanteissa kuin joukkoirtisanomisissa, mutta joukkoirtisanomisen kohdalla työnantajalla on sitä koskeva erityinen tiedottamisvelvollisuus.

Hyödyttää sekä työntekijää että TE-palveluja: Tiedottamisvelvollisuuden tarkoituksena on saattaa irtisanottava työntekijä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työvoimapalvelujen piiriin. Jotta TE-toimistot osaisivat varata riittävät resurssit uusiin työnhakijoihin, on työnantajalle lisäksi säädetty velvollisuus ilmoittaa tällaisesta vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle.

Nykyään 55 vuotta täyttäneitä informoitava tehostetummin

Laajennetusta muutosturvasta tiedottaminen: Työnantajan irtisanomisia koskevaa tiedottamisvelvollisuutta laajennettiin 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen myötä työnantajan on tiedotettava tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle, joka on irtisanomisen hetkellä täyttänyt 55 vuotta ja jonka työsuhde on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään viisi vuotta, tämän oikeudesta laajennettuun muutosturvakoulutukseen ja -rahaan. Viiden vuoden yhdenjaksoisuutta eivät katkaise lyhyet, enintään 30 päivää jatkuneet keskeytykset.

Laajennetun muutosturvan sisältö: Laajennetun muutosturvan tarkoituksena on edistää 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Siihen sisältyvät:

  • TE-toimiston järjestämä muutosturvakoulutus, jolla edistetään irtisanotun työntekijän valmiuksia siirtyä uuteen työhön tai uudelle alalle;

  • työttömyyskassan tai Kelan maksama muutosturvaraha, jolla tuetaan työntekijän toimeentuloa muutosturvakoulutuksen ajan; sekä

  • pidennetty työllistymisvapaa eli palkallinen vapaa irtisanomisaikana uuden työn etsimistä varten.

Koskee myös yhden henkilön irtisanomista: Vastaavasti kuin edellä käsitelty joukkoirtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus, myös 55 vuotta täyttäneitä koskeva tiedottamisvelvollisuus koskee vain tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtävää irtisanomista. Huomionarvoista kuitenkin on, että 55 vuotta täyttäneitä koskeva tiedottamisvelvollisuus koskee myös yksittäisen työntekijän irtisanomista.

Paransimme sisältöjämme työnantajien avuksi

Uudistuksen edellyttämät toimet: Tiedottamisvelvollisuutta koskeva uudistus ei edellytä työnantajilta akuutteja toimia. Työnantajien tulee mahdollisissa irtisanomistilanteissa muistaa tarkistaa, soveltuuko kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen jokin tiedottamisvelvollisuus vai ei. Jos velvollisuus soveltuu, on hoidettava tarvittavat tiedotusasiat. Tämä lisää hieman työnantajien hallinnollista taakkaa.

Docuen parannellut sisällöt: Työnantajien taakkaa keventääksemme olemme lisänneet irtisanomisilmoituksen malliimme uuden työvoimapalveluita koskevan kohdan. Kohta kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee antamiesi vastausten perusteella lausekkeet, joilla voit täyttää tiedottamisvelvollisuutesi. Sisällyttämällä työvoimapalveluita koskevan informaation irtisanomisilmoitukseen voit hoitaa kaksi ilmoitusasiaa yhdellä asiakirjalla.

Allekirjoitettu ilmoitus toimii todisteena: Pyytämällä irtisanomisilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen voit jälkikäteen todistaa paitsi sen, miten ja milloin irtisanominen on annettu tiedoksi, myös sen, että olet täyttänyt mahdollisen tiedottamisvelvollisuutesi. Jos työntekijän allekirjoitusta ei jostain syystä saada, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksillaan vahvistaa ilmoituksen antamisen.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti ajankohtaisen lainsäädännön ja asiakkaidemme toiveiden perusteella. Kokeile Docueta maksutta rekisteröitymällä tästä.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023