29.1.2019

Laadi kesätyösopimukset jopa 90 % nopeammin

Onko taas aika hoitaa kesätyöntekijöiden sopimukset kuntoon? Lyhyissäkin työsuhteissa on syytä panostaa työsopimusten riittävään laatuun. Sopimus on käyntikortti yrityksesi tavasta hoitaa asioita. Laadukkaalla, kirjallisella sopimuksella näytät, että työntekijät ovat yrityksellesi tärkeitä.

Kesätyö

Pitääkö kesätyöntekijällekin laatia työsopimus?

Työsopimuksista on säädetty työsopimuslaissa. Laki ei tee eroa työsopimuksissa sen mukaan, onko kysymys vakituisesta työntekijästä vai kesätyöntekijästä. Kesätyöntekijällä on siis lähtökohtaisesti samat oikeudet kuin muillakin työntekijöillä, mikä koskee myös oikeutta saada tietyt työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisena. Laadi kesätyösopimukset siis aina kirjallisena.

Mistä pitää sopia?

Kirjalliset ehdot tulee olla muun muassa seuraavista seikoista:

  • Työntekijän pääasialliset työtehtävät. Työtehtävät kannattaa määritellä laaja-alaisesti. Lisäksi kannattaa pidättää oikeus antaa muita kuin työsopimuksessa erikseen määriteltyjä työtehtäviä.

  • Työsopimuksen määräaikaisuuden peruste. Määräaikaisuus tulee aina perustella, jotta työsopimusta ei katsottaisi toistaiseksi voimassaolevaksi. Tämä koskee myös kesätöitä.

  • Palkka. Milloin palkka maksetaan ja miten mahdolliset ylityöt korvataan?

  • Työaika. Mitkä ovat työtunnit? Sovelletaanko mahdollisesti liukuvaa työaikaa?

  • Työntekopaikka. Edellyttääkö työ matkustamista tai useissa eri toimipaikoissa työskentelyä?

Mistä muuta sopimukseen on syytä lisätä?

  • Koeaika. Vaikka kysymys on kesätyöstä, kannattaa työnantajan varata itselleen oikeus purkaa työsuhde koeajan kuluessa, jos kesätyöntekijä ei suoriudu odotetulla tavalla. Huomioi, että koeajan pituus on kuitenkin enintään puolet työsuhteen sovitusta pituudesta, jos työsuhde on määräaikainen.

  • Salassapito. Työnantajan kannattaa lähes poikkeuksetta sopia liikesalaisuuksiensa salassapidosta työntekijöidensä kanssa. Salassapidon varmistamiseksi kannattaa sopia myös riittävästä sopimussakosta, joka tulee maksettavaksi, jos salassapitoa ei kunnioiteta.

Mikä on Docue?

Docuen palvelulla laadit, allekirjoitat ja arkistoit sähköisesti kaikki sopimukset ja muut asiakirjat. Palvelu on käytössä jo yli 18 000 yrityksessä. Erityisessä suosiossa ovat työsuhteen asiakirjat, joihin uppoaa perinteisin menetelmin huomattava määrä aikaa.

“HR:n asiakirjojen, lähinnä työsopimuksien ja työtodistuksien, tekemiseen meni tosi paljon aikaa, kun teimme niitä papereilla. Myös sopimuksien sisältö vaihteli jonkin verran. Kustannuksia syntyi tulostamisesta, postittamisesta ja allekirjoittamiseen käytetystä ajasta”, toteaa tavarataloketju Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela.

“Kun otimme käyttöön Sopimuskoneen, on tilanne aivan toinen. Työsopimuksista ja työtodistuksista on saatu samansisältöisiä, sopimukset arkistoitua ja ajankäytöstä paljon tehokkaampaa”, kuvaa hän uuden työkalun hyötyä.

Miten hoidan Docuella kesätyöntekijöihin liittyvät sopimusvelvoitteeni?

Voit tuoda palveluun joko omat tutut työsopimuksesi tai käyttää valmiita työsopimusmallejamme.

Docuen muuntuvilla työsopimusmalleilla muotoilet valmiin asiakirjan parhaimmillaan 5–10 minuutissa: palvelu kysyy sinulta vaihe vaiheelta, mitä sisältöä sopimukseen halutaan, ja muotoilee sopimussisällöt automaatiota hyödyntäen. Työsopimusmallimme sisältävät muun muassa kaikki edellä mainitut kohdat, jotka on syytä muistaa kesätyösopimuksissa.

Palvelulla laadit paitsi työsopimukset myös työtodistukset ja irtisanomisilmoitukset. Kaikkiaan palvelu sisältää yli 30 muuntuvaa asiakirjamallia työsuhteen eri tilanteisiin. Kehitystyössä on ollut mukana toistakymmentä juristia varmistamassa asiakirjasisältöjemme korkeaa laatutasoa.

Voit hyvin siis hyödyntää Docuen mullistavaa teknologiaa kesätyöasioiden ohella muissakin HR-tarpeissasi.

Miten Docue nopeuttaa asiakirjarulettia?

Palvelun idea perustuu pikavalintoihin: voit hiirenklikkauksin lisätä juuri itsellesi sopivat asiakirjasisällöt. Parhaimmillaan et joudu kirjoittamaan manuaalisesti juuri mitään.

Kaikki asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti, minkä jälkeen ne arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille.

Asiakirjojen tulostaminen, allekirjoittaminen ja arkistointi on yllättävän työlästä. Harvempien kotona on nykyään tulostinta, ei kaikilla toimistoillakaan. Docue tarjoaa helpon ratkaisun tähän: kun kokonaisuus on alusta loppuun digitaalinen, sekä työnantajan että työntekijöiden elämä helpottuu.

“Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin”, toteaa Elina Suikki, Suomen Hoivatilojen hankepäällikkö. Kiinteistöyhtiö hyödyntää Docuea erityisesti kausityöntekijöidensä sopimusasioissa.

Kirjoittaja on Docuen juristi.

P.S. Docue soveltuu työsuhteen asiakirjojen ohella muuhunkin hallintoon. Esimerkiksi yhtiökokouspöytäkirjoja ja toimeksiantosopimuksia tehdään palvelussamme paljon. Kehitämme palvelua jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

29.1.2019