5.1.2021

Henkilöstöannilla sitoutat työntekijäsi yhtiön arvon kasvattamiseen

Henkilöstöannilla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta tulla työnantajansa osakkeenomistajiksi. Uusi työntekijöille suunnattu veroetu suo paremmat mahdollisuudet sitouttamiseen henkilöstöannin kautta 1.1.2021 alkaen.

Tiimityö

Henkilöstöanti lyhyesti

Osakeanti työntekijöille: Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantajana oleva osakeyhtiö tarjoaa henkilökunnalleen uusia omia osakkeitaan. Työntekijöiden osakkeista maksama merkintähinta on usein osakkeen käypää hintaa alempi – osakkeita saatetaan tarjota jopa ilmaiseksi.

Järjestelyn tavoite: Henkilöstöannin tavoite on henkilökunnan motivointi omistuksen kautta. Omistus on luonteva tapa sitouttaa ja kannustaa työntekijöitä samoihin tavoitteisiin, joita on muillakin osakkeenomistajilla, yleensä osingot ja osakkeiden arvonnousu.

Uuden veroedun hyödyt

Pienempi ansiotulovero: 1.1.2021 voimaan astuneen uuden verosäännöksen myötä työntekijät saavat alihintaisissa henkilöstöanneissa merkitä osakkeita pienemmin ansiotuloveroseuraamuksin kuin ennen. Uusi sääntely pienentää välittömiä veroseuraamuksia tai jopa poistaa ne. Lisäksi se mahdollistaa henkilöstöannin käyttämisen optioluontoisena työkaluna, mutta toisin kuin todellisissa optioissa, pääomatuloverotuksen piirissä.

Kuka hyötyy: Erityisesti kasvuyhtiöissä verosääntelyn muutos antaa houkuttelevan mahdollisuuden sitouttaa henkilöstöä. Ennen muutosta alihintaiset henkilöstöannit aiheuttivat välittömän piikin työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa, mikä on ongelmallista varsinkin nuorille ja suhteellisen varattomille yksityishenkilöille.

Keskeiset edellytykset uudelle veroedulle

  1. Henkilöstöannissa saavutettava etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

  2. Työnantaja ei ole pörssilistattu yhtiö.

  3. Osakkeita merkitsevän verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ei ylitä 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiössä.

Huomioi nämä seikat päätöksenteossa

Yhtiökokous päättää: Henkilöstöanti edellyttää muiden suunnattujen osakeantien tapaan lähtökohtaisesti määräenemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Se tarkoittaa, että vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tulee saada ehdotuksen taakse. Halutessaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään henkilöstöannin yksityiskohdista.

Merkintähinta sidoksissa yhtiön arvoon: Suunnatun osakeannin hyväksyttävyyttä arvioidaan erityisesti osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteen näkökulmasta. Merkintähinnan tulee lähtökohtaisesti vastata yhtiön osakkeiden käypää hintaa, mutta henkilöstöanneissa tästä lähtökohdasta voidaan yleensä sitouttamissyistä poiketa. Näin ollen henkilöstöanti saa olla "alihintainen" esimerkiksi aiempiin saman yhtiön osakkeilla käytyihin kauppoihin verrattuna.

Dokumentoi päätökset: Päättipä yhtiökokous henkilöstöannin sisällöstä itse tai valtuuttamalla hallituksen päätöksentekoon, yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka sisältää kaikki osakeyhtiölain edellyttämät tiedot. Myös hallituksen tulee noudattaa näitä sisältövaatimuksia kokouspöytäkirjoissaan, jos se valtuutettuna päättää henkilöstöanneista.

Näin järjestät henkilöstöannin helpoiten

Laadukkaat mallisisällöt: Docuen palvelu sisältää juristien laatimat mallisisällöt kymmeniin erilaisiin osakeanteihin, mukaan lukien henkilöstöannit. Voit vaivattomasti valita pöytäkirjaasi ja muihin järjestelyyn liittyviin asiakirjoihin (esim. osakkeiden merkintäsitoumukset) ne kirjaukset, jotka sopivat juuri sinun tilanteeseesi.

Olemme tukenasi koko ajan: Palvelu neuvoo sinua pöytäkirjaa laatiessasi, mitä ottaa huomioon eri kohdissa.

Voit tutustua tarkemmin yhtiökokouksen pöytäkirjamalliimme täällä.

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

5.1.2021