3.12.2021

Juridiikkaa uusin silmin

Docuen juristit Ada ja Hanna aloittivat syksyllä oikeusmuotoilun opinnot. Tässä kirjoituksessa he kertovat, mistä oikeusmuotoilussa on kysymys, miten sitä opiskellaan sekä miten Docuella hyödynnetään oikeusmuotoilua.

Mitä oikeusmuotoilu eli legal design on?

Oikeusmuotoilu tarkoittaa pohjimmiltaan oikeuden saavutettavuuden lisäämistä muotoilun keinoin. Oikeusmuotoilun avulla juridisista palveluista ja sisällöistä voidaan muokata asiakaslähtöisiä, ymmärrettäviä ja miellyttäviä käyttää.

Lakialan perinteisiä ongelmia ovat juristijargon, kapulakieli ja kymmeniä sivuja pitkät sopimukset, joissa pääpointit katoavat pykäläviidakkoon. Liian usein juristien tuottamat sisällöt ovat loppukäyttäjien kannalta lähes mahdottomia ymmärtää ja viedä käytäntöön. Vaikeaselkoisuuden lisäksi perinteiset lakipalvelut ovat liian kalliita ja jäävät siksi monen saavuttamattomiin. Oikeusmuotoilun avulla näitä ongelmia voidaan korjata.

Oikeusmuotoilun osa-alueet Margaret Haganin teoksen Law by Design (2017) pohjalta


Miten oikeusmuotoilua opiskellaan ja miten se eroaa oikeustieteellisessä opiskelusta?

Oikeusmuotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) voi suorittaa Laurea-ammattikorkeakoulussa, jossa aloitimme opinnot syksyllä 2021.

Oikeustieteen ja oikeusmuotoilun opiskelutavoissa on suuria eroja. Laureassa toteutetaan kehittämispohjaisen oppimisen pedagogiikkaa (Learning by Developing), jonka ansioista olemme oppineet oikeusmuotoilun menetelmiä käytännön kehitysprojekteissa luennoilla istumisen ja tenttikirjojen pänttäämisen sijaan. Omien projektiemme ohessa olemme myös toimineet itse toimeksiantajan roolissa ja ohjanneet opiskelijaryhmää heidän laatiessa ratkaisua Docuen kehitysprojektiin. Projektitöiden lisäksi olemme muun muassa visualisoineet oikeustapauksia, kirjoittaneet tarinoita oikeudesta sekä sukeltaneet syvemmälle oikeusteknologian saloihin.

Oikeusmuotoilussa painotetaan moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. Siksi myös oikeusmuotoilun opintoihin liittyvät tehtävät suoritetaan pääasiassa tiimeissä, jotka kootaan vahvuuksiltaan mahdollisimman erilaisista ja eri ammatillisista taustoista tulevista jäsenistä. Olemme olleet iloisesti yllättyneitä siitä, miten monipuolinen opiskelijaporukka meillä on kasassa. Opiskelijoiden joukosta löytyy juridiikan osaajien lisäksi muun muassa visuaalisia taitajia sekä palvelumuotoilun eksperttejä. Opiskelu meille täysin uudella tavalla on ollut inspiroivaa ja avartavaa.

Miten hyödynnätte oikeusmuotoilua Docuella?

Docuen missiona on juridiikan demokratisointi: kaiken tekemisemme ytimessä on ajatus, että juridiikka kuuluu kaikille. Teknologian ja laadukkaiden sisältöjen ansioista sopimusten ja muiden juridisten asiakirjojen laatiminen onnistuu ilman juristin koulutusta. Näistä syistä Docue on yksi oikeusmuotoilun edelläkävijöistä.

Docuen juristeina olemme tottuneet selittämään juridiikkaa ymmärrettävään muotoon. Töiden myötä syttynyt innostus oikeusmuotoiluun on saanut tuulta alleen opinnoista. Nyt meillä on tarvittavat työkalut, joiden avulla voimme kehittää palveluamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita. On todella innostavaa laittaa kerätyt opit käytäntöön ja olla mukana päivittämässä lakialaa nykyaikaan.

Ada Lappalainen ja Hanna Lahtela

3.12.2021