3.10.2023

Työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus – tunnetko erot?

Suomen talouden yskiessä myös tuotannollis-taloudelliset irtisanomiset ovat yleistymässä. Työnantajan kannattaa tällöin muistaa kaksi tärkeää velvollisuuttaan: työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus. Molemmat velvoittavat työnantajan tarjoamaan työtä irtisanotulle työntekijälle, mutta samasta tarkoituksesta huolimatta velvollisuuksissa on myös merkittäviä eroja.

Milloin tuotannollis-taloudellinen irtisanominen voi tulla kyseeseen?

Edellyttää työn vähentymistä: Tuotannollis-taloudellisella irtisanomisella tarkoitetaan työn vähyyden vuoksi tehtävää irtisanomista. Jotta työnantajalla olisi oikeus irtisanoa työsopimus, tulee työn olla vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Työ vähentyy tyypillisesti, jos lopputuotteen kysyntä pienenee, mutta myös esimerkiksi työvaiheiden koneellistaminen voi vähentää työvoiman tarvetta.

Saattaa edellyttää muutosneuvotteluja: Yrityksen koosta riippuen työvoiman vähentäminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein saattaa edellyttää muutosneuvotteluja (ent. yt-neuvottelut). Muutosneuvottelut on käytävä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työnantajan selustan turvaamiseksi muutosneuvottelut on syytä dokumentoida asianmukaisesti.

Työn tarjoamisvelvollisuus – olisiko irtisanominen vältettävissä muulla työllä?

Tarjottava laajasti muita tehtäviä: Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työntekijän tuotannollisista ja taloudellisista syistä, tulee sen selvittää, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä toisiin tehtäviin. Tätä velvoitetta kutsutaan työn tarjoamisvelvollisuudeksi. Työntekijälle on tarjottava irtisanomisen vaihtoehtona kaikkea yrityksessä saatavilla olevaa työtä, josta työntekijä voisi koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella selviytyä. Jos työnantaja käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä esimerkiksi konsernisuhteen vuoksi, ulottuu työn tarjoamisvelvollisuus myös sinne.

Saattaa edellyttää koulutusta: Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien osapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Kyseeseen voi tulla lähinnä perehdyttämiseen rinnastettava koulutus.

Jatkuu irtisanomisajan: Työn tarjoamisvelvollisuus jatkuu koko irtisanomisajan aina työsuhteen päättymiseen saakka. Jos siis työnantajalle ilmaantuu uutta työtä irtisanomisaikana, on irtisanotulla työntekijällä etuoikeus siihen.

Näin dokumentoit: Työnantajan kannattaa jo irtisanomisen yhteydessä selvittää työntekijälle, miten se on täyttänyt työn tarjoamisvelvollisuutensa. Mahdollisten näyttöongelmien välttämiseksi selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, kuten osana irtisanomisilmoitusta.

Takaisinottovelvollisuus – olisiko uusi pesti täytettävissä entisellä työntekijällä?

Tarjottava vain samankaltaisia tehtäviä: Työsuhteen päätyttyä alkaa työnantajan takaisinottovelvollisuus, jos työsopimus on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Takaisinottovelvollisuus aktivoituu, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä tietyn ajan sisällä työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Tällaisessa tilanteessa työtä on tarjottava ensisijaisesti irtisanotulle, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälle ja vasta toissijaisesti ulkopuolisille työnhakijoille.

Velvollisuuden kesto riippuu työsuhteen pituudesta: Takaisinottoaika on lähtökohtaisesti neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, on takaisinottoaika kuitenkin kuusi kuukautta.

Suppeampi velvollisuus: Toisin kuin työn tarjoamisvelvollisuus, takaisinottovelvollisuus ei ulotu muihin konserniyhtiöihin eikä siihen liity koulutusvelvollisuutta.

Näin dokumentoit: Jos työnantajalle ilmaantuu irtisanotulle entiselle työntekijälle sopivaa työtä, kannattaa siihen liittyvät viestinvaihdot käydä kirjallisesti. Näin työnantaja voi jälkikäteen todistaa tarjonneensa työtä entiselle työntekijälle. Työntekijän ottaessa työtarjouksen vastaan on laadittava työsopimus.

Kaavio työn tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden merkittävimmistä eroista.

Näin Docue on tukenasi työvoiman vähentämistilanteissa

Juristien laatimat sisällöt kaikkiin tilanteisiin: Työvoiman vähentämisestä viestiminen ja sen dokumentointi on kaikissa tilanteissa paitsi juridisesti myös työyhteisön luottamuksen kannalta tärkeää. Laadithan siis kaikki asiakirjasi huolellisesti – Docuen laadukas ja täysin digitaalinen palvelukokonaisuus on apunasi. Meiltä saat käyttövalmiit, juristiemme laatimat asiakirjasisällöt kaikkiin mahdollisiin vähentämistilanteisiin. Samassa palvelussa myös allekirjoitat ja säilytät asiakirjasi turvallisesti. Kokeile Docueta ilmaiseksi jo tänään.

Kirjoittaja on Docuen juristi.


Tags: takaisinottovelvollisuus, työnantajan takaisinottovelvollisuus

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.10.2023