6.11.2019

Laadi osakassopimus ajoissa, turvaa yrityksesi tulevaisuus

Voisitko harkita yrityksesi myymistä joku päivä? Osakassopimuksella voit varmistaa, että rahakkaan ostotarjouksen tullessa yksittäinen osakas ei voi torpedoida kauppaa. Samoin voit varmistaa, että hankalaksi heittäytyvistä osakkaista päästään eroon. Osakassopimuksen laatiminen juristilla maksaa vähintään 2 000 euroa – vai voisiko laadukkaan sopimuksen saada edullisemmin?

Osakassopimus

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimus, jolla osakkeenomistajat asettavat pelisäännöt yhtiön johtamiseen ja omistamiseen. Sopimuksen suurin arvo on tilanteissa, joissa omistajat eivät ole yksimielisiä suurista linjoista, kuten osakkeiden myymisestä, lisärahoituksen hankkimisesta tai hallituksen kokoonpanosta.

Osakeyhtiölaki asettaa hyvän viitekehyksen kaikkeen päätöksentekoon, mutta kussakin yhtiössä hallitsee omanlainen dynamiikkansa. Osakassopimuksella yrittäjäporukka voi varmistaa, että tuo dynamiikka säilyy. Sopimus turvaa ennen kaikkea yrityksesi tulevaisuutta: kun vuodet vierivät, ihmiset muuttuvat ja osa yrittäjistä saattaa kääntää kelkkansa. Yleensä vähintään yksi osakkaista väsyy tai haluaa muusta syystä jäädä pois. Osakassopimuksella asetetaan turvamekanismit tällaisten tilanteiden varalle.

Mistä osakassopimuksessa tyypillisesti sovitaan?

Tyypillisesti osakassopimuksessa asetetaan omistajille velvollisuus työskennellä yhtiön hyväksi. Yrityksen arvo perustuu suurelta osin sen työntekijöiden henkilökohtaisiin kykyihin ja työpanokseen – toisinaan yhden avainhenkilön poisjäänti voi saattaa koko yhtiön tulevaisuuden vaakalaudalle.

Työntekoon ei voi toki pakottaa, mutta rangaistuksena poisjäävä osakas joutuu yleensä luovuttamaan osakkeensa, joko yhtiölle tai muille osakkaille. Tällöin osakkeiden mahdollisesta arvonnoususta pääsevät nauttimaan vain ne, jotka työnteollaan mahdollistavat arvonnousun. Osakassopimuksessa on tärkeää määritellä, millä ehdoilla ja millä hinnalla luovutukseen on velvollisuus.

Osakassopimuksessa sovitaan monesti myös, että kun yhtiön osake-enemmistön omistajat haluavat myydä osakkeensa ulkopuoliselle, on muiden osakkaiden suostuttava myymään osakkeensa samoin ehdoin samalle ostajalle (ns. ”drag-along”-ehto). Tällä halutaan varmistaa, että yrityskauppa, jota enemmistö puoltaa, toteutuu. Monesti yritykset halutaan ostaa kokonaisuudessaan – ilman vähemmistöomistajia – joten yksittäinenkin vastahakoinen omistaja saattaisi pilata muutoin potentiaalisen kaupan.

Edellä mainittujen seikkojen ohella osakassopimuksella rajoitetaan tyypillisesti osakkeiden yleistä luovutettavuutta, määrätään yrityksen tavoitteista ja asetetaan tiettyjä hallinnollisia sääntöjä.

Mikä on Docue? Miten laadin sillä osakassopimuksen?

Docue on palvelu, jolla laadit sopimuksesi ja muut asiakirjasi moninkertaisella nopeudella perinteisiin työkaluihin verrattuna. Sen idea perustuu pikavalintoihin: se kysyy käyttäjältä asiakirjassa vaihe vaiheelta, millaista sisältöä halutaan, ja rakentaa automaation avulla allekirjoitusvalmiin asiakirjan.

Docuella laadit juuri omiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen. Muuntuva osakassopimusmallimme sisältää ratkaisut muun muassa edellä mainittuihin ongelmiin kiinnostuksensa menettävistä tai vastavirtaan uivista vähemmistöosakkaista. Malli sisältää myös muut osakassopimuksissa yleisesti käytetyt ehdot, jotka ovat yritysjuridiikan ammattilaisten laatimia.

Palvelu ohjaa sinua vaihe vaiheelta sopimuksen laadinnassa ja selventää, mistä kussakin vaiheessa on kysymys. Pystyt laatimaan 30 minuutissa vakiomuotoisen, laadukkaan osakassopimuksen!

Milloin osakassopimus kannattaa tehdä?

Osakassopimus kannattaa tehdä jokaisessa yrityksessä, jossa on useampi osakkeenomistaja ja tavoitteellista liiketoimintaa. Suositeltavin vaihe on heti yritystä perustettaessa, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun konsepti on saanut tulta alleen ja toiminta kasvaa.

Osakassopimuksen puuttuminen on käytännön elämässä johtanut kariutuneisiin yrityskauppoihin, mielenkiintonsa menettäneiden osakkaiden sietämiseen ja muihin riitoihin yhtiön kehittämisessä.

Mitä muuta saan osakassopimuksen lisäksi?

Docuen yrityskäyttäjänä saat osakassopimuksen ohella käyttöösi yli 400 muuta asiakirjamalliamme aina työsopimuksista salassapitosopimuksiin ja kauppakirjoihin. Mallit muuntuvat tilanteen mukaan tarpeisiisi sopiviksi. Lisäksi palveluun kuuluu markkinoiden paras sähköinen allekirjoitus ja automaattinen arkisto kaikille asiakirjoillesi.

Kirjoittaja on Docuen juristi.

P.S. Huomaathan, että yritystilin vuosihintaan kuuluvat yksityiselämäsi tärkeät asiakirjat aina vuokrasopimuksista avioehtosopimuksiin ja testamentteihin. Avaa tili jo tänään, niin kaikki sopimusasiasi ovat kunnossa!

Jaakko Laukia

Jaakko Laukia

6.11.2019