Sopimustyypit – tutustu näihin kahdeksaan tyyppiin

Sopimustyyppi tarkoittaa ryhmää keskenään samankaltaisia sopimuksia. Sopimustyypit eivät ole täysin vakiintuneita, vaan ne voidaan hahmottaa monella eri tavalla ja ne voivat olla osittain päällekkäisiäkin. Seuraava sopimusten luokittelu on yrittäjän näkökulmasta keskeisin.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 17.1.2023
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

1. Myynti- ja asiakassopimukset

Tähän sopimustyyppiin kuuluvat esimerkiksi tarjoukset, toimeksiantosopimukset sekä tavaran kauppakirjat. Tätä ryhmää yhdistää vahva sopimusvapaus: osapuolet saavat varsin vapaasti määrittää sopimustensa sisällön. Poikkeuksia toki on – esimerkiksi kuluttajasopimuksia rajoittaa kuluttajansuojalaki.

Yrityksen etu on, että myyntiin ja asiakkuuksiin liittyvien sopimusten sisältö on mahdollisimman yhdenmukainen. Yrityksen myyntiin ja asiakkaisiin liittyvien sopimusten osalta tärkeää on myös asiakirjojen hallinta, sillä toiminnan laajentuessa sopimusten määrä saattaa kasvaa tuhansiin. 

Docuen palvelusta löydät laadukkaat asiakirjamallit lukuisiin kaupankäynnin tilanteisiin. Juristien laatimista mallisisällöistä voit valita omaan tilanteeseesi sopivimmat ehdot, jolloin tarvitsemasi asiakirja syntyy jopa hiirenklikkauksin. Laatimasi asiakirjat arkistoituvat myös automaattisesti yrityksesi tilille. 

Tutustu esimerkiksi seuraavin sopimusmalleihimme:

2. Työsuhteeseen liittyvät sopimukset

Työsuhteeseen liittyvissä sopimuksissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota lainsäädännön vaatimuksiin. Työsopimuslain lähtökohtana nimittäin on, ettei työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella voida vähentää työntekijälle lain mukaan kuuluvia oikeuksia ja etuja (esim. lomapäivien kertyminen, viikoittaiset lepoajat). 

Työsopimukset ja muut työsuhteen asiakirjat kannattaa laatia aina kirjallisesti. Työsuhteen ehtoja voidaan myös päivittää työsuhteen kestäessä kirjallisella ilmoituksella tai sopimuksella.

Asiakirjamalleja:

3. Yrityksen hallintoon liittyvät asiakirjat

Osakeyhtiön hallinto edellyttää lukuisten erilaisten asiakirjojen laatimista ja huolellista arkistointia. Tyypillisiä esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista ovat yhtiökokousten ja hallituksen kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjat.

Yrityksen hallintoon liittyy myös harvemmin toteutettavia järjestelyitä, joista esimerkkinä ovat osakeyhtiölaissa säännellyt osakeanti ja optio-oikeuksien luovutus sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuva tietosuojaseloste. 

Asiakirjamalleja:

4. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Jo aivan yritystoiminnan alkumetreillä laadukkaiden asiakirjojen merkitys on suuri. Hyvin laaditut yrityksen perustamiseen liittyvät dokumentit kantavat yli haastavienkin aikojen ja luovat lisäarvoa yrityksellesi. 

Yritysten perustamista säännellään kutakin yhtiömuotoa koskevassa lainsäädännössä. Esimerkiksi osakeyhtiö edellyttää kirjallista perustamissopimusta.

Asiakirjamalleja:

5. Kauppakirjat

Kaupankäynnin kohteena voivat olla esimerkiksi tavarat, kiinteistöt tai osakkeet. Sopiminen on yleisesti varsin vapaata, joskin kiinteistön kauppaan kohdistuu tiettyjä muotovaatimuksia, jotta se olisi pätevä.

Jälkikäteisten riitojen välttämiseksi kaikki kauppakirjat on aina syytä tehdä kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti. Sopimuksen kohteen määrittelyn lisäksi ainakin kauppahinnan suuruudesta ja maksuehdoista sekä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa ottaa kirjaukset sopimukseen.

Asiakirjamalleja:

6. Vuokrasopimukset

Vuokrasuhteen keskeisimmät asiakirjat liittyvät vuokrasopimuksen solmimiseen ja sen päättymiseen. 

Sekä asunnon että liikehuoneiston vuokrausta koskee omat lakinsa, joiden säännöksistä osapuolet voivat lähtökohtaisesti keskinäisellä sopimuksellaan poiketa. Tietyt säännökset ovat kuitenkin pakottavia; esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrassa irtisanomisajasta ei saa sopia vuokralaisen asemaa heikentävästi.

Asiakirjamalleja:

7. Yhteistyön ja kumppanuuden sopimukset

Jos tavoittelet tiivistä yhteistyösuhdetta toisen yrityksen kanssa, kannattaa yhteistyösopimus laatia huolellisesti. Yhteistyö elää monesti suuntaan, jota on vaikea ennakoida sopimuksentekohetkellä, mutta alkuperäinen yhteistyösopimus määrittää yhteistyön peruspuitteet. Esimerkiksi yhteistyön tavoitteista, kulujaosta, salassapidosta, kilpailukiellosta ja houkuttelukiellosta on yleensä suositeltavaa sopia. 

Asiakirjamalleja:

8. Rahoitus

Parhaassa tapauksessa yritystoiminnan kulut katetaan myynnillä. Aina tähän ei pystytä, jolloin toimintaa pitää pystyä rahoittamaan joko omalla pääomalla tai velalla.

Asiakirjamalleja:

---

Tags: sopimustyypit, sopimusten luokittelu

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta