Asiakirjamallit

Tavallinen velkakirja

Tavallinen velkakirja soveltuu tilanteeseen, jossa velallinen sitoutuu maksamaan tietyn summan velkakirjassa nimetylle velkojalle. Tavallinen velkakirja on todiste velkasuhteesta – se kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi laatia kirjallisena. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Velkakirja todisteena velkasuhteesta

Jos myönnät jollekulle velan, kannattaa velkasuhteen ehdot sopia kirjallisesti. Suulliset sopimukset sisältävät merkittäviä riskejä: mahdollisessa sopimusriidassa on kyse sanasta sanaa vastaan, ja silloin vastapuolen mahdolliset sopimusrikkomukset on vaikea näyttää toteen.

Mitä malliehtoja Docuen tavallinen velkakirja sisältää?

Velkakirjamallillamme laadit juuri itsellesi sopivan velkakirjan. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta velan määrästä ja takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta, viivästyskorosta ja muista keskeisistä seikoista. Vastaustesi perusteella se muotoilee asiakirjan sinulle automaattisesti. Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Docuen velkakirjamallissa kysymys ei ole siis yksittäisestä velkakirjapohjasta tai -lomakkeesta vaan modernista suomalaisesta teknologiasta, joka tekee kirjurin työn lähes puolestasi. Halutessasi voit toki kirjoittaa myös omia sisältöjäsi.

Jos velan osapuolina on yrityksiä, palvelu hakee niiden ajantasaiset Y-tunnukset ja osoitetiedot kaupparekisteristä automaattisesti. Jos haluat tarkastaa velallisen luottotiedot, sekin onnistuu palvelun sisällä parilla hiirenklikkauksella.

Mistä juontuu nimitys tavallinen velkakirja?

Velkakirjat jaetaan vanhakantaisesti tavallisiin velkakirjoihin ja juokseviin velkakirjoihin. Tavallisessa velkakirjassa velkojana on erikseen nimetty henkilö. Juoksevassa velkakirjassa velkojana on se henkilö, jonka hallussa (fyysinen) velkakirja kulloinkin on. Varsinkin näin digiaikakaudella liki kaikki velkakirjat ovat tavallisia velkakirjoja, joten erottelu alkaa olla knoppitietoa.

Voinko lisätä useita velallisia? Miten heidän vastuunsa jakautuu?

Voit halutessasi lisätä useita velallisia velkakirjaasi. Elleivät osapuolet toisin sovi, ovat velalliset yhteisvastuussa velasta. Tätä vastuuta kutsutaan myös solidaariseksi vastuuksi. Se tarkoittaa, että velkoja voi vaatia koko velkasuoritusta keneltä tahansa velallisista – velan yleisten ehtojen puitteissa toki. Velkojaa suojataan siis niin, että hänellä on aina oikeus omaan suoritukseensa keneltä tahansa maksukykyiseltä velalliselta ja jää velallisten tehtäväksi jälkikäteen setviä keskinäiset vastuunsa.

Jos osapuolet haluavat jakaa velallisten vastuut niin, ettei vastuu ole solidaarista, vaan kukin vastaa esimerkiksi vain tietyn suuruisesta velkaosuudesta, kirjaa se velkakirjaan.

Oletuksena korottomuus muttei viivästyskorottomuus

Jos velalle halutaan korkoa, se on syytä kirjata velkakirjaan tarkasti. Docuen muuntuva tavallisen velkakirjan malli sisältää tähän valmiit vakiovaihdoehdo. Ellei korosta ole sovittu, sitä ei tarvitse maksaa.

Korottomuusolettama ei ulotu viivästyskorkoon, jota kertyy, jos sovitut suoritukset viivästyvät. Ellei viivästyskorosta sovita mitään, velkojalla katsotaan maksuviivästysten tullen olevan oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Kyseinen viivästyskorko vaihtelee ohjauskoron mukaan, mutta se on aina vähintään 7 %.

Onko velka mahdollista siirtää?

Velallinen ei voi siirtää omaa velkavastuutaan muille ilman velkojan suostumusta. Sen sijaan velkoja voi siirtää omat saamisensa kolmannelle osapuolelle velalliselle tehtävällä ilmoituksella. Huomaa, että uusi velkoja on lähtökohtaisesti kuitenkin sidottu alkuperäisen velkasuhteen ehtoihin eikä voi saada esimerkiksi parempia maksuehtoja.

Mitä velan takaisinmaksua koskevia ehtoja Docuen tavallinen velkakirja sisältää?

Jollei eräpäivästä ole sovittu, velallinen on velvollinen maksamaan velan velkojan vaatiessa ja oikeutettu suorittamaan sen milloin itse haluaa. Monesti kuitenkin velalle määritellään jokin eräpäivä.

Voit helposti määritellä eräpäivän ja velan maksuaikataulun malliehtojemme avulla. Jos haluat, että velka maksetaan osissa, voit määritellä kullekin osalle oman eräpäivänsä.

Miten osapuolet allekirjoittavat velkakirjan?

Kun olet viimeistellyt velkakirjasi, voit allekirjoittaa sen saman tien sähköisesti. Sitten voit lähettää velkakirjan muille osapuolille, jotka voivat allekirjoittaa sen samalla tavalla joko puhelimella tai tietokoneella. Kaikki osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa samasta asiakirjasta.


Tags: tavallinen velkakirja, velkakirja pohja, velkakirja, yksityishenkilön velkakirja, yksityishenkilön velkakirja pohja, velkakirja malli, velkakirja yksityishenkilö

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion