Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta. Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kokous on pidettävä joka tilikausi

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta yhtiön johdolle.

Pöytäkirja on lakisääteinen velvollisuus

Yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Laatimisvelvollisuus pohjautuu osakeyhtiölakiin, mutta laadukkaat ja siistit kokouspöytäkirjat antavat ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta myös esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Pikavalinnat nopeuttavat pöytäkirjan laatimista jopa 10x

Docuella voit laatia allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Juristiemme kehittämät mallikirjaukset mukautuvat palvelussa tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Docue tarjoaa mallisisällöt, joiden pohjana on osakeyhtiölaki

Tarjoamme pöytäkirjan mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, voitonjakoon, yhtiöjärjestyksen muutoksiin ja osakeanteihin. Kaikissa malleissamme on huomioitu lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit myös muokata pöytäkirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Pöytäkirjamallimme sisältää yli 20 erilaisen päätöstyypin mallisisällöt

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Hallituksen jäsenten valinta (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)

Tilinpäätös

 • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta (aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen (sama kuin voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet, mistä tulee päättää aina varsinaisessa yhtiökokouksessa)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Osakeanti

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optiot osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Yhtiökokouksen eteneminen pääpiirteissään

 1. Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan (lähtökohtaisesti hallituksen) nimeämä henkilö.

 2. Läsnäolijat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kokouksen puheenjohtajan vastuulla on laatia ääniluettelo, johon merkitään läsnä olevat osakkeenomistajat osake- ja äänimäärineen. Docuen pöytäkirjamalli sisältää mahdollisuuden ääniluettelon laatimiseen. Puheenjohtajan vastuulla on laatia myös itse pöytäkirja.

 3. Yhtiökokouksessa saadaan lähtökohtaisesti päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

 4. Ellei päätöksestä synny yksimielisyyttä, siitä äänestetään. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä, ellei kysymys ole asiasta, joka osakeyhtiölakiin pohjautuen edellyttää 2/3 määräenemmistöpäätöstä (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu osakeanti). Tietyt yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät myös suostumusta niiltä osakkeenomistajilta, joiden etuun päätös suoraan vaikuttaa (esim. maksuvelvollisuuden lisäys yhtiötä kohtaan).

 5. Pöytäkirja on allekirjoitettava ja arkistoitava, ja sen tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.

Ketkä allekirjoittavat yhtiökokouksen pöytäkirjan?

Minimivaatimus on, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjantarkastaja.

Miten laadin yhtiökokouksen pöytäkirjan palvelussa?

 1. Valitse pöytäkirjamallin alussa, mistä yhtiökokous on tekemässä päätöstä (esim. suunnattu osakeanti).
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee pöytäkirjasi tekstit (suunnatussa osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)
 3. Neuvomme eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä yhtiökokouksen on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (osakeantipäätöksessä esim. erillinen kirjaus siitä, että varat merkitään SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)
 4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, johon pääset myöhemmin vaivattomasti tietokoneella tai puhelimella
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group