Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava

Salassapitosopimuksen tehtävä on suojata yrityksesi kullanarvoisia liikesalaisuuksia. Tämä malli soveltuu tilanteisiin, joissa vain osa sopijapuolista velvoittautuu salassapitoon.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Salassapitosopimus suojaa liikesalaisuuksiasi

Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tehtävä on suojata yrityksesi kullanarvoisia liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia voidaan nimittää myös ammattisalaisuuksiksi tai yrityssalaisuuksiksi. Liikesalaisuuksia ovat esimerkiksi tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia.

Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

Milloin salassapitosopimus kannattaa laatia?

Ammattilainen tekee NDA:n aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Sopimus tehdään rutiininomaisesti myös yrityskauppaneuvotteluiden ja yhteistyöhankkeiden alkaessa.

Lain suoja monesti riittämätön

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on ensiarvoisen tärkeä.

Sovi aina sopimussakosta

Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina tehostettava sopimussakolla. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, ainakin teoriassa. Salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen ja mitata rahassa. Sopimussakko auttaa tähän ongelmaan: se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.

Miten laadin salassapitosopimuksen helpoiten?

Docuen palvelussa laadit laadukkaan salassapitosopimuksen yrityksesi kaikkiin tarpeisiin – oli kyse työsuhteesta, yrityskaupasta, yritysyhteistyöstä, yritysvierailusta tai mistä vain. Docuen oletusvalinnat sisältävä salassapitosopimus on allekirjoitusvalmis 2–3 minuutissa.

Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin: tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Tarjoamme vakiintuneeseen sopimustapaan pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraaviin teemoihin:

  • Luottamuksellisen tiedon määrittely
  • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
  • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
  • Salassapidon kesto
  • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
  • Sopimussakko
  • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä tuomioistuimessa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan)
  • Sovellettava laki (jos jommallakummalla osapuolella on selkeä liittymäpinta ulkomaille)

Voit lisätä omia sisältöjä ja muokata mallisisältöjämme vapaasti tarpeittesi mukaan.

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Tämä sopimusmalli soveltuu tilanteisiin, joissa ainoastaan osa sopijapuolista saa luottamuksellisuuden suojan liikesalaisuuksilleen. Kysymyksessä on siis yksipuolinen salassapitosopimus. Molemminpuolista tietojen luovutusta varten Docuen palvelussa on erikseen oma mallinsa.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuella luonnostelemani sopimuksen?

Voit lähettää palvelussamme toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi salassapitosopimusta. Hän voi hyväksyä sopimuksen sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni NDA arkistoituu?

Docuen palvelussa kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, josta ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group