Asiakirjamallit

Työsopimus

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesti solmitun työsopimuksen ehtoja tulkitaan kuitenkin herkästi työntekijän eduksi, joten kirjallinen muoto on työnantajan kannalta suositeltava. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.3.2023

Laadukas työsopimus pienentää työnantajan riskejä

Työsopimuksen voi laatia kirjallisesti tai suullisesti. Suullinen sopimus on helposti altis jälkikäteisille erimielisyyksille, ja monesti työnantaja on tällöin heikommassa asemassa. Tee työsopimus siis kirjallisesti. Työnantajan on lisäksi tärkeä muistaa muutama perusehto. Esimerkiksi koeaika, määräaikaisuuden peruste ja salassapito unohtuvat monesti, mikä voi tulla kalliiksi. Työsopimusmallimme muotoilee tärkeät kohdat puolestasi ja neuvoo kohta kohdalta, miten laadit laadukkaan työsopimuksen.

Miten työsopimusmallimme toimii?

Palvelussamme laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki sopimuksesi täysin digitaalisesti. Muuntuvalla työsopimusmallillamme laadit pikavalinnoin laadukkaan työsopimuksen liki mihin tahansa tilanteeseen. Pikavalintojen takana ovat laadukkaat mallisopimuslausekkeemme, jotka pohjautuvat voimassaolevaan työlainsäädäntöön kuten työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin.

Miten hyödyn tekemällä työsopimukseni Docuen palvelussa?

  • Laadit sopimuksesi pikavalintojemme avulla parhaimmillaan hiirenklikkauksin
  • Parannat sopimustesi laatua käyttämällä juristiemme laatimia laadukkaita vakiosisältöjä
  • Vähennät hallinnollista työtäsi jopa 90 %, koska kaikki arkistoituu automaattisesti, eikä mitään tarvitse tulostaa

Millaisia työsopimuksia voin laatia Docuen palvelussa?

Palvelun työsopimusmalli taipuu sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin sopimuksiin, kokopäiväisiin tai osa-aikaisiin. Kyseessä voi olla myös johtajasopimus. Muutamalla hiirenklikkauksella lisäät sopimukseesi sopivat loma- ja palkkaehdot, koeaikaehdot sekä liikesalaisuuksiasi suojaavat salassapito- ja kilpailukieltoehdot.

Palvelumme ei siis sisällä yhtä työsopimuspohjaa, vaan yhdistelmän lukemattomia pohjia. Unohda perinteiset lomakepohjat ja puolivalmiit luonnokset, palvelumme hoitaa työn puolestasi.

Mikä on koeaika? Milloin siitä kannattaa sopia?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan kuluessa voit purkaa työsopimuksen välittömästi ilman tavanomaisia irtisanomisperusteita, joiden tulee Suomessa olla varsin painavat. Työnantajan näkökulmasta koeaika on otollinen aika testata työntekijän soveltuvuus työhönsä. Lisääthän siis malliehdomme koeajasta, jos olet palkkaamassa uutta työntekijää ja olet epätietoinen, miten hänelle kaavailtu työ sopii hänelle.

Olen laatimassa määräaikaista työsopimusta. Miten määräaikaisuuden voi perustella?

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Muista siis perustella, miksi työsuhde päättyy silloin kun se päättyy, jos laadit määräaikaisen sopimuksen.

Perusteltu syy työsuhteen määräaikaisuudelle on esimerkiksi työn kausiluonteisuus tai palkkaaminen toisen työntekijän sijaiseksi. Epävarmuus työn määrästä ei ole lähtökohtaisesti riittävä syy määräaikaisuudelle.

Milloin kannattaa sopia liikesalaisuuksien salassapidosta? Minkälainen on hyvä salassapitoehto?

Salassapito on niin perustavanlaatuinen turva työnantajalle, että siitä kannattaa sopia käytännössä aina. Hyvä salassapitoehto suojaa kattavasti kaikki liikesalaisuutesi aina tuotekehityksestä strategiaan ja taloustietoihin. Älykkään työsopimuspohjamme salassapitoehdot huomioivat laajasti kaiken oleellisen.

Salassapitoehtoa on syytä tehostaa erillisellä sopimussakolla. Sakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi rikkomuksen laajuudesta huolimatta. Jos työntekijäsi siis rikkoo sopimusta, sinun ei tarvitse näyttää, mitä vahinkoa on tapahtunut. Liikesalaisuudet voivat olla kullanarvoisia, mutta niiden arvoa on tyypillisesti vaikea mitata. Siispä suosittelemme sopimussakkolausekkeemme käyttöä.

Milloin kilpailukiellosta on syytä sopia?

Kilpailukieltoehdolla ehkäiset riskiä, että arvokas työntekijäsi karkaa tietotaitonsa ja asiakkaittesi kanssa kilpailijan leipiin tai perustaa kilpailevan yrityksen. Kilpailukiellolla pystyt salassapidon tapaan suojaamaan myös liikesalaisuuksiasi. Eroavana seikkana laki edellyttää kilpailukieltosopimukselle painavia perusteita. Vastuullinen asema ja työnantajan järjestämä runsas koulutus puoltavat sopimuksen olemassaoloa, mutta harkinta on pohjimmiltaan kokonaisharkintaa. Kilpailukiellon rikkominen kannattaa sanktioida sopimussakolla, josta tulee sopia etukäteen. Työsopimusmallimme vakiosisällöissä huomioidaan kaikki oleellinen.

Mitä muuta tärkeää Docuen työsopimusmalli tarjoaa?

Muuntuva työsopimuspohjamme tarjoaa käyttöösi myös muut työsopimuksen keskeiset ehdot. Esimerkiksi palkasta, työajasta, ylitöistä, työssä syntyvistä immateriaalioikeuksista, etätöistä ja vuosilomasta on tärkeä sopia riittävän tarkasti. Palvelua on ollut kehittämässä toistakymmentä juridiikan asiantuntijaa, mikä takaa malliehtojemme korkean laatutason. Sisältö päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.


Tags: työsopimus pohja, työsopimus malli, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, määräaikainen työsopimus, osa-aikainen työsopimus, kokoaikainen työsopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 16.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion