Asiakirjamallit

Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten sopimusvapaus on laaja. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Vapaamuotoinen sopimus

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia. Sopimuksessa kannattaa selkeästi määritellä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä.

Mistä yhteistyösopimuksissa tyypillisesti sovitaan?

Monesti sovitaan esimerkiksi näistä seikoista:

  • Yhteistyön tavoitteet
  • Yhteistyön sisältö
  • Oikeudet yhteistyön tuloksiin
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Liikesalaisuuksien salassapito
  • Kilpailukielto yhteistyökumppaneiden välillä
  • Immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet (esim. tavaramerkit, tekijänoikeudet)
  • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Yhteistyösopimuksen mallimme sisältää malliehdot satoihin erilaisiin yhteistyön tilanteisiin. Esimerkiksi yhteistyön tuloksista, sopimuksen voimassaolosta, osapuolten välisestä kilpailukiellosta ja liikesalaisuuksien salassapidosta on monesti viisasta sopia – palvelu sisältää laadukkaat mallisisällöt kaikkiin näihin.

Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia. Voit valita omaan sopimukseesi mieluisat ehdot ja tarvittaessa täydentää niitä omilla ehdoillasi.

Docue-vinkki: muista immateriaalioikeudet – saako kumppani käyttää esimerkiksi tavaramerkkiäsi? Kuka omistaa yhteistyön tulokset?

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä. Laajemmassa mielessä se voi tarkoittaa myös esimerkiksi liikeideoita. Tällaisten oikeuksien omistajuudesta on viisasta sopia erityisesti yhteistyösuhteissa, joiden osana tehdään keksintöjä tai luovaa työtä. Toisaalta jos osapuolet pääsevät osana yhteistyötä käsiksi toistensa jo olemassa oleviin immateriaalioikeuksiin, kannattaa tähdentää, mihin käyttöoikeus rajoittuu.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Yhteistyösopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Yhteistyön kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Allekirjoita sopimuksesi sähköisesti

Jos haluat, voit käyttää palvelumme sähköistä allekirjoitusta sopimuksesi viimeistelyyn, jolloin kukin sopijapuoli allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimella tai tietokoneella. Sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023