Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Pikavalinnoin laadittava työsopimuksen irtisanomisilmoitus. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Ilmoituksen arkkitehtuuri on juristien toteuttama, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Miten irtisanomisilmoitus on annettava?

Irtisanomisilmoitus on syytä antaa kirjallisena, koska työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, minkä sisältöinen irtisanomisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Docuella laadittu ja kummankin osapuolen allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanomisesta on annettu asianmukaisesti tieto työntekijälle.

Sähköisestä allekirjoituksesta jää palveluumme aikaleima, jolla voit jälkikäteen todistaa, milloin irtisanomisilmoitus annettiin. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Miten Docuen irtisanomisilmoituksen malli toimii?

Irtisanomisilmoituksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot, joita voit hyödyntää ilmoituksessasi. Tarjoamme mallisisällöt muun muassa irtisanomisajasta ja irtisanomisen perusteesta. Lisäksi voi lisätä maininnan esimerkiksi pitämättä olevista lomista, joista on hyvä informoida työntekijää heti irtisanomishetkellä.

Kysymyksessä ei ole yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan voit hiirenklikkauksin valita tilanteeseesi sopivat malliehdot. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis asiakirja. Tarvittaessa voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Millä perustein työsopimuksen voi irtisanoa?

Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden olennaista rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Onko työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomista?

Jos työntekijää ollaan irtisanomassa henkilöön liittyvillä perusteilla, hänelle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen irtisanomista. Jos kysymys on taas tuotannollisesta tai taloudellisesta irtisanomisperusteesta, tulee työntekijälle selvittää irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Docuen palvelu sisältää erilliset asiakirjamallit molempiin tilanteisiin.

Miten menetellään mahdollisen työsuhdeasunnon kanssa?

Työsopimuksen irtisanominen oikeuttaa irtisanomaan myös työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa tällä samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group