Asiakirjamallit

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Pikavalinnoin laadittava työsopimuksen irtisanomisilmoitus. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Ilmoituksen arkkitehtuuri on juristien toteuttama, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Miten irtisanomisilmoitus on annettava?

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on syytä antaa kirjallisena, koska työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, minkä sisältöinen irtisanomisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Docuella laadittu ja kummankin osapuolen allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanomisesta on annettu asianmukaisesti tieto työntekijälle.

Sähköisestä allekirjoituksesta jää palveluumme aikaleima, jolla voit jälkikäteen todistaa, milloin irtisanomisilmoitus annettiin. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Miten Docuen irtisanomisilmoituksen malli toimii?

Irtisanomisilmoituksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot, joita voit hyödyntää ilmoituksessasi. Tarjoamme mallisisällöt muun muassa irtisanomisajasta ja irtisanomisen perusteesta. Lisäksi voi lisätä maininnan esimerkiksi pitämättä olevista lomista, joista on hyvä informoida työntekijää heti irtisanomishetkellä.

Kysymyksessä ei ole yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan voit hiirenklikkauksin valita tilanteeseesi sopivat malliehdot. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis asiakirja. Tarvittaessa voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Millä perustein työsopimuksen voi irtisanoa?

Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden olennaista rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Onko työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomista?

Jos työntekijää ollaan irtisanomassa henkilöön liittyvillä perusteilla, hänelle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen irtisanomista. Jos kysymys on taas tuotannollisesta tai taloudellisesta irtisanomisperusteesta, tulee työntekijälle selvittää irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Docuen palvelu sisältää erilliset asiakirjamallit molempiin tilanteisiin:

Näiden asiakirjamallien lisäksi löydät palvelustamme yli 70 työsuhteen asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Tutustu esimerkiksi työsopimusmalliin, joka on yksi palvelumme suosituimmista.

Miten menetellään mahdollisen työsuhdeasunnon kanssa?

Työsopimuksen irtisanominen oikeuttaa irtisanomaan myös työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa tällä samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.


Tags: irtisanomisilmoitus malli, työsopimuksen irtisanomisilmoitus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023