Vuokrankorotusilmoitus

Ilmoitus korotettavasta vuokrasta ja sen voimaantulon ajankohdasta on tehtävä vuokralaiselle kirjallisesti – muutoin vuokranantajalla ei ole riitatilanteessa oikeutta korotettuun vuokraan. Docuen vuokrankorotusilmoitus soveltuu sekä asuinhuoneiston että liikehuoneiston vuokrankorotukseen.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Vuokrankorotus asuinhuoneiston vuokrauksessa perustuu nimenomaiseen ehtoon

Vuokran määrä perustuu vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen suulliseen tai kirjalliseen sopimukseen. Jos osapuolet ovat yksimielisiä, voivat he yhteisymmärryksessä muuttaa vuokran määrää vuorasuhteen aikanakin.

Asuinhuoneiston vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksesta ainoastaan, jos vuokrasopimuksessa on sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa saadaan sopimussuhteen aikana korottaa. Vuokran korotuksesta tulee siis sopia vuokrasopimuksessa yksilöidysti, jotta yksipuolinen korottaminen olisi mahdollista.

Vuokrankorotuksen peruste on yleensä riittävän yksilöity, jos se on sidottu esimerkiksi elinkustannusindeksiin tai hoitovastikkeen mahdolliseen nousuun. Mikäli taloyhtiö päättää nostaa vastiketta, voidaan vuokraa korottaa vastaavalla euromäärällä. Vuokranantaja voi yksilöidä korotuksen myös tiettynä vuosittaisena prosenttimääränä.

Vuokrankorotus alivuokrasuhteessa

Alivuokrasopimuksessa vuokran tarkistamisen perusteeksi voidaan edellä mainittujen lisäksi määritellä myös päävuokranantajan suorittama vuokrankorotus. Tällöin voidaan kirjallisesti sopia, että alivuokranantaja voi korottaa vuokraa vastaavasti kuin päävuokranantaja.

Vuokrankorotus liikehuoneiston vuokrauksessa

Myös liikehuoneiston vuokrasopimuksessa vuokran määrä määräytyy aina ensisijaisesti vuokrasopimuksen mukaan. Osapuolet voivat yhdessä sopia vuokran määrään tehtävistä muutoksista myös vuokrasopimussuhteen aikana.

Vuokrasopimuksessa voidaan nimenomaisesti sopia vuokranantajan yksipuolisesta mahdollisuudesta korottaa vuokraa ilmoituksellaan. Toisaalta liikehuoneiston vuokrauksessa kohtuulliset vuokrankorotukset ovat käytännössä sallittuja, vaikka nimenomaista ehtoa vuokran tarkistamisesta ei olisikaan vuokrasopimuksessa. Jos vuokralainen ei suostu kohtuulliseen vuokrankorotukseen, voi vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen.

Vuokranantaja voi halutessaan viedä vuokran määrän kohtuullisuuden tuomioistuimen arvioitavaksi. Mikäli tuomioistuin arvioi vuokran määrän olevan liian alhainen ja siten kohtuuton, voidaan vuokraa korottaa, vaikka vuokralainen sitä vastustaisi. Vuokrankorotuksen kohtuullisuutta arvioidaan sen mukaan, minkä suuruista vuokraa pyydetään vastaavista huoneistoista samalla alueella.

Vuokrankorotusilmoitus tehtävä kirjallisesti

Vuokrankorotusilmoitus on annettava kirjallisesti sekä todisteellisesti. Vuokrankorotusilmoituksen mallimme sopii asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrankorotukseen. Docuella pätevän vuokrankorotusilmoituksen laatiminen onnistuu helpoiten sekä asuinhuoneistolle että liikehuoneistolle. Vuokrankorotusilmoituksen malli sisältää ehdot sekä vuokrasopimukseen perustuvaan että muuhun vuokrankorotukseen.

Sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group