Määrämuotoinen sopimus – tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

Sopimukset saa lähtökohtaisesti tehdä haluamassaan muodossa, joten suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti tehdyt sopimukset ovat pääsääntöisesti yhtä päteviä (ns. muotovapaus). Tietyissä tapauksissa sopimus on kuitenkin tehtävä määrätyssä muodossa, eli kyse on määrämuotoisesta sopimuksesta.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

TIIVISTELMÄ

 • Määrämuotoinen sopimus tarkoittaa, että se pitää tehdä tietyllä laissa säädetyllä tavalla.

 • Tyypillinen muotovaatimus on, että sopimus on tehtävä kirjallisessa muodossa. Tiettyihin sopimuksiin vaaditaan lisäksi todistajien allekirjoitus tai viranomaisen vahvistus.

 • Muotovaatimusten sivuuttaminen voi johtaa jopa sopimuksen pätemättömyyteen. Seurauksena voi olla myös esimerkiksi vaaditun rekisteröinnin estyminen tai todistelun vaikeutuminen.

 • Määrämuotoisia sopimuksia ovat esimerkiksi kiinteistön kauppa, avioehtosopimus ja osamaksusopimus.

-----

Määrämuotoisten sopimusten tyypit – mitä erilaisia muotovaatimuksia on?

Muotovaatimuksia on erilaisia. Joidenkin sopimusten osalta vaatimukset ovat kevyempiä, kun taas joidenkin sopimusten osalta edellytetään erittäin tiukkojen vaatimusten täyttämistä. 

Käytännössä muotovaatimus on joku näistä:

 1. Kirjallisuus + todistajat: Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja niin, että osapuolten allekirjoitusten lisäksi todistajat allekirjoittavat sen. Lain vaatimuksista riippuen todistajat ovat joko paikalla sopimuksen allekirjoitushetkellä tai todistavat osapuolten allekirjoitukset oikeiksi jälkikäteen. Hyvänä esimerkkinä todistajia tarvitaan avioehtosopimuksen tekemisessä.

 2. Kirjallisuus + viranomaisen oikeaksi todistaminen: Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja viranomaisen on todistettava se oikeaksi. Käytännössä tämä muotovaatimus on harvinainen. Kiinteistökaupat ovat ainoita merkittäviä oikeustoimia, joihin muotovaatimus soveltuu – ne edellyttävät ns. kaupanvahvistajan vahvistusta. Kiinteistön kauppa on rahamääräisesti merkittävin määrämuotoinen sopimus, jonka oikeusjärjestyksemme tuntee.

 3. Kirjallisuusvaatimus: Melko yleinen muotovaatimus on, että sopimus on tehtävä kirjallisesti ja osapuolten on allekirjoitettava se. Esimerkiksi kiinteistön vuokrasopimus on maanvuokralain mukaan tehtävä aina kirjallisessa muodossa. Joissakin harvoissa tapauksissa oikeustoimeen itseensä on “sisällytetty” kirjallisuusvaatimus. Tästä esimerkkinä on velkakirja, jossa sopimuksen kirjallisuusvaatimuksen voi päätellä jo nimestä.

Määrämuotoisen sopimuksen etuna on, että oikeustoimi tulee yleensä tehtyä huolellisen harkinnan seurauksena. Se myös helpottaa todistelua ja luo selkeyttä asioiden oikeudelliseen tilaan. Toisaalta määrämuotoisten sopimusten tekeminen voi olla hidasta, hankalaa ja kallista.

Huomaa, että määrämuotoisten sopimusten lisäksi on olemassa muutamia ns. yksipuolisia oikeustoimia, jotka tulee tehdä määrätyssä muodossa. Esimerkiksi edunvalvontavaltuutusta ja testamenttia koskevat lakiin kirjatut ankarat muotovaatimukset. Ainoa ero on, että kysymys ei ole tarkkaan ottaen sopimuksesta, koska vaikkapa testamentissa edunsaaja ei sitoudu varsinaisesti mihinkään.

Määrämuodon sivuuttamisen seuraukset – voi johtaa jopa sopimuksen pätemättömyyteen

Laissa säädettyjen muotovaatimusten sivuuttamisen seuraukset vaihtelevat muotovaatimuksesta riippuen. Seurauksena voi olla:

 1. Sopimuksen pätemättömyys: Muotovaatimukset ovat joissakin tapauksissa edellytyksenä sopimuksen pätevyydelle. Jos siis sopimusta solmittaessa ei ole noudatettu vaadittua muotoa, ei sopimuksen mukaisia suorituksia voida pääsääntöisesti vaatia täytettäväksi.

  Esimerkki: Kiinteistön kauppa on lain mukaan tehtävä kirjallisella sopimuksella, jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Mikäli näistä muotovaatimuksista on poikettu, ei sopimus ole pätevä.

 2. Muu poikkeama: Kaikissa tapauksissa muotovaatimusten sivuuttaminen ei johda sopimuksen pätemättömyyteen, vaan seurauksena voi olla muu haitallinen seuraamus, kuten vaadittavan rekisteröinnin estyminen.

  Esimerkki: Ajoneuvon kaupan voi tehdä suullisesti, mutta rekisteröintiä varten vaaditaan kirjallinen luovutuskirja. Esimerkiksi auton kauppakirja on näin ollen käytännössä määrämuotoinen sopimus.

 3. Todistelun vaikeutuminen: Tietyt muotomääräykset ovat ohjemuotoisia ja niillä tähdätään todistelun helpottamiseen.

  Esimerkki: Lain mukaan esimerkiksi tavarapantin antaminen kehotetaan tekemään todistajien läsnäollessa tai kirjallista todistusta vastaan. Toisin sanoen todisteellinen muoto on suositeltava, mutta ei välttämätön. 

"Tee-se-itse" määrämuotoinen sopimus – osapuolet voivat myös itse määrittää sopimustensa muotovaatimukset

Mikäli laissa ei ole pakottavia vaatimuksia sopimuksen muodosta, voivat sopijaosapuolet halutessaan itse asettaa määrätyn muodon keskinäisille sopimuksilleen. Osapuolilla voi olla esimerkiksi keskinäinen puitesopimus, jonka mukaan kyseiset osapuolet voivat tehdä tilauksia toisiltaan ainoastaan kirjallisessa muodossa. 

Mikäli keskinäiseen sopimukseen perustuva muotovaatimus sivuutetaan, lähtökohtainen seuraus on se, mitä osapuolet ovat itse sopineet. Jos esimerkiksi tilaukset on sovittu tehtävän kirjallisessa muodossa, suullinen tilaus ei ole lähtökohtaisesti pätevä ja sitova.

Näin teet määrämuotoisen sopimuksen vaivattomasti

Nyt voit laatia testamentit, avioehtosopimukset, kiinteistön kauppakirjat ja muut määrämuotoiset oikeustoimet helposti Docuen palvelussa. Kattavista, juristien laatimista mallisisällöistä voit koota juuri omaan tilanteeseesi sopivimman asiakirjan. Palvelu ohjeistaa sinua paitsi asiakirjan sisällön myös muotovaatimusten osalta. Näin voit varmistua siitä, että sopimuksesi täyttää lain ja hyvien sopimuskäytäntöjen vaatimukset.

Tutustu tarkemmin esimerkiksi seuraaviin oikeustoimiin, joihin kohdistuu muotovaatimuksia:

---

Tags: määrämuotoinen sopimus, muotovaatimukset, muotovapaus

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta