Työtodistus, laaja

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijän pyynnöstä työtodistus työsuhteen päätyttyä. Tämä malli sisältää arvioinnin työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä todistusta pyytää. Työtodistus on annettava, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, tietyin edellytyksin sen jälkeenkin. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen todistuksen tilalle uusi.

Työnantaja, joka rikkoo työtodistukseen liittyviä velvollisuuksiaan, tuomitaan sakkoon.

Laaja vai suppea työtodistus?

Työtodistustyyppejä tunnetaan kaksi. Niin sanottuun laajaan työtodistukseen kirjataan työsuhteen keston ja työtehtävien lisäksi arvio työntekijän suoriutumisesta työtehtävissään ja syy työsuhteen päättymiselle taikka työntekijän valinnan mukaan pelkästään jompikumpi jäljempänä mainituista. Vaihtoehto on ns. suppea työtodistus, jossa on ainoastaan työsuhteen kesto sekä kuvaus työntekijän suorittamista työtehtävistä.

Työntekijä saa määrätä työtodistuksensa laajuuden

Työntekijä saa päättää, onko työtodistus muodoltaan laaja vai suppea. Työntekijälle annetaan suppea todistus, jos hän ei muuta pyydä. Huomaathan siis varmistaa, että et kirjoita laajaa työtodistusta turhaan, ellei työntekijä sellaista halua. Hänellä on toisaalta oikeus saada myöhemmin pyynnöstä myös laaja työtodistus, vaikka olisi alun perin pyytänyt suppean version.

Voinko laatia Docuen palvelussa laajan työtodistuksen?

Kyllä. Palvelussamme laadit, allekirjoitat ja arkistoit vaivattomasti kaikki yritystoiminnassasi tarvitsemasi asiakirjat. Asiakirjamallimme pohjautuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön ja muuntuvat valintojesi mukaan tilanteeseesi sopiviksi – kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta.

Palvelumme etsii työtodistukseesi automaattisesti työnantajana olevan yrityksen tiedot kaupparekisteristä (y-tunnus ja ajantasaiset osoitetiedot).

Mitä Docuen laajan työtodistuksen malli sisältää?

Laajan työtodistuksen mallimme sisältää kaikki työsopimuslain edellyttämät kohdat:

i) työsuhteen osapuolet
ii) työsuhteen kesto
iii) työntekijän työtehtävät
iv) arvio työtaidoista ja käytöksestä
v) työsuhteen päättymisen syy

Jos et tarvitse todistukseen arviota työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä, valitse palvelustamme erillinen suppean työtodistuksen malli.

Miten työntekijää voi arvioida?

Arvion tulisi kattaa työntekijän työtaidot, ahkeruus ja käytös. Näiden ulkopuolelle ei sovi mennä, esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään liittyviin seikkoihin. Arviossa saa olla objektiivinen. Työntekijällä, joka on pyytänyt laajaa todistusta ja joka ei ole tyytyväinen arvosteluun, ei ole oikeutta saada uutta, itselleen mieluista todistusta.

Minne palvelussa tekemäni työtodistus arkistoituu ja miten lähetän sen työntekijälle?

Palvelussamme kaikki laatimasi asiakirjat arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle käyttäjätilille. Sieltä ne löytyvät myöhemmin helposti eivätkä pääse katoamaan. Voit lähettää työtodistuksen työntekijälle sähköpostitse suoraan arkistosta, jolloin olet täyttänyt lakisääteiset työtodistusvelvollisuutesi.

Voinko allekirjoittaa työtodistuksen Docuen palvelussa?

Kyllä, voit halutessasi allekirjoittaa todistuksen sähköisesti joko tietokoneella tai puhelimella. Tulostaminen ei ole siis tarpeellista.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group