Lakitieto

Kattava kokoelma artikkeleita ja ohjeita Suomen lainsäädännöstä.

Uutta ja ajankohtaista

Suosittelemme

Lisää artikkeleita

Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Asemavaltuutus on kaksiteräinen miekka – lue hyödyt ja riskit

Asemavaltuutus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on asemansa perusteella valtuutettu tekemään sopimuksia ja muita oikeustoimia sitovasti toisen tahon (tyypillisesti yrityksen) puolesta. Esimerkiksi valtakirjaa ei siis tarvita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Asunnon kauppakirja – näin se kannattaa laatia

Asunnon kauppakirjassa vahvistetaan kaupan ehdot. Kauppakirjan ehtojen muotoilulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riitoja ja tulkintaerimielisyyksiä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto avioliiton aikana – näin se tehdään

Avioehto laaditaan tyypillisesti ennen avioliittoa, mutta sen tekeminen on mahdollista myös avioliiton aikana – myös juuri ennen eroa. Avioehdon voimaantulo edellyttää rekisteröintiä, jota tulee pyytää ennen kuin avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto & perintö – miten ne liittyvät toisiinsa?

Avioehdolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä. Jos liitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa avioehto perillisille tulevan perinnön suuruuteen – mitä rajoitetumpi oikeus leskellä tällöin on ensiksi kuolleen omaisuuteen, sitä enemmän jää jaettavaksi perillisille.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omaisuuden jakaminen avoeron jälkeen – huomioi nämä asiat

Avoliiton päättyessä omaisuus jaetaan omistajilleen. Yhteisen omaisuuden osalta vallitsee olettama, jonka mukaan omaisuus omistetaan tasaosin – eli kumpikin saa siitä puolet. Jaosta voidaan sopia jo ennakkoon ja varmistaa, että lopputulos on puolisoiden toiveiden mukainen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen todistajat – vältä yleisimmät virheet

Edunvalvontavaltuutuksen juridinen pätevyys edellyttää kahta esteetöntä todistajaa, joiden tulee olla samanaikaisesti paikalla valtakirjan laatijan allekirjoittaessa valtakirjan. Jos näitä muotoseikkoja ei noudateta, voi laatimastasi valtakirjasta tulla käyttökelvoton.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – näin se tapahtuu

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta kun holhousviranomainen on sen päätöksellään vahvistanut – ei siis vielä silloin kun valtuutus on allekirjoitettu. Vahvistaminen edellyttää, että lääkäri on todennut valtakirjan laatineen henkilön kyvyttömäksi asioidensa hoitamiseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen toimiohjeet – näin ne kannattaa antaa

Toimiohjeet ovat edunvalvontavaltuutusta täydentäviä valtakirjan laatijan antamia ohjeita, jotka sitovat valtakirjassa nimettyä valtuutettua. Niissä voit antaa nimissäsi toimivalle valtuutetulle yksityiskohtaisia määräyksiä asioittesi hoitamisesta – esimerkiksi määritellä vähimmäishinnan myytävälle omaisuudellesi.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Edunvalvontavaltuutus puolisolle – tiedätkö riskit?

Edunvalvontavaltuutuksella voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuudet huolehtia asioistasi puolestasi, mikäli tulet siihen jostain syystä kyvyttömäksi. Vaikka puoliso voi olla käytännöllinen valinta valtuutetuksi, on puoliso monissa tilanteissa lain mukaan esteellinen hoitamaan kumppaninsa asioita.