Sopimuksen vakioehdot – muista ainakin nämä 7 kohtaa

Monet vakioehdot toistuvat lähes sellaisinaan sopimuksesta toiseen. Parhaassa tapauksessa niiden muotoiluun ei tarvitse käyttää sopimuksen laatimisessa lainkaan aikaa, mutta ne auttavat mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 19.7.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

1. Sopimuksen kohde

Jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi on tärkeää määrittää tarkasti, mihin suorituksiin kumpikin sopijapuoli on velvoitettu. Merkittävä osa sopimusriidoista syntyy osapuolten eroavista tulkinnoista siitä, mitä sopimuksen piti kattaa. 

Esimerkki: “Konsultointi” ei ole riittävästi yksilöity palvelusopimuksen kohde, vaan sopimukseen kannattaa ehdottomasti kirjata, mitä konsultaatio koskee, mitä vaiheita siihen sisältyy ja miten se on pääpiirteissään tarkoitus toteuttaa.

2. Hinta

Palvelusta tai tuotteesta maksettava hinta voi määräytyä monella tavalla, joten rahavastikkeen suuruus tai sen määräytymistapa, eräpäivät ja maksutapa kannattaa lähes poikkeuksetta kirjata sopimukseen.

3. Omistusoikeuden siirtyminen

On tärkeää sopia omistusoikeuden siirtymisestä, jos sopimukseen kuuluu minkä tahansa varallisuuserän siirtäminen toiselle sopijapuolelle. Ennen kuin omistus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä omaisuutta eteenpäin. 

Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, jolloin koko kauppahinta on maksettu.

4. Toimitusehdot & hallintaoikeuden siirtyminen (pääasiassa tavarakauppa)

Erityisesti tavarakaupassa sopimuksen vakioehdot sisältävät liki poikkeuksetta tietyt toimitusehdot. On monesti viisasta sopia, kuka vastaa tavaran toimituksesta ja toimituskustannuksista sekä milloin vastuu tavaralle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista siirtyy myyjältä ostajalle.

5. Salassapito (pääasiassa toimeksiantosopimukset)

Liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojaamisesta kannattaa erikseen sopia. Arkaluontoisten tietojen vuotaminen voi aiheuttaa yritystoiminnalle mittavia taloudellisia menetyksiä, minkä vuoksi salassapidosta sovitaan rutinoituneesti liikesopimuksissa.

Salassapidosta kannattaa sopia myös tilanteissa, joissa tietoa ei ole varsinaisesti tarkoitus vaihtaa, mutta osapuolilla on tavalla tai toisella pääsy toistensa arkaluontoisiin tietoihin. Näin voi olla esimerkiksi toimitiloista huolehtivalla siivoojalla tai pilvipalveluita hallinnoivalla rekisterinpitäjällä. 

Salassapitoehdon tehosteeksi kannattaa asettaa sopimussakko, joka tulee maksettavaksi salassapitovelvollisuuden rikkomisen perusteella.

6. Kilpailukielto (pääasiassa toimeksiantosopimukset)

Tietyissä tilanteissa on järkevää sopia, ettei toinen sopijapuoli voi aloittaa kilpailevan toiminnan harjoittamista. Kilpailukiellosta voidaan sopia joko toisen osapuolen tai molempien osapuolten suojaksi. 

Sopimusta tehtäessä on syytä perustella, miksi kilpailukiellon sisällyttäminen sopimukseen on tarpeen, sillä kilpailunrajoituksiin suhtaudutaan sopimusoikeudessa pidättyväisesti. Kilpailukieltoon on kuitenkin monesti perusteita syvissä toimeksianto- ja yhteistyösuhteissa sekä korkeaa vastuuta kantavien työntekijöiden kanssa. 

Yleensä kilpailukiellon tehosteena on salassapitovelvollisuuden tapaan sopimussakko.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen & sovellettava laki

Monesti sovitaan jo etukäteen, ratkaistaanko mahdolliset sopimusriidat esimerkiksi tietyssä käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Selvyydeksi sovitaan myös, minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan; erityisesti kansainvälisessä kaupassa tämä voi olla tärkeä ehto.

Mistä löydän vakioehdot helpoiten?

Docuen palvelussa laadit sopimukset satoihin erilaisiin yritystoiminnan tilanteisiin. Laadukkaista, juristien laatimista mallisisällöistä löydät kaikki keskeiset vakioehdot, joista voit valita juuri omaan tilanteeseesi sopivat. 

Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

----

Tags: sopimuksen vakioehdot, sopimuksen malliehdot

Mikä on Docue?

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja. Kaikki sisällöt ovat juristiemme kehittämiä ja vastaavat ajantasaista Suomen lainsäädäntöä.
Selaa asiakirjamalleja

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta