Asiakirjamallit

Tarjous

Tarjous on antajaansa oikeudellisesti sitova ehdotus ryhtyä tarjouksessa yksilöityyn toimenpiteeseen, kuten toimeksiantoon tai kauppaan. Sopimus syntyy, kun tarjouksen vastaanottaja on allekirjoituksellaan hyväksynyt tarjouksen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Laadi tarjous hyvin, vältä lukuisat ongelmat

Tarjous on toiselle osapuolelle tehty sopimusehdotus, jolla pyritään sitovaan sopimukseen esimerkiksi toimeksiannon suorittamisesta. Laadi tarjouksesi aina kirjallisesti. Suulliset tarjoukset ja sähköpostitarjoukset ovat alttiita jälkikäteisille erimielisyyksille – tyypillisesti tarjouksentekijä on tällöin heikommassa asemassa. Palvelu muotoilee tärkeät kohdat puolestasi ja neuvoo kohta kohdalta, miten laadit laadukkaan tarjouksen.

Miten Docuen palvelu toimii?

Docuella laadit, allekirjoitat ja arkistoit kaikki liiketoiminnan asiakirjasi täysin digitaalisesti. Muuntuvalla tarjouspohjallamme laadit pikavalinnoin laadukkaan tarjouksen liki mihin tahansa tilanteeseen. Pikavalintojen takana ovat laadukkaat vakiosisältömme, jotka seuraavat voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Hyödyntämällä palvelun sähköistä allekirjoitusta ja arkistoa pystyt vähentämään hallinnollista työtäsi jopa 90 %, koska saat vakiosisällöt palvelustamme eikä mitään tarvitse tulostaa. Myös sopijakumppanisi saa oman asiakirjakappaleensa digitaalisesti.

Muuntuva tarjouspohjamme on yksi palvelun suosituimmista asiakirjamalleista.

Millaisen tarjouksen voin laatia Docuella?

Docuella laadit sujuvasti tarjouksen sen sisällöstä ja laajuudesta riippumatta. Voit käyttää paitsi valmiita ehtojamme, kirjoittaa myös omiasi ja lisätä tarvittavat liitteet. Valmiit ehtomme kattavat lukuisat eri osa-alueet aina hinnoittelusta maksuehtoihin, salassapitoon ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Mallisisältömme ovat liike-elämässä vakiintuneita ja yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Palvelu ei siis todellisuudessa sisällä yhtä tarjouksen pohjaa, vaan yhdistelmän lukemattomia pohjia. Unohda perinteiset pohjat ja lomakepohjat, Docue hoitaa toistoluontoisen työn puolestasi!

Kuinka kauan tarjous on voimassa, kun olen lähettänyt sen toiselle osapuolelle?

Voit määritellä tarjouksessa, mihin mennessä tarjoukseen on annettava vastaus. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole määrätty, on vastaus annettava kohtuullisen ajan kuluessa. Kohtuullisen ajan kesto määräytyy tapauskohtaisesti.

Jos et jälkikäteisesti haluakaan sitoutua alkuperäisen tarjouksesi ehtoihin esimerkiksi muuttuneiden aikataulujen vuoksi, voit tulla siitä huolimatta sidotuksi sopimukseen tai joutua vahingonkorvausvelvolliseksi. Vähintään saattaa tulla mielipahaa, joko sinulle tai asiakkaallesi. Erityisesti jos uskot, että vastapuoli käyttää huomattavan määrän aikaa tarjoukseen läpikäyntiin ja sopimusharkintaan, aseta tarjoukselle voimassaoloaika selvyyden vuoksi.

Voit käyttää tarjouspohjamme kalenteritoimintoa tarjouksen voimassaoloajan asettamiseen.

Lue tarjouksen voimassaolosta tarkemmin:

Tarjouksen voimassaoloaika

Olen laatimassa tarjousta tietyn toimeksiannon suorittamisesta. Miten asetan tarjoukselleni hinnan?

Palvelu sisältää valmiit lausekkeet toimeksiannon vastineena suoritettavasta palkkiosta. Docue laskee arvonlisäveron automaattisesti osaksi palkkiota, jos toimeksianto on arvonlisäverollinen. Lisäksi voit käyttää valmiita maksuehtojamme ja asettaa sopivan viivästyskoron.

Milloin kannattaa sopia liikesalaisuuksien salassapidosta? Minkälainen on hyvä salassapitoehto?

Salassapidosta sovitaan vakiintuneesti, jos tarjouksen kohteeseen liittyy mitään arkaluonteista. Hyvä salassapitoehto suojaa kattavasti kaikki liikesalaisuutesi aina tuotekehityksestä strategiaan ja taloustietoihin. Tarjouspohjamme salassapitoehdot huomioivat laajasti kaiken oleellisen.

Salassapitoehtoa on syytä tehostaa erillisellä sopimussakolla. Sakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi rikkomuksen laajuudesta huolimatta. Jos työntekijäsi siis rikkoo sopimusta, sinun ei tarvitse näyttää, mitä vahinkoa on tapahtunut. Liikesalaisuudet voivat olla kullanarvoisia, mutta niiden arvoa on tyypillisesti vaikea mitata.

Miltä Docuella tehty tarjous näyttää?

Palvelulla tehty tarjous tulostuu siistiksi pdf-tiedostoksi, ja sitä on helppo lukea myös mobiililaitteilla. Voit tyylitellä tarjouksen yrityksesi logolla ja alatunnisteella.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuella tekemäni tarjouksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan tarjoustasi palvelussa. Hän voi hyväksyä tarjouksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme.

Sähköinen allekirjoitus säästää säännöllisessä käytössä aikaasi 5–50 tuntia vuodessa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä tuhansia euroja vaihtoehtoista tuottoa. Ei tarvitse enää printtailla tai järjestää tapaamisia pelkästään allekirjoitusten keräämiseksi! Myös sopijakumppanisi arvostavat säästämäänsä aikaa.

Miten tekemäni tarjous arkistoituu?

Docuen kehittäjät tuskastuivat aikanaan siihen, että tietty tarjous tai muu sopimus ei löytynyt mapista, pöytälaatikosta tai sähköpostin uumenista juuri silloin kun sitä tarvitsi. Palvelussamme kaikki tarjouksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Kun keskität kaikki myynnin asiakirjasi samaan paikkaan vuosiksi eteenpäin, säästät valtavasti aikaasi ja hermojasi.


Tags: tarjous, tarjous malli, asiakirjamalli tarjous, tarjouksen hyväksyminen, tarjouspohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023