Asiakirjamallit

Kauppakirja, asunto-osake

Käytetyn asunto-osakkeen kauppakirja on vapaamuotoinen, mutta erityisesti asunnon kuntoon ja kauppahinnan maksuun liittyvät ehdot kannattaa sopia kirjallisessa asunto-osakkeen kauppakirjassa tarkasti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 22.3.2023

Asunto-osakkeen kaupassa kirjallinen kauppakirja on normi

Asuntokauppa on useimmille ihmisille heidän elämänsä suurin ja tärkein kauppa. Käytetyn asunnon kaupalle ei ole esimerkiksi kiinteistökauppojen tapaan asetettu laissa muotovaatimuksia, mutta asunto-osakkeen kauppakirja on syytä tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi.

Asunto-osakkeen kauppakirjan sisältö

Asunto-osakkeen kaupassa kaupan kohteena on miltei aina asunto-osake, joka oikeuttaa huoneiston hallintaan asunto-osakeyhtiössä. Asunto-osakkeen kauppakirjassa vahvistetaan asuntokaupassa noudatettavat ehdot. Näistä tärkeimpiä ovat kaupan kohdetta, asunnon kuntoa, kauppahintaa ja sen maksamista sekä osapuolten vastuita koskevat ehdot.

Miten laadin asunto-osakkeen kauppakirjan Docuen palvelussa?

Docuen asunto-osakkeen kauppakirjamalli soveltuu tilanteeseen, jossa kaupataan käytetty asunto. Tällä kauppakirjamallilla laadit laadukkaan asunto-osakkeen kauppakirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin: palvelumme kysyy sinulta vaihe vaiheelta, mitä haluat kauppakirjaasi ja lisää automaattisesti sopivat mallisisällöt.

Asunto-osakkeen kauppakirjan malliehdot ovat juristiemme laatimia ja asuntokaupassa vakiintuneita, mutta voit halutessasi kirjoittaa myös omia sisältöjäsi. Lisäksi palvelumme neuvoo sinua kauppakirjaa laatiessasi selväkielisesti eri vaihtoehdoista ja niiden merkityksestä.

Kysymys ei ole siis yksittäisestä asunto-osakkeen kauppakirjapohjasta tai lomakkeesta vaan älykkäästä asiakirjamallista, jonka avulla vähennät virheitä ja tylsää työtä. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis kauppakirja.

Mitä mallisisältöjä asunto-osakkeen kauppakirjamalli sisältää?

Docuen asunto-osakkeen kauppakirjamalli sisältää malliehdot muun muassa näihin:

  • Kaupan kohde
  • Kauppahinta ja maksuehdot
  • Omistusoikeus ja osakekirjan luovutus
  • Huoneiston kunto
  • Hallintaoikeus
  • Huoneiston tarpeistoesineet
  • Lunastusoikeus kaupan kohteeseen

Voit halutessasi muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Mitä omistusoikeuden siirtymisajankohdasta kannattaa sopia?

Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, jolloin koko kauppahinta on maksettu. Ennen kuin omistusoikeus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä omaisuutta eteenpäin.

Kuuluvatko huoneiston tarpeistoesineet kauppaan?

Huoneiston tavanomaiseen tarpeistoon kuuluvat laitteet ja muut esineet, jotka olivat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä, sisältyvät kauppaan, ellei toisin sovita.

Tällaisiksi kauppaan kuuluviksi tarpeistolaitteiksi ja -esineiksi voidaan katsoa muun muassa jää- ja pakastekaappi sekä astian- ja pyykinpesukone, ainakin silloin, kun ne kuuluvat asunnon tavanomaiseen varustukseen ja ovat kiinteästi sijoitettuja esimerkiksi kalusteissa niille varattuun tilaan. Kiinteiden säleverhojen, kaapistojen ja upotettujen seinä- tai kattovalaisimien katsotaan myös yleensä kuuluvan kauppaan.

Rajatapaukset kannattaa varmuudeksi kirjata huolellisesti kauppakirjaan.

Milloin vastuu yhtiövastikkeiden maksamisesta siirtyy ostajalle?

Tavallisesti vastuu yhtiövastikkeista siirtyy myyjältä ostajalle hallintaoikeuden siirtyessä, mutta asiasta voidaan sopia myös toisin osapuolten välillä.

Ostajan on tärkeää huomata, että hän on myyjän ohella vastuussa myyjän laiminlyömästä yhtiövastikkeesta omistusoikeuden siirtymishetkestä viisi kuukautta taaksepäin. Sen vuoksi asunto-osakkeen kauppakirjaan on hyvä ottaa myyjän vakuutus siitä, että yhtiövastikkeet on asianmukaisesti suoritettu kaupantekohetkeen saakka.

Miten osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan?

Kun olet saanut asunto-osakkeen kauppakirjan valmiiksi, voit allekirjoittaa sen Docuen sähköisellä allekirjoituksella tietokoneella tai puhelimella. Sitten voit kutsua toisen osapuolen tarkastelemaan sopimusta Docuen palvelussa. Hän voi hyväksyä kaupan omalla vastaavalla allekirjoituksellaan, ja molemmille jää automaattisesti oma digitaalinen kappaleensa valmiista kauppakirjasta.


Tags: asunto-osake kauppakirja malli, asunto-osake kauppakirjamalli, asunto osakkeen kauppakirjapohja, asunto osakkeen kauppakirja, asunnon kauppakirja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 22.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023