Kauppakirja, auto

Autokaupassa on aina syytä laatia kirjallinen kauppakirja jälkikäteisten epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Yksityiskohtaisen kauppakirjan laatiminen on erityisen tärkeää käytetyn auton kaupassa. Docuen auton kauppakirjan mallilla varmistat, että kauppakirjaan tulee varmasti sisällytettyä autokaupan tärkeimmät ehdot.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kirjallinen kauppakirja on kummankin osapuolen etu

Autokaupassa on aina syytä laatia auton kauppakirja kirjallisena jälkikäteisten epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Auton kauppakirjassa sovitaan tyypillisesti kaupan kohteen ja hinnan lisäksi esimerkiksi maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä ajoneuvon luovuttamisesta ostajalle. Kauppakirjan liitteisiin voidaan ottaa esimerkiksi maksukuitti tai muita lisätietoja.

Auto on irtain esine, joten autokauppaan sovelletaan tavanomaisia tavarakaupan sääntöjä. Sovellettavana yleislakina on kauppalaki. Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja, sovelletaan myös kuluttajansuojalakia. Kauppakirjan ehtoihin on syytä kiinnittää erityishuomiota, kun kaupat tehdään on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Varmista ainakin, että kaikki kuluttajalle olennaiset asiat on ilmaistu selkeästi. Mikäli sopimusehdoista tulee jälkeenpäin epäselvyyttä, tulkitaan elinkeinonharjoittajana toimivan myyjän laatimia ehtoja herkästi kuluttajan eduksi.

Ennakkotarkastus ja koeajo suojaavat myyjää

Myyjän kannattaa kirjata auton kauppakirjaan, että ostaja on ennen kaupantekoa suorittanut autolle ulkoisen tarkastuksen ja koeajon. Ostaja ei voi lähtökohtaisesti kaupanteon jälkeen enää vedota virheeseen, jonka hän tarkastuksessa tai koeajossa havaitsi tai joka hänen olisi pitänyt havaita. Selkeät ulkoiset virheet, kuten säröt tuulilasissa tai vauriot maalipinnassa, tulee havaita tarkastuksessa. Havaitsemisvelvollisuus ei sen sijaan ulotu seikkoihin, jotka vain autotekniikan asiantuntija voisi havaita. Ostaja ei ole tarkastuksessa velvollinen käyttämään tällaista asiantuntijaa.

Jos ostaja ei ole käyttänyt hänelle suotua mahdollisuutta tarkastukseen, kannattaa kirjata, että hänelle on kuitenkin tarjottu mahdollisuus siihen. Tällöin myyjän virhevastuu poistuu niiden virheiden osalta, jotka ostajan olisi tuossa hypoteettisessa tarkastuksessa pitänyt havaita.

Ajoneuvon kunto ja mahdolliset puutteet kannattaa kirjata auton kauppakirjaan

Ajoneuvon kunto kannattaa kuvailla kauppakirjassa vähintään suurpiirteisesti. Jos autossa tiedetään nimenomaisia puutteita tai muita virheitä, ne on syytä eritellä erikseen. On tärkeä ymmärtää, että myyjän vastuu on kaksiosainen: 1) annettujen tietojen tulee olla totuudenmukaisia (esim. mittarilukema); ja 2) kaikki oleellinen on kerrottava (esim. ylisuuri öljynkulutus).

Vaurioituneen tai vioittuneen tavaran kauppa on sinänsä sallittua, kunhan vauriot ja viat kerrotaan avoimesti. Ostaja ei voi vedota jälkikäteisesti sellaisiin virheisiin, joista hän on kauppaa tehdessään ollut tietoinen.

Piileviltä virheiltä ei voi suojautua yleislausekkeilla

Auton kauppakirjoissa käytetään monesti ns. "sellaisena kuin se on" -ehtoa, jonka mukaan ostaja ostaa auton sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä ollut. Tällaista ehtoa on monesti viisasta käyttää, mutta se ei suojaa myyjää kuitenkaan ns. piileviltä virheiltä. Jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioiden on ollut perusteltua edellyttää, puhutaan piilevästä virheestä. Myyjä saattaa olla yhtäläisen tietämätön tällaisesta virheestä. Kuluttajakaupassa virheen ei tarvitse olla olennainen, ainoastaan havaittava.

Jos autossa ilmenee pian kaupanteon jälkeen esimerkiksi auton ikään ja ajokilometreihin nähden yllättävä moottorivika, kysymyksessä on todennäköisesti piilevä virhe. Seurauksena on tavanomaisesti kaupan purku tai vähintään hinnanalennus. Jos myyjä haluaa välttää tällaisen vastuun, auton kauppakirjaan kannattaa kirjata selkeästi, ettei myyjä vastaa esimerkiksi mistään moottorivaurioista.

Docuen auttaa sinua laadukkaan auton kauppakirjan laatimisessa

Docuen auton kauppakirjamalli sisältää tyypillisimmät autokaupassa käytettävät ehdot, joista voit valita omaan kauppakirjaasi sopivimmat. Malliehdot ovat juristiemme laatimia, mutta ne ovat sisällöltään selkokielisiä ja voit lukea niiden merkityksestä myös tarkempia ohjeita. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Palvelun auton kauppakirjamalli sisältää esimerkiksi seuraavat malliehdot sekä niitä selittävän ohjeistuksen:

  • Kaupan kohteen eli ajoneuvon yksilöinti
  • Kaupan kohteen tarkastaminen
  • Koeajo ja ajoneuvon kunto
  • Kauppahinta ja sen maksuehdot
  • Omistusoikeuden siirtyminen
  • Ajoneuvon luovuttaminen/ toimittaminen ostajalle
  • Vakuutukset
  • Autovero

Auton kauppakirjamallimme ei ole siis yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan älykäs kauppakirjapohja, joka muuntuu käyttötarpeittesi mukaan.

Kun olet saanut kauppakirjasi valmiiksi, voit kutsua toisen osapuolen sähköpostilla tai tekstiviestillä tarkastelemaan sitä palvelussa. Osapuolet voivat Docuen sähköisellä allekirjoituksella hyväksyä kaupan, ja molemmat saavat auton kauppakirjasta automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa.

Jos myönnät maksuaikaa, tarkasta luottotiedot

Jos myönnät ostajalle maksuaikaa, mutta luovutat ajoneuvon heti, on viisasta tarkastaa luottotiedot. Palvelussa voit halutessasi tarkastaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden luottotiedot parilla hiirenklikkauksella suoraan auton kauppakirjan laatimisen yhteydessä.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group