Asiakirjamallit

Vuokrasopimus, asuinhuoneisto

Asunnon vuokrasopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Jos sopimusta ei ole tehty kirjallisesti, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

6,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 18.3.2024

Mikä määritellään asuinhuoneiston vuokrasopimukseksi?

Lain mukaan vuokrasuhde katsotaan asuinhuoneiston vuokraukseksi, jos vuokrattavaa huoneistoa käytetään pääasiassa asumiseen. Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen ehdot ovat monelta osin vuokranantajan ja vuokralaisen vapaasti sovittavissa, joskin tietyistä seikoista sopimista rajoitetaan lailla, pääasiassa vuokralaisen eduksi.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, jotta keskinäiset vastuut olisivat selkeät ja mahdollisia kiistatilanteita saataisiin ehkäistyä. Ellei vuokrasopimusta ole tehty kirjallisesti, sen katsotaan aina olevan voimassa toistaiseksi.

Helppoa vuokraamista Docuella

Docuella sinulla on mahdollisuus laatia kirjallinen vuokrasopimus helpoiten. Klikkaa sopimukseesi haluamasi ehdot, täytä pyydetyt tiedot, ja vuokrasopimus on valmis. Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen sähköisesti ja kummallekin jää talteen oma digitaalinen kappaleensa vuokrasopimuksesta. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä vuokrasopimuspohjasta tai lomakkeesta, vaan modernista suomalaisesta teknologiasta.

Mitä malliehtoja Docuen asunnon vuokrasopimus sisältää?

Docuen muuntuva vuokrasopimuksen pohja sisältää valmiit sisällöt ja muotoilut muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Vuokrakohde (osoitetiedot, huoneiston kunto jne.)
 • Vuokra-aika (toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen)
 • Vuokranmaksu
 • Vuokran tarkistaminen (esim. vuosittain)
 • Vuokravakuus
 • Muutostöiden mahdollisuus asunnossa
 • Avainten luovutus
 • Tupakoinnin sallittavuus
 • Lemmikkieläinten sallittavuus
 • Jälleenvuokraamisen sallittavuus

Palvelun malliehdot ovat juristien laatimia ja ajantasaisen lainsäädännön mukaisia. Palvelumme myös neuvoo sinua eri kohtien merkityksestä. Halutessasi voit lisätä omia sisältöjä vuokrasopimukseesi.

Miten huoneiston kunto kannattaa kirjata vuokrasopimukseen?

Jos huoneistossa on tavanomaisesta poikkeavia puutteellisuuksia, ne on syytä yksilöidä vuokrasopimuksessa. Puutteellisuuksia voivat olla esimerkiksi huomattavat kosmeettiset haitat ja huonosti toimivat laitteet.

Vuokrasopimuksissa käytetään monesti ns. "siinä kunnossa kuin se on" -ehtoa, jolla vuokranantaja pyrkii takaamaan asuinhuoneiston kunnon sellaiseksi, joka se oli silloin, kun huoneistoa esiteltiin vuokralaiselle. Tämä ehto on viisasta lisätä – myös Docuen asuinhuoneiston vuokrasopimusmalli sisältää sen. Ehto yksinään ei kuitenkaan vapauta vuokranantajaa vastuusta, jos vuokralainen ei sopimusta tehdessään tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä hän olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut havaita tai odottaa sitä. Kirjaa huomionarvoiset asiat siis varmuuden vuoksi vuokrasopimukseen.

Missä rajoissa asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisajoista voi sopia?

Jos olet laatimassa toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta, muista huomioida irtisanomisajat. Laissa on asetettu oletusarvoiset irtisanomisajat ja muut irtisanomisen käytännöt, joita sovelletaan, ellei toisin sovita. Kaikesta ei voida kuitenkaan sopia – vuokralaista suojataan tietyin minimiehdoin.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos asuinhuoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita.

Ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön. Voit siis poiketa edellä esitetyistä irtisanomisajoista, mutta et vuokralaisen tappioksi.

Miten vuokran tarkistamisesta tyypillisesti sovitaan?

Jos olet vuokranantajana aikeissa laatia pidemmän vuokrasopimuksen tai vuokrasuhde saattaa muutoin venähtää, sinun kannattaa varata itsellesi mahdollisuus korottaa vuokraa tietyin väliajoin. Tällöin on myös sovittava perusteesta, jolla vuokraa voidaan korottaa – muuten ehto on mitätön. Docuen muuntuvassa asunnon vuokrasopimuspohjassa voit sitoa vuokran suuruuden esimerkiksi elinkustannusindeksiin tai hoitovastikkeen nousuun. Tyypillinen tarkistusväli on vuosi.

Miten Docuen vuokrasopimus asuinhuoneistoa varten tarkalleen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. vuokran tarkistaminen, muutostyöt, tupakointikielto)
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. perustuuko vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksiin)
 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. muuttopäivä vuokrasuhteen päättyessä)
 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus tallentuu automaattisesti käyttäjätilillesi, johon pääset myöhemmin tietokoneella tai puhelimella

Soveltuuko tämä vuokrasopimusmalli työsuhdeasuntoihin?

Kyllä, tämä vuokrasopimus asuinhuoneistoa varten soveltuu myös tilanteeseen, jossa työnantaja vuokraa asunnon työntekijälleen työsuhdeasuntona. Huomaathan, että kyse ei ole silloin työntekijän palkkaan kuuluvasta palkkaetuasunnosta vaan periaatteessa markkinaehtoisesta vuokrasuhteesta.

Työsuhdeasunnon vuokrausta koskeva lainsäädäntö on pitkälti sama kuin tavallisessa huoneen vuokrassa, mutta erojakin on. Osapuolet voivat esimerkiksi aina irtisanoa vuokrasopimuksen, jos työsuhde irtisanotaan. Työsuhdeasunnon vuokralainen ei myöskään saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuttaan eikä muulla tavoin luovuttaa huoneistoa ulkopuolisten käytettäväksi.

Asunnon vuokrasopimus muuntuu hiirenklikkauksella työsuhdeasunnon vuokrasopimukseksi, kun siirryt vuokrasopimusmalliin ja palvelu kysyy sinulta asiasta.

Vuokralaisen luottotiedot on syytä tarkastaa

Docuen vuokrasopimusmalliin on kytketty mahdollisuus tarkastaa vuokralaisen luottotiedot. Voit siis parilla klikkauksella samalla varmistaa, että luottotiedot ovat kunnossa.


Tags: asuinhuoneiston vuokrasopimusmalli, sähköinen vuokrasopimus, vuokrasopimus sähköinen, asuinhuoneiston vuokrasopimus, vuokrasopimuspohja, vuokrasopimus asuinhuoneistoa varten

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

6,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 18.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion