Asiakirjamallit

Kauppakirja, tavara

Tavaran kaupassa sopimusehdoista voidaan sopia vapaamuotoisesti ja tarpeen edellyttämässä laajuudessa. Kauppasopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.4.2024

Irtaimen esineen kauppa on vapaamuotoista

Irtaimia esineitä ovat kaikki omaisuus, jotka eivät ole kiinteistöjä. Irtaimia esineitä ovat esimerkiksi tietokoneet, ajoneuvot, arvopaperit, käteinen raha ja pankkitilillä olevat varat. Irtaimia esineitä voidaan yleiskielisemmin nimittää myös tavaroiksi tai irtaimistoksi.

Tavarakauppaa saa lähtökohtaisesti käydä haluamallaan tavalla ja haluamassaan muodossa. Se ei siis edellytä mitään nimenomaisia sopimusehtoja tai edes kirjallista kauppakirjaa, jotta kauppa olisi pätevä. Merkitykselliset kaupat tehdään kuitenkin käytännössä kirjallisesti, koska sillä ehkäistään jälkikäteisiä riitoja ja voidaan tarvittaessa todistaa myynti esimerkiksi viranomaisille.

Miten laadin tavaran kauppakirjan Docuen palvelussa?

Kauppakirjamallimme sisältää kymmenet juristiemme laatimat malliehdot, joita käytetään vakiintuneesti irtaimen esineen kaupassa. Et todennäköisesti tarvitse niitä kaikkia, mutta voit hiirenklikkauksin valita omaan kauppakirjaasi sopivat. Palvelu neuvoo sinua sopimusta laatiessasi eri vaihtoehtojen merkityksestä. Voit halutessasi myös muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Kysymys ei ole siis yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä kauppakirjapohjasta, jolla laadit asiakirjasi helpommin.

Mitä eri kohtia Docuen kauppakirjamalli sisältää?

Irtaimen esineen kauppakirjamallimme sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Kaupan kohde
  • Kauppahinta ja maksuehdot
  • Omistusoikeuden siirtyminen
  • Toimitusehdot
  • Hallintaoikeuden siirtyminen
  • Tavaran takuu
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen
  • Sovellettava laki (kansainvälinen kauppa)

Myyjän kannattaa pidättää omistusoikeus, kunnes kauppahinta on maksettu

Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, jolloin koko kauppahinta on maksettu. Ennen kuin omistus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä tavaraa eteenpäin tai pantata sitä. Omistuksenpidätysehtoa käytettäessä myyjä saa ottaa tavaran myös takaisin, jos kauppahintaa ei makseta.

Omistuksen pitäminen myyjällä on hyödyksi myös tilanteessa, jossa ostaja ajautuu maksukyvyttömyyteen eikä pysty maksamaan kauppahintaa tai loppukauppahintaa. Myyjällä on oikeus saada omistamansa tavara esimerkiksi myyjän konkurssipesästä takaisin, mikäli kauppahintaa ei ole kokonaan maksettu.

Takuu antaa turvaa ostajalle

Takuuaikana myyjä vastaa kaupan kohteen pysymisestä käyttökelpoisena. Takuuajasta ei ole pakko sopia, mutta sillä voidaan madaltaa ostajan kynnystä ryhtyä kauppaan. Takuuajalla ei voida koskaan lyhentää myyjän lakiin perustuvaa virhevastuuaikaa – takuu on ainoastaan ostajalle annettava lisäetu. Jos siis myyt esineen kolmen kuukauden takuuajalla, mutta esineen voi olettaa esimerkiksi ikänsä, hintansa ja ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella pysyvän käyttökelpoisena vähintään vuoden, myyjän virhevastuuaika on lyhyestä takuusta riippumatta edelleen vuosi.

Osamaksukauppa ja kuluttajaluotto luovat informointivelvollisuuksia myyjälle

Osamaksukaupalla tarkoitetaan lain mukaan sellaista tavaran kauppaa, jossa kauppahinta suoritetaan maksuerissä eikä esineen omistusoikeus siirry ostajalle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Myyjä saa viime kädessä ottaa esineen takaisin, jos ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan.

Kuluttajaluotto on osamaksukaupan erityistapaus, jossa elinkeinonharjoittaja myöntää kuluttajalle vastaavanlaista maksuaikaa. Kuluttajana pidetään yksityishenkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Osamaksukauppaan ja erityisesti kuluttajille myönnettävään luottoon liittyy tiettyjä erityissääntöjä, jotka on hyvä huomioida kauppakirjassa. Pääperiaate on, että myyjän on informoitava ostajaa jo ennen ostoa tietyistä luottoon liittyvistä seikoista, kuten luottokustannuksista, viivästyskorosta ja kauppaan sovellettavasta lainsäädännöstä. Jos informaatiota on jätetty antamatta, voi sillä olla vaikutusta ulosottomenettelyyn ja mahdollisuuteen periä kaikki halutut luottokustannukset.

Kauppakirjamallimme sisältää malliehdot lainsäädännössä tarkoitetuista osamaksuehdoista. Laadukkailla ehdoilla mahdollisuutesi päästä kaikkiin oikeuksiisi paranevat huomattavasti.

Jos haluat laatia erillisen osamaksusopimuksen, siihen on palvelussamme oma asiakirjamallinsa.

Miten osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan?

Docuella voit allekirjoittaa asiakirjasi sähköisesti joko tietokoneella tai puhelimella. Kaupan molemmille osapuolille jää automaattisesti oma digitaalinen kappaleensa allekirjoitetusta kauppakirjasta.

Suurissa kaupoissa kannattaa tarkastaa ostajan luottotiedot

Jos myönnät ostajalle maksuaikaa, on viisasta tarkastaa luottotiedot. Palvelussamme voit halutessasi tarkastaa yksityishenkilöiden luottotiedot parilla hiirenklikkauksella sopimusta laatiessasi.

Tavaran kauppakirjan lisäksi löydät Docuen valikoimasta yli 400 älykästä asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:


Tags: kauppakirja malli, kauppakirja, kauppasopimus pohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.4.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion