Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Osakasluettelo

Osakasluettelossa yksilöidään kaikki yhtiön osakkeenomistajat ja osakkeisiin kohdistuneet kaupat.

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Mikä osakasluettelo on?

Osakeyhtiön osakasluetteloon kirjataan kaikki yhtiön osakkeenomistajat osoitetietoineen. Luettelo on julkinen: se tulee pitää yhtiön pääkonttorissa kaikkien saatavilla, jonka lisäksi siitä on pyydettäessä annettava kulukorvausta vastaan kopio kelle tahansa.

Mikä merkitys osakasluettelolla on?

Osakkeita hankkinut saa osakkeenomistajan oikeudet lähtökohtaisesti vasta sinä hetkenä, kun hänet on kirjattu osakasluetteloon. Tällöin hän saa osallistua myös yhtiökokouksiin. Luettelo on myös pidettävä yhtiökokouksissa osallistujien nähtävillä. Osakasluetteloon liittyvien velvollisuuksien tarkoituksellinen laiminlyönti on osakeyhtiörikkomus, joka sanktioidaan sakolla. Ennen kaikkea se on kuitenkin hyvää hallintoa, jolla voi erottautua edukseen esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa.

Mitä osakasluetteloon tulee kirjata?

Osakasluettelosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot kustakin osakkeenomistajasta:

  • koko nimi
  • kotiosoite (yhtiöjärjestyksessä voidaan vaihtoehtoisesti määrätä, että osoitteen sijaan merkitään kotikunta ja syntymäaika)
  • osakkeiden lukumäärä (tarvittaessa osakelajeittain, jos useampia)
  • omistuksen kohteena olevien osakkeiden osakenumerot
  • osakkeiden antamispäivä (päivä, jolloin yhtiö antoi osakkeet)
  • osakkeita mahdollisesti rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus

Osakekirjojen vaikutus: Jos osakkeista on annettu erilliset osakekirjat – tämä on kylläkin harvinaista nykyään – tulee osakasluetteloon kirjata myös annettujen osakekirjojen lukumäärä. Mahdollisia panttioikeuksia tai muita osakkeita rasittavia oikeuksia ei sen sijaan tarvitse kirjata, jos käytössä on osakekirjat.

Osakkeiden numeroinnista: Osakeyhtiölaissa ei säädetä, miten osakkeet tulisi numeroida. Numerointi aloitetaan kuitenkin hyvin vakiintuneesti ykkösestä. Numerointia jatketaan suoraan edellisten numeroiden perään, jos osakkeiden määrää lisätään osakeanneilla. Jos yhtiössä on eri osakelajeja, selkein ratkaisu on yleensä eriyttää kullekin osakelajille oma numerointinsa (esim. A1–A500000, B1–B500000).

Osakeluettelo ei enää välttämätön: Vielä vuonna 2017 osakeyhtiöiden tuli pitää kahta erillistä luetteloa: osakeluetteloa ja osakasluetteloa. Tämä malli ei ole enää välttämätön – tätä nykyä pelkkä osakasluettelo on riittävä. Osakasluettelon osakkeenomistajien ei tarvitse enää olla myöskään aakkosjärjestyksessä, jos et näe sitä itse tarpeelliseksi.

Milloin osakasluettelo on laadittava ja miten sitä päivitetään?

Pidettävä ajan tasalla: Osakasluettelo tulee laatia viivytyksettä sen jälkeen, kun yhtiö on perustettu. Luettelo tulee pitää ajan tasalla: omistajanvaihdokset on merkittävä luetteloon viivytyksettä aina kun osakkeen saaja on ilmoittanut yhtiölle saannostaan. Saanto on tyypillisesti kauppa, mutta se voi olla myös esimerkiksi lahja tai vaihto.

Edellytykset saannon kirjaamiselle: Saannon merkitsemiselle on asetettu kaksi edellytystä. Saannosta ja siitä johtuvan mahdollisen varainsiirtoveron maksamisesta on ensinnäkin esitettävä todistus. Todisteita voivat olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta ja varainsiirtoveroilmoituksesta maksukuitteineen. Toisekseen jos yhtiön yhtiöjärjestykseen kuuluu lunastuslauseke tai suostumuslauseke, merkintä omistajavaihdoksesta saadaan tehdä vasta kun on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta osakkeisiin käytetä tai että suostumus omistajanvaihdokselle on annettu.

Kenen vastuulle osakasluettelon pitäminen kuuluu?

Osakasluettelon laatiminen ja ajan tasalla pitäminen ovat hallituksen vastuulla. Tehtävän voi toki delegoida esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Miten laadin osakasluettelon helpoiten?

Palvelussamme laadit ja arkistoit vaivattomasti kaikki yrityksesi asiakirjat. Osakasluettelon mallimme sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, minkälaisen luettelon tarvitset ja muotoilee lopputuloksena siistin asiakirjan. Se on vanhanmallista osakasluettelon pohjaa tai osakeluettelon pohjaa helppokäyttöisempi ja varmempi ratkaisu.

Docuen sisällöt ovat yritysjuridiikan ammattilaisten suunnittelemia ja pohjautuvat ajantasaiseen lainsäädäntöön.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group