Kauppakirja, osakkeet

Osakekaupassa sovitaan tyypillisesti ainakin kaupan kohteesta, kauppahinnasta ja omistusoikeuden siirtymishetkestä. Tällä sopimusmallilla voit kaupata koko osakekannan tai vain osan siitä.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Kauppakirjamalli suuriin ja pieniin kauppoihin

Kauppakirja on syytä tehdä kirjallisena, kun ostat tai myyt osakeyhtiön osakkeita. Docuen kauppakirjamalli muuntuu niin suuriin kuin pieniin osakekauppoihin – kohteena voi olla koko osakekanta, osakkeiden enemmistö tai niiden vähemmistö.

Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, mitä tarvitset kauppakirjaasi, ja tarjoaa vastaustesi perusteella eri mallisisältöjä. Sisällöt ovat yritysjuridiikan ammattilaisten laatimia. Palvelu myös ohjeistaa sinua selväkielisesti eri kohtien merkityksestä, kun laadit sopimusta.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan älykäs teknologia, joka auttaa ja neuvoo sinua kauppakirjasi laatimisessa.

Mitä eri mallisisältöjä Docue tarjoaa?

Docuen muuntuva kauppakirjapohja sisältää mallisisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta
 • Maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Myyjän yhtiön puolesta antamien sitoumusten lakkauttaminen (esim. takaukset)
 • Sopimussakko, jos kauppakirjan ehtoja rikkoo
 • Mahdollisten jälkikäteisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Voit valita kauppakirjaasi mieleisesi mallisisällöt ja muokata niitä tai kirjoittaa kokonaan omat ehtosi.

Pääsääntö: omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu

Osakekaupassa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen ajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ennen kuin omistus on siirtynyt, ostaja ei saa esimerkiksi myydä osakkeita eteenpäin. Omistuksen siirtyminen kannattaa ajoittaa tavanomaisesti vasta siihen hetkeen, kun koko kauppahinta on maksettu.

Omistuksen pitäminen myyjällä on hyödyksi myös tilanteessa, jossa ostaja ajautuu maksukyvyttömyyteen eikä pysty maksamaan kauppahintaa tai loppukauppahintaa. Myyjällä on oikeus saada omistamansa osakkeet esimerkiksi ostajan konkurssipesästä takaisin, mikäli kauppahintaa ei ole kokonaan maksettu.

Hallintaoikeus on merkityksellinen osinkojen kannalta

Omistusoikeuteen liittyy vahvasti hallintaoikeuden käsite. Hallintaoikeus saattaa kuulostaa abstraktien osakeoikeuksien maailmassa merkityksettömältä, mutta sitä se ei täysin ole. Osakekaupassa hallintaoikeuden siirtyminen tarkoittaa ennen kaikkea osinko-oikeuden siirtymistä. Sillä, jolla on hallintaoikeus, on oikeus saada osakkeista kertyvät osingot.

Mitä vakuutuksia myyjä tavanomaisesti antaa myytävän yhtiön tilasta?

Mitä suuremman osuuden ostaja on ostamassa yhtiöstä, sitä kiinnostuneempi hän yleensä on yhtiön oikeudellisesta ja taloudellisesta tilasta. Kauppakirjoihin sisällytetään tavanomaisesti myyjän vakuutukset siitä, että yhtiö on hyvässä kunnossa ja että hän on antanut ostajan tietoon kaiken oleellisen informaation kaupan kohteesta.

Palvelu sisältää vakiomuotoiset vakuutukset muun muassa siitä, että yhtiö on maksukykyinen, yhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan sen taloudellisesta tilasta ja että yhtiötä eivät uhkaa mitkään oikeusprosessit.

Miten sopijapuolet allekirjoittavat kauppakirjan?

Docuella allekirjoitat kaikki asiakirjasi tietokoneella tai puhelimella. Muut osapuolet allekirjoittavat vastaavalla tavalla, ja kaikille jää automaattisesti oma digitaalinen kappaleensa kauppakirjasta.

Sähköisen allekirjoituksen etuina ovat sen nopeus ja luotettavuus; allekirjoitukset saa kaikilta osapuolilta tarvittaessa etänä, ja allekirjoitukset ovat tyypillisesti paremmin jäljitettävissä allekirjoitusten tekijöihin kuin kynällä tehtävissä allekirjoituksissa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group