Asiakirjamallit

Toimeksiantosopimus / palvelusopimus

Toimeksiantosopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Mikä on toimeksiantosopimus?

Toimeksiantosopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys-, konsultaatio- ja huoltosopimukset. Sopimuksen nimitys ei lähtökohtaisesti vaikuta sen sisällön tulkintaan – sopimusta voi nimittää myös muun muassa palvelusopimukseksi, asiakassopimukseksi tai tilaussopimukseksi.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Toimeksiantosopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen toimeksiantosopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Toimeksiannon kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Miten laadin toimeksiantosopimuksen helpoiten?

Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan toimeksiantosopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Asiakkaamme ovat laatineet muuntuvalla toimeksiantosopimuksen mallillamme jo kymmeniä tuhansia sopimuksia.

Yrittäjän toimeksiantosopimus, joka sisältää malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Toimeksiantosopimusmallimme tarjoaa vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat mallisisällöt muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Toimeksiannon määrittely
 • Toimeksiannon aikataulu & sopimuksen voimassaolo
 • Palkkio toimeksiannosta
 • Muut palveluntarjoajalle korvattavat kulut
 • Alihankkijoiden käyttäminen toimeksiannossa
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, tavaramerkit)
 • Salassapito (toimeksiannon yhteydessä paljastuvat liikesalaisuudet)
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely vai käräjäoikeus)
 • Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle (jos jommankumman osapuolen liiketoiminta vastaisuudessa myydään)
 • Sopimuksen tulkinta (esim. kaikki muutokset sopimukseen tehtävä kirjallisesti)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Jos et halua käyttää malliehtojamme, voit kirjoittaa sisältöjä vapaasti myös itse.

Mihin kannattaa kiinnittää miltei kaikissa palvelusopimuksissa erityistä huomiota?

 1. Palvelun kohde ja laajuus kannattaa määritellä huolellisesti. Yksi tyypillisistä riidoista kehkeytyy siitä, kuinka kattavan palvelun sopimus sisältää.

 2. Aikataulut herättävät helposti närää. Mihin mennessä työn tulisi olla valmis ja mitkä ovat mahdollisen viivästyksen seuraukset?

 3. Erityisesti tietointensiivisissä palveluissa kannattaa vakiintuneesti lisätä molempien osapuolten liikesalaisuudet suojaava salassapitoehto. Velvoitetta kannattaa tehostaa riittävän suurella sopimussakolla.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä palvelussa luonnostelemani sopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi toimeksiantosopimusta palvelussa. Hän voi hyväksyä tarjouksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus tallentuu?

Docuen palvelun kehittäjät tuskastuivat muutama vuosi sitten siihen, että tietty palvelusopimus tai muu asiakirja ei löytynyt mapista tai sähköpostin uumenista juuri silloin kun sitä tarvitsi. Docuella kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle käyttäjätilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Miten Docuen toimeksiantosopimuksen malli tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. palvelun sisältö, salassapito ja palkkio)
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. palkkion maksutapa, salassapidon kesto)
 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. sopimussakon ja vastuunrajoitusten merkitys)
 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella (myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisesti)
 6. Jatkossa voit helposti muokata ja monistaa kerran tekemääsi toimeksiantosopimusta vastaisiin toimeksiantoihisi

Tags: toimeksiantosopimus, palvelusopimus, tilaussopimus, mikä on toimeksiantosopimus, mikä on palvelusopimus, kiinteistönvälitys toimeksiantosopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 14.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion