Asiakirjamallit

Projektisopimus

Projektisopimus asettaa ehdot määräaikaiselle hankkeelle, jolla on selkeä tavoite. Laadukas sopimus pienentää todennäköisyyttä sopimusriitoihin ja suojaa sekä tilaajan että toimittajan etuja. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Mitä tarkoittaa "projekti"?

Projektilla tarkoitetaan tyypillisesti määräaikaista tilaustyötä, jolla on selkeästi määritelty tavoite. Yleensä projektissa – kuten tässäkin asiakirjamallissa – on selkeästi erikseen tilaaja ja toimittaja, jolloin tilaaja maksaa toimittajalle tietystä lopputuloksesta.

Projektisopimuksen tyypilliset ehdot ja niiden merkitys

Projekteja ei säännellä laissa yleisesti. Sen vuoksi projektisopimus käytännössä yksin määrittelee, mitä projektilta voidaan odottaa ja millä aikataululla. Muista kirjata sopimukseen siis kaikki oleellinen.

Projektisopimuksia on monenlaisia, mutta hyvin monesti sovitaan kaikista tai useammista seuraavista kohdista:

 • Projektin tavoitteet
 • Projektin sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Oikeus mahdollisten alihankkijoiden käyttöön
 • Työskentelytavat
 • Eri osavaiheiden raportointi
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimussakko

Kiinnitä erityistä huomiota näihin

Projektin sisältö ja tavoitteet

Projektin sisältö ja tavoitteet ovat projektisopimuksessa tärkein osuus. Toteutettava työ on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta jälkikäteisesti ei synny kiistaa, mitä tilattiin. Tyypillinen riita syntyy siitä, että toimittaja pitää tietynlaista työtä lisälaskutettavana, kun taas tilaaja katsoo sen kuuluvaksi jo aiemmin sovittuun kiinteään hintaan.

Palkkio ja oheiskulut

Sisältääkö projektin palkkio kaikki tilaajalle kertyvät kulut? Jos työhön liittyy moninainen määrä kolmansien osapuolten laskuttamia kustannuksia, kannattaa varmistaa, kuka vastaa niistä. Tällaisia oheiskuluja voivat olla esimerkiksi materiaalikustannukset, matka- ja majoituskorvaukset sekä viranomaismaksut.

Alihankkijoiden käyttö

Monesti vain projektin lopputuloksella on väliä. Silloin ei ole niin merkityksellistä, tekeekö työn toimittaja itse vai jakaako se töitä myös alihankkijoilleen. Toisinaan alihankkijat halutaan kuitenkin kieltää tai niiden käyttöä rajoittaa.

Salassapito

Yrityssalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan käytännössä kaikissa projekteissa. Jos osapuolten välillä ei ole erillistä salassapitosopimusta, projektisopimus on mainio paikka sopia luottamuksellisesta tiedosta.

Sopimussakko

Osapuolet voivat sopia sopimussakosta, joka tulee maksettavaksi esimerkiksi viivästyneestä projektista. Tällöin sakon määrä sidotaan yleensä viivästyksen kestoon. Lisäksi on suositeltavaa harkita kiinteää, varsin suurtakin sopimussakkoa esimerkiksi salassapitovelvollisuuden rikkomiselle tai projektista vetäytymiselle yllättäen.

Lue lisää projektisopimuksen tärkeimmistä kohdista palvelusopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme.

Juristien laatimat malliehdot

Palvelumme projektisopimuksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot kymmeniin eri tilanteisiin. Voit pikavalinnoin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu myös neuvoo, mitä sinun on syytä ottaa huomioon eri kohdissa.

Kysymyksessä ei ole siis perinteinen projektisopimuksen pohja, vaan yhdistelmä lukuisia eri pohjia. Se muuntuu hiirenklikkauksin allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Toisenlainen projekti?

Perinteisen tilaustyön sijasta projekti voidaan nähdä eräänlaisena yhteistyön muotona, jossa kaksi osapuolta tekevät yhdessä töitä ja jakavat kustannuksia. Tällaiseen tilanteeseen on palvelussamme erillinen asiakirjamallinsa (ks. "yhteistyösopimus"). Lisäksi on erilliset asiakirjamallinsa esimerkiksi alihankintasuhteelle (ks. "alihankintasopimus") ja freelance-suhteelle (ks. "freelancer-sopimus").

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion