Asiakirjamallit

Osakeyhtiön perustamissopimus

Osakeyhtiö perustetaan kaikkien osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella. Perustamissopimus on edellytys yhtiön rekisteröimiselle kaupparekisteriin. Rekisteröinti on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Muutoin perustaminen raukeaa. Palvelussamme pystyt laatimaan juuri sellaisen perustamissopimuksen kuin tarvitset. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.4.2024

Perustamissopimus on yhtiön perustamisen edellytys

Osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröiminen edellyttävät kirjallisen perustamissopimuksen laatimista. Voit laatia yksinkertaisen perustamissopimuksen YTJ:n järjestelmässä ilmottaessasi perustettavaa yhtiötä. Jos tarvitset tavanomaisesta poikkeavan perustamissopimuksen, laatiminen on helpointa Docuella.

Osakeyhtiön perustamissopimuksen sisältö

Perustamissopimus on päivättävä ja kaikkien osakkaiden allekirjoitettava. Sopimuksessa on mainittava kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet, osakkeen merkintähinta, osakkeen maksuaika, yhtiön hallituksen jäsenet sekä mahdollinen tilintarkastaja. Lisäksi perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys.

Huomaa, että yksityisellä osakeyhtiöllä ei ole vuodesta 2019 alkaen enää ollut vähimmäisosakepääomaa. Yhtiön ei tarvitse siis kohdistaa euroakaan osakkeiden merkintähinnoista osakepääomaan, kun ensimmäiset osakkeet lasketaan yhtiötä perustettaessa liikkeelle.

Yksilöllistä sopimista

Perustamissopimuksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot kohdista, joita tavanomaisesti sisällytetään perustamissopimuksiin. Osakeyhtiön perustamissopimuksessa on mahdollista sopia edellä mainittujen pakollisten kohtien ohella myös muista seikoista, kuten yhtiön toimitusjohtajan valinnasta, hallituksen jäsenten palkkioista tai yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvistä muodollisuuksista. Voit valita omaan sopimukseesi juuri ne ehdot, jotka haluat. Lisäksi voit täydentää malliehtojamme omilla sopimuskohdillasi.

Perustamissopimus on rekisteröitävä

Osakeyhtiö syntyy virallisesti vasta kun se ilmoitetaan kaupparekisteriin. Rekisteröinti on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta – muutoin perustaminen raukeaa.


Tags: osakeyhtiön perustamissopimus, perustamissopimus osakeyhtiö, osakeyhtiön yhtiösopimus malli, osakeyhtiön perustaminen

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.4.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion