Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Etätyösopimus

Kirjallinen etätyösopimus kannattaa laatia, jos työntekijä työskentelee säännöllisesti etänä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta. Laadukkaalla etätyösopimuksella ehkäiset riitoja sekä parannat työnantajakuvaasi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Etätyö on muualla kuin tavallisella työntekopaikalla tehtävää työtä

Etätyön määritelmä: Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään eri paikassa kuin missä työntekijä tavallisesti työskentelee. Etätyö mielletään usein kotona tehtäväksi työksi, mutta etätyötä voidaan tehdä muuallakin, kuten mökillä. Työn tekeminen voi tapahtua kokonaan etätyönä tai siten, että osa työtehtävistä suoritetaan varsinaisella työpaikalla ja osa etänä.

Etätyö lisääntynyt: Etätyöjärjestelyt ovat viime vuosina lisääntyneet voimakkaasti eri toimialoilla. Erityisesti tämä koskee asiantuntija- ja tietoalaa, mutta myös esimerkiksi myyntialaa.

Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen

Edellytyksenä molempien suostumus: Etätyöhön siirtyminen on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle. Työntekijällä ei siis ole ehdotonta oikeutta saada tehdä etätöitä, eikä työnantaja voi toisaalta pakottaa työntekijää etätöihin. Molempien suostumus tarvitaan. Etätöistä voidaan sopia joko alkuperäistä työsopimusta solmittaessa, jolloin työntekijä alun alkaenkin palkataan etätyöhön, taikka etätyöstä voidaan sopia myöhemmin työsuhteen aikana.

Etätyö kuuluu työlainsäädännön piiriin

Etätyösopimus & laki: Etätyö ei ole erillinen työsuhdemuoto, eikä etätyö lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän asemaan. Etätyössä vain työntekopaikka muuttuu. Etätyöhön sovelletaan samoja työlainsäädännön säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä kuin vastaavaan työnantajan tiloissa tehtävään työhön. Etätyö on siis lähes kaikissa tapauksissa työtä, jota työnantajan tulee valvoa ja johon soveltuvat esimerkiksi työaikalain rajoitukset.

Laaja sopimusvapaus: Vaikka etätyö poikkeaa monin tavoin varsinaisella työpaikalla suoritettavasta työstä, ei työlainsäädäntöön sisälly liiemmin erityissääntelyä etätyöstä. Etätyön sisältö onkin pitkälti työnantajan ja etätyöntekijän välisen sopimuksen varassa.

Sujuvan etätyön edellytyksenä on laadukas etätyösopimus

Kirjallinen sopimus kannattaa: Mikäli työntekijä suorittaa säännöllisesti osan työtehtävistään etänä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta, on etätyöstä syytä laatia erillinen kirjallinen sopimus. Laadukkaalla etätyösopimuksella ehkäiset riitoja ja epäselvyyksiä sekä parannat työnantajakuvaasi.

Sovi keskeisistä ehdoista: Etätyösopimuksessa on tärkeää sopia kaikista etätyön keskeisistä ehdoista, kuten siitä, milloin etätyötä saa tehdä sekä kuka vastaa etätyössä tarvittavien työvälineiden hankinnasta.

Etätyösopimus täydentää työsopimusta

Etätyösopimus ei lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten palkkaukseen tai vuosiloman kertymiseen, ellei toisin sovita. Se vain täydentää työsopimusta.

Työaika etätyössä

Etätyö kuuluu työaikalain piiriin vastaavalla tavalla kuin työnantajan tiloissa tehtävä työ ja edellyttää näin ollen työajan seurantaa. Työaikasuojelun tarve ei poistu sillä perusteella, että työtä tehdään työnantajan toimipaikan ulkopuolella. Etätyössä korostuu toisaalta työntekijän oma vastuu työnsä organisoinnista ja riittävästä tauotuksesta.

Työturvallisuus etätyössä

Työntekijän korostunut vastuu: Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia siitä, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tämä koskee kaikkia työntekopaikkoja, siis myös etätyön suorituspaikkoja. Etätyötä tehdään kuitenkin usein sellaisissa paikoissa, joissa työnantajalla on vain rajalliset mahdollisuudet valvoa esimerkiksi työergonomiaa. Etätyöntekijän vastuuta huolehtia työtilansa ergonomiasta ja turvallisuudesta kannattaakin korostaa sopimuksessa.

Työnantajan tarkastusoikeus: Etätyösopimuksessa voidaan sopia, että työnantajalla on oikeus tarkastaa työntekijän etätyöolosuhteet esimerkiksi ergonomian, turvallisuuden ja terveellisyyden sekä tietoturvan tason arvioimiseksi. Tarkastuskäynti edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Näin laadit laadukkaan etätyösopimuksen helpoiten

Älykäs etätyösopimusmalli: Laadukkaan etätyösopimuksen laadit helpoiten Docuen älykkäällä etätyösopimuksen mallilla. Palvelumme kysyy sinulta kohta kohdalta, millaista etätyösopimusta olet laatimassa ja lisää asiakirjaan automaattisesti tilanteeseesi räätälöidyt mallisisällöt. Sopimusmalli soveltuu sekä täysimääräisen että osittaisen etätyön tilanteisiin.

Kyseessä ei siis ole perinteinen etätyösopimuspohja, vaan moderni teknologia, jonka avulla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän etätyösopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin.

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Etätyösopimuksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
  • Sopimuksen kesto
  • Etätyönä tehtävä työ
  • Työaika ja tavoitettavuus
  • Työvälineet
  • Puhelin- ja internetyhteys
  • Etätyön suorituspaikka ja ergonomia
  • Tietosuoja ja tietoturva
  • Salassapito
  • Työnantajan tarkastusoikeus

Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai lisätä sopimukseen omia sisältöjäsi.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group