Asiakirjamallit

Hallituksen kokous, pöytäkirja

Pikavalinnoin laadittava hallituksen kokouspöytäkirja. Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja tulee myös arkistoida ja allekirjoittaa. Kokouspöytäkirjamallimme on juristien toteuttama, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Lue lisää

Hallituksen toimivalta

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – jos toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle, asia kuuluu hallitukselle.

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään monesti toimitusjohtajan valitsemista. Pienessä yrityksessä hallitus on monesti sama kuin toimiva johto, mutta hallituksen juridinen toimivalta on hyvä pitää takaraivossa. Kun yritys kasvaa tai mukaan tulee ulkopuolisia rahoittajia, hallituksen merkitys korostuu.

Pöytäkirjat laadittava ja arkistoitava

Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja tulee myös arkistoida. Nämä velvoitteet ovat lakisääteisiä, mutta laadukkaat pöytäkirjat antavat myös ammattimaisen vaikutelman yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa. Asianmukaisesti laaditut pöytäkirjat todistavat toisekseen riidattomasti, mitä kokouksissa on päätetty.

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan mallillamme laadit jopa 10 minuutissa laadukkaan ja pätevän kokouspöytäkirjan. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja osakeanteihin. Pöytäkirjamallissamme huomioidaan lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit toisaalta muokata pöytäkirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan. Kyseessä ei ole pelkkä pöytäkirjapohja, vaan tilanteeseesi sopivaksi muokkautuva älykäs malli.

Hallituksen pöytäkirjan mallimme sisältää mallikirjaukset yli 40 erilaiseen päätöstyyppiin

Yhtiön johto

 • Toimitusjohtajan valitseminen
 • Toimitusjohtajan palkitseminen
 • Prokuran antaminen tai peruuttaminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
 • Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
 • Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
 • Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös ja talous

 • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
 • Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
 • Budjetin käsitteleminen
 • Luottotappioiden ja arvonalennusten toteaminen
 • Esitys tilintarkastajaksi*
 • Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Merkittävät liiketaloudelliset päätökset

 • Suuret investoinnit
 • Huomattavat henkilöstömuutokset
 • Strategian päivittäminen

Varojenjako

 • Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
 • Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

 • Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
 • Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
 • Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
 • Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

 • Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
 • Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
 • Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
 • Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

 • Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
 • Esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan*
 • Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, jolle lopullinen päätös lähtökohtaisesti kuuluu

Hyödynnä pikavalintojen mahdollisuudet

Palvelun teho perustuu siihen, että voit luoda kokouspöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Vältä paperityö

Pöytäkirjat allekirjoitetaan puhelimella ja ne arkistoituvat automaattisesti käyttäjätilillesi, eli mapit, kynät ja tulostimet eivät ole tarpeellisia.

Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan?

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Miten Docuen pöytäkirjamalli tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mistä hallitus on tekemässä päätöstä (esim. esitys suunnatusta osakeannista).

 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee pöytäkirjan tekstit (osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (osakeantipäätöksessä esim. muistutus siitä, että on erikseen mainittava varojen merkitsemisestä SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

 4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, johon pääset myöhemmin helposti tietokoneella tai puhelimella


Tags: osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja malli, hallituksen kokous, hallituksen kokouspöytäkirja, hallituksen pöytäkirja pohja, hallituksen kokouksen pöytäkirja malli, hallituksen kokous pöytäkirja malli, hallituksen pöytäkirja malli, pöytäkirjapohja

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hallituksen jäsenen eroaminen – näin se onnistuu ja tätä se tarkoittaa yhtiölle Osakeyhtiölaki & hallituksen vastuu – vältä nämä sudenkuopat Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat Hallitus osakeyhtiölaissa – ota nämä säännöt huomioon Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset? Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon? Hallituksen kokouksen esityslista – mitä se sisältää? Henkilöstön sitouttaminen – työsuhdeoptiot vai henkilöstöanti? Hallituksen puheenjohtajan vaihtaminen kesken toimikauden – ota nämä menettelyvaatimukset huomioon Hallituksen tehtävät – näihin 6 seikkaan ammattimainen osakeyhtiön hallitus kiinnittää huomiota Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä – tiedätkö tärkeimmän? Hallituksen varajäsenen vaihtaminen – miten se onnistuu? Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – miten se varmistetaan? Onko hallituksen kokouksen pöytäkirja julkinen? Osakeyhtiön hallituksen jäsenmäärä on joustava – tiedäthän silti rajoitukset? Osakeyhtiön toimitusjohtajan irtisanominen – näin erottamispäätös on tehtävä Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu Toimitusjohtajan valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä – lue, miten valinta on lain mukaan tehtävä Oman pääoman menettäminen – näin toimit Yhtiöjärjestyksen muutos – lue askeleet Yhtiökokous vai hallituksen kokous – kumpi päättää? Voitonjako osakeyhtiössä – 6 kysymystä ja vastausta Osakeyhtiölaki & toimitusjohtaja – tunnethan nämä säännöt? Toimitusjohtajan tehtävät osakeyhtiössä – näihin 5 seikkaan ansioitunut toimitusjohtaja kiinnittää huomiota Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä – sanktiot voivat olla ankarat Jakokelpoiset varat – huomioi ainakin nämä 4 seikkaa Konserniavustuksen antaminen – näin se onnistuu Omien osakkeiden hankinta – miten se onnistuu? Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella? Osingonjako osakeyhtiössä – tunnetko vaatimukset? Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon Osinko nostettavissa – miten se vaikuttaa verotukseen? SVOP-palautus – varmista veroetu laadukkaalla dokumentaatiolla Tilinpäätöksen hyväksyminen – miten se eroaa vahvistamisesta? Erilajiset osakkeet – tiedätkö nämä 4 seikkaa? Sopimustyypit – tutustu näihin kahdeksaan tyyppiin

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion