Hallituksen kokous, pöytäkirja

Pikavalinnoin laadittava hallituksen kokouspöytäkirja. Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja tulee myös arkistoida ja allekirjoittaa. Kokouspöytäkirjamallimme on juristien toteuttama, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Hallituksen toimivalta

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – jos toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle, asia kuuluu hallitukselle.

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään monesti toimitusjohtajan valitsemista. Pienessä yrityksessä hallitus on monesti sama kuin toimiva johto, mutta hallituksen juridinen toimivalta on hyvä pitää takaraivossa. Kun yritys kasvaa tai mukaan tulee ulkopuolisia rahoittajia, hallituksen merkitys korostuu.

Pöytäkirjat laadittava ja arkistoitava

Osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirja tulee myös arkistoida. Nämä velvoitteet ovat lakisääteisiä, mutta laadukkaat pöytäkirjat antavat myös ammattimaisen vaikutelman yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa. Asianmukaisesti laaditut pöytäkirjat todistavat toisekseen riidattomasti, mitä kokouksissa on päätetty.

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Mallillamme laadit jopa 10 minuutissa laadukkaan ja pätevän kokouspöytäkirjan. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja osakeanteihin. Pöytäkirjamallissamme huomioidaan lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit toisaalta muokata pöytäkirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Palvelumme sisältää mallikirjaukset yli 40 erilaiseen päätöstyyppiin

Yhtiön johto

 • Toimitusjohtajan valitseminen
 • Toimitusjohtajan palkitseminen
 • Prokuran antaminen tai peruuttaminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
 • Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
 • Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
 • Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös ja talous

 • Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
 • Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
 • Budjetin käsitteleminen
 • Luottotappioiden ja arvonalennusten toteaminen
 • Esitys tilintarkastajaksi*
 • Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Merkittävät liiketaloudelliset päätökset

 • Suuret investoinnit
 • Huomattavat henkilöstömuutokset
 • Strategian päivittäminen

Varojenjako

 • Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
 • Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

 • Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
 • Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
 • Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
 • Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

 • Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
 • Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
 • Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
 • Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
 • Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

 • Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
 • Esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan*
 • Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, jolle lopullinen päätös lähtökohtaisesti kuuluu

Hyödynnä pikavalintojen mahdollisuudet

Palvelun teho perustuu siihen, että voit luoda kokouspöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Vältä paperityö

Pöytäkirjat allekirjoitetaan puhelimella ja ne arkistoituvat automaattisesti käyttäjätilillesi, eli mapit, kynät ja tulostimet eivät ole tarpeellisia.

Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan?

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Miten Docuen pöytäkirjamalli tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mistä hallitus on tekemässä päätöstä (esim. esitys suunnatusta osakeannista).

 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee pöytäkirjan tekstit (osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (osakeantipäätöksessä esim. muistutus siitä, että on erikseen mainittava varojen merkitsemisestä SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

 4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, johon pääset myöhemmin helposti tietokoneella tai puhelimella

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallituksen jäsenen eroaminen – näin se onnistuu ja tätä se tarkoittaa yhtiölle Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu Yhtiökokous vai hallituksen kokous – kumpi päättää? Yhtiöjärjestyksen muutos – lue askeleet Osakeyhtiölaki & hallituksen vastuu – vältä nämä sudenkuopat Hallituksen tehtävät osakeyhtiössä – tiedätkö tärkeimmän? Hallituksen tehtävät – näihin 6 seikkaan ammattimainen osakeyhtiön hallitus kiinnittää huomiota Hallituksen jäsenen erottaminen – muista nämä seikat Hallituksen jäsenen valinta on osakkeenomistajien tärkeimpiä päätöksiä – lue menettelyvaatimukset Johdon vastuuvapaudesta päättäminen Hallituksen varajäsenen vaihtaminen – miten se onnistuu? Toimitusjohtajan valinta on hallituksen tärkeimpiä päätöksiä – lue, miten valinta on lain mukaan tehtävä Osakeyhtiölaki & toimitusjohtaja – tunnethan nämä säännöt? Osakeyhtiön toimitusjohtajan irtisanominen – näin erottamispäätös on tehtävä Hallitus osakeyhtiölaissa – ota nämä säännöt huomioon Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset? Hallituksen puheenjohtajan vaihtaminen kesken toimikauden – ota nämä menettelyvaatimukset huomioon Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä – sanktiot voivat olla ankarat Hallituksen jäsenen esteellisyys – milloin jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon? Tilintarkastajan valinta osakeyhtiössä – lue menettelyvaatimukset Toimitusjohtajan tehtävät osakeyhtiössä – näihin 5 seikkaan ansioitunut toimitusjohtaja kiinnittää huomiota Kirjallisen tarjouksen peruuttaminen – tiedätkö, milloin tarjouksen voi perua? Sopimustyypit – tutustu näihin kahdeksaan tyyppiin Yhtiön edustaminen – kuka saa tehdä sopimuksia? Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa Hallituksen kokouksen esityslista – mitä se sisältää? Oman pääoman menettäminen – näin toimit Kokouksen laillisuus – näin se voidaan varmistaa Osingonjako osakeyhtiössä – tunnetko vaatimukset? Osingonjaon kirjaus – näin kirjaat osingon yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja kirjanpitoon Tilinpäätöksen hyväksyminen – miten se eroaa vahvistamisesta? Kokouksen päätösvaltaisuus – varmista tehtyjen päätösten sitovuus Kokouksen järjestäytyminen – näin kokoukset avataan Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – miten se varmistetaan? Jakokelpoiset varat – huomioi ainakin nämä 4 seikkaa Määräenemmistö yhtiön päätöksenteossa – milloin sitä edellytetään? Onko hallituksen kokouksen pöytäkirja julkinen? Voitonjako osakeyhtiössä – 6 kysymystä ja vastausta Konserniavustuksen antaminen – näin se onnistuu SVOP-palautus – varmista veroetu laadukkaalla dokumentaatiolla Omien osakkeiden hankinta – miten se onnistuu? Omien osakkeiden lunastus – miten ja millä perustella?
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group