Vuokrasopimus, liikehuoneisto

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa sopimusvapaus on laaja. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Mikä on liikehuoneiston vuokrasopimus?

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Jos vuokraat tilat siis esimerkiksi toimisto- tai myymäläkäyttöön, puhutaan liikehuoneiston vuokrasopimuksesta. Sopimuksen otsikoinnilla ei ole merkitystä – se voi hyvin olla toimiston vuokrasopimus, myymälän vuokrasopimus tai liiketilan vuokrasopimus.

Liikehuoneiston vuokrauksessa sopimusvapaus on laaja; toisin kuin asuinhuoneistojen puolella, osapuolet voivat sopia vapaasti esimerkiksi irtisanomisajasta. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.

Kirjallinen sopimus turvaa oikeutesi

Laadi vuokrasopimus aina kirjallisena, jotta kumpikin osapuoli on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Jos esimerkiksi huoneiston kunto on mainittu sopimuksessa, on sitä myöhemmin paljon vaikeampi riitauttaa.

Suullisen vuokrasopimuksen katsotaan aina olevan voimassa toistaiseksi. Suullinen sopimus myös altistaa epäselvyyksille, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa on usein vain sana sanaa vastaan.

Miten laadin liikehuoneiston vuokrasopimuksen helpoiten?

Docuen vuokrasopimuksen mallilla laadit vaivattomasti juuri omiin tarpeisiisi sopivan liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat. Palvelumme myös selittää selkokielisesti eri ehtojen merkityksestä.

Kysymys ei ole siis perinteisestä liikehuoneiston vuokrasopimuksen pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen mallimme sisältää lakiin pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraavissa kohdissa:

 • Vuokrakohteen määrittely
 • Vuokra-aika
 • Vuokranmaksu
 • Vuokravakuus
 • Vuokran tarkistaminen
 • Mahdollisuus ali- ja jälleenvuokraukseen
 • Muutostyöt
 • Kunnossapitovastuu
 • Tupakointi

Halutessasi voit muokata mallisisältöjämme ja lisätä omia sisältöjä.

Huoneiston kunto

Missä kunnossa vuokrattavan huoneiston tulee lähtökohtaisesti olla?

Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen voi kohtuudella odottaa ottaen huomioon huoneiston ikä, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunto ja muut paikalliset olosuhteet. Osapuolet voivat sopimuksella kuitenkin poiketa tästä lähtökohdasta.

Miten vuokralaisen on hoidettava huoneistoa?

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Kannattaako huoneiston kuntoa jollain tavoin selostaa vuokrasopimuksessa?

Vuokrasopimuksissa otetaan monesti jollain tavalla kantaa siihen, missä kunnossa huoneisto vuokrataan. Se voi olla viisasta sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Yhtäältä vuokranantaja suojautuu väitteiltä, että huoneisto ei olisi siinä kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuudella odottaa. Toisaalta vuokralainen voi suojautua paremmin väitteiltä, että ei olisi hoitanut huoneistoa huolellisesti, jos huoneistossa on jo alun alkaen ollut tiettyjä vikoja ja vuokranantaja jälkikäteisesti syyttää vuokralaista niiden aiheuttamisesta.

Miten huoneiston kunto kannattaa kirjata sopimukseen?

Jos huoneistossa on tavanomaisesta poikkeavia puutteellisuuksia, ne on syytä yksilöidä vuokrasopimuksessa. Esimerkiksi huomattavat kosmeettiset haitat ja huonosti toimivat laitteet kannattaa mainita.

Monesti käytetään "siinä kunnossa kuin se on" -ehtoa, jolla pyritään kaiken kattavasti määrittelemään huoneiston kunto sellaiseksi, jollainen se oli esimerkiksi vuokrasopimuksen tekemistä edeltävässä tarkastuksessa tai huoneistosta otetuissa valokuvissa. Tällainen ehto ei vapauta vuokranantajaa vastuusta, jos vuokralainen ei tavallista huolellisuutta käyttäen olisi voinut havaita tai odottaa tiettyä puutetta.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuen palvelussa luonnostelemani sopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi vuokrasopimusta Docuen palvelussa. Hän voi hyväksyä sopimuksen sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus arkistoituu?

Docuen palvelussa kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Miten Docuen liikehuoneiston vuokrasopimuksen malli kokonaisuudessaan toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. vuokravakuus, vuokran tarkistaminen)
 2. Palvelumme kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. perustuuko vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksiin)
 3. Palvelumme neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. muuttopäivä vuokrasuhteen päättyessä, vuokraustoiminnan arvonlisäverollisuus)
 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus arkistoituu automaattisesti yrityksesi tilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella
Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group