Johtajasopimus

Johtajasopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa työsopimusta, joka solmitaan johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa. Johtajasopimukseen sisällytetään tyypillisesti enemmän työsuhde-etuja kuin tavanomaiseen työsopimukseen, mutta samalla myös kieltoja ja rajoituksia.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Johtajasopimus, työsopimus vai toimitusjohtajasopimus?

Johtajasopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Liikekielessä johtajalla voidaan viitata niin johtavassa asemassa olevaan työntekijään, toimitusjohtajaan kuin esimerkiksi operatiivisen toiminnan ulkopuolella olevaan hallituksen jäseneen. Tässä artikkelissa ja sen tarkoittamassa asiakirjamallissa johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka on operatiivisessa toiminnassa johtavassa asemassa, ja johtajasopimuksella hänen työsopimustaan. Palvelumme sisältää erillisen asiakirjamallin toimitusjohtajasopimukselle, jossa kyse ei ole työsuhteesta.

Työsopimus tietyillä ylimääräisillä vapauksilla

Johtajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä siis työntekijää, johon sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkea työlainsäädäntöä, kuten työsopimus- ja vuosilomalakia. Tietyiltä osin tässä tarkoitettu johtajasopimus eroaa kuitenkin muiden kuin yhtiön johdossa työskentelevien työntekijöiden työsopimuksista. Johtajan työtä pidetään ensinnäkin sellaisena itsenäisenä johtamistehtävänä, ettei siihen sovelleta työaikalakia esimerkiksi ylityökorvauksineen ja lepoaikoineen. Toisekseen johtajan kilpailukiellon pituus voi olla vastuullisen aseman vuoksi myös pidempi ja kiellon rikkomisesta aiheutuva sakko suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Johtajasopimus on syytä laatia selkeästi

Johtajan vastuullisen aseman vuoksi on tärkeää laatia seikkaperäinen johtajasopimus. Palvelumme mahdollistaa sinulle yksilöllisen johtajasopimuksen luomisen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Voit valita sopimuksen ehdot valmiista malliehdoistamme tai muotoilla ehdot juuri sellaisiksi, kuin itse haluat.

Huomaathan, että työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus määrätä ainoastaan sellaisista asioista, jotka eivät olennaisesti muuta työsopimuksen ehtoja. Näin ollen asioista ei ole syytä ottaa liian yksityiskohtaisia tai -selitteisiä -määräyksiä, joilla rajataan työnantajan työnjohto-oikeutta liiaksi, vaan viisainta on muotoilla ehdot hieman avoimemmiksi ja antaa työnantajalle mahdollisuus erillisten tarkentavien määräysten antamiseen esimerkiksi yksittäisiä työtehtäviä koskien.

Hyvällä sopimuksella vältät monta ongelmaa

Erimielisyydet ja epäselvyydet ovat usein seurausta siitä, ettei asioista ole sovittu riittävän selvästi etukäteen. Palvelumme ohjeistamana muotoilet selkeät ja samalla riittävän väljät ehdot, jotka eivät rajoita liikaa työnantajan työnjohto-oikeutta. Voit ehkäistä ennalta monia mahdollisia ongelmia sisällyttämällä johtajasopimukseen tarkat ehdot esimerkiksi johtajan sivutoimista, immateriaalioikeuksista, salassapidosta sekä kilpailukiellosta. Epäselvyyksien sekä muiden ongelmien selvittäminen jälkikäteen on aina kallista, tunteita kuohuttavaa ja aikaa vievää.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group