Yksityishenkilöt

Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Asunnon kauppakirja – näin se kannattaa laatia

Asunnon kauppakirjassa vahvistetaan kaupan ehdot. Kauppakirjan ehtojen muotoilulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riitoja ja tulkintaerimielisyyksiä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto avioliiton aikana – näin se tehdään

Avioehto laaditaan tyypillisesti ennen avioliittoa, mutta sen tekeminen on mahdollista myös avioliiton aikana – myös juuri ennen eroa. Avioehdon voimaantulo edellyttää rekisteröintiä, jota tulee pyytää ennen kuin avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto & perintö – miten ne liittyvät toisiinsa?

Avioehdolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä. Jos liitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa avioehto perillisille tulevan perinnön suuruuteen – mitä rajoitetumpi oikeus leskellä tällöin on ensiksi kuolleen omaisuuteen, sitä enemmän jää jaettavaksi perillisille.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omaisuuden jakaminen avoeron jälkeen – huomioi nämä asiat

Avoliiton päättyessä omaisuus jaetaan omistajilleen. Yhteisen omaisuuden osalta vallitsee olettama, jonka mukaan omaisuus omistetaan tasaosin – eli kumpikin saa siitä puolet. Jaosta voidaan sopia jo ennakkoon ja varmistaa, että lopputulos on puolisoiden toiveiden mukainen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen todistajat – vältä yleisimmät virheet

Edunvalvontavaltuutuksen juridinen pätevyys edellyttää kahta esteetöntä todistajaa, joiden tulee olla samanaikaisesti paikalla valtakirjan laatijan allekirjoittaessa valtakirjan. Jos näitä muotoseikkoja ei noudateta, voi laatimastasi valtakirjasta tulla käyttökelvoton.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – näin se tapahtuu

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta kun holhousviranomainen on sen päätöksellään vahvistanut – ei siis vielä silloin kun valtuutus on allekirjoitettu. Vahvistaminen edellyttää, että lääkäri on todennut valtakirjan laatineen henkilön kyvyttömäksi asioidensa hoitamiseen.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Edunvalvontavaltuutuksen toimiohjeet – näin ne kannattaa antaa

Toimiohjeet ovat edunvalvontavaltuutusta täydentäviä valtakirjan laatijan antamia ohjeita, jotka sitovat valtakirjassa nimettyä valtuutettua. Niissä voit antaa nimissäsi toimivalle valtuutetulle yksityiskohtaisia määräyksiä asioittesi hoitamisesta – esimerkiksi määritellä vähimmäishinnan myytävälle omaisuudellesi.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Edunvalvontavaltuutus puolisolle – tiedätkö riskit?

Edunvalvontavaltuutuksella voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuudet huolehtia asioistasi puolestasi, mikäli tulet siihen jostain syystä kyvyttömäksi. Vaikka puoliso voi olla käytännöllinen valinta valtuutetuksi, on puoliso monissa tilanteissa lain mukaan esteellinen hoitamaan kumppaninsa asioita.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Ehdollinen tarjous laajentaa mahdollisuuksia vetäytyä asuntokaupasta

Hyväksytty ehdollinen tarjous antaa asuntokaupassa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Vetäytymismahdollisuus on tyypillisesti olemassa vain, jos tietty tarjouksessa määritelty epäsuotuisa tapahtuma käy toteen – rakennuksesta esimerkiksi löytyy kosteusvaurioita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia

Hallintaoikeudella tarkoitetaan yksinomaista ja suojattua käyttövapautta tiettyyn omaisuuserään. Hallintaoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on myös omistusoikeus, mutta ei suinkaan aina. Lue tästä jutusta, miksi hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Ostotarjous, esisopimus ja luovutuskirja kiinteistökaupassa – näin syntyy sitova kauppa

Kiinteistökaupassa vasta kauppakirjan allekirjoitukset luovat sitovan kaupan. Epämuodollinen tarjous ei hyväksyttynäkään vielä riitä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Avioehto – mikä se on?

Avioehto on sopimus, jolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton purkautuessa eroon tai puolison kuolemaan. Avioehdolla voidaan poiketa lain mukaisesta omaisuuden puolittamisperiaatteesta, minkä vuoksi sen taloudellinen vaikutus on monesti varsin merkittävä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään?

Hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta voidaan sopia vapaasti niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa. Hallinnan siirtoa koskeva sopimusehto sisältää yleensä päivämäärän – tarvittaessa myös kellonajan –, jolloin hallintaoikeuden tulee viimeistään siirtyä ostajalle. Mikäli hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta on riitaa tai hallinnan siirto viivästyy, taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittävät. Lue tästä jutusta, milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään, jos siirtymisajankohdasta ei ole sovittu kauppakirjassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen kiinteistö- ja asuntokaupassa

Omistusoikeus tarkoittaa rajoittamatonta yksinoikeutta tiettyyn omaisuuserään. Hallintaoikeus on omistusoikeuden ydinosa, ja sillä tarkoitetaan yksinomaista ja suojattua käyttövapautta kyseiseen omaisuuserään. Hallintaoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on myös omistusoikeus, mutta ei suinkaan aina. Lue tästä jutusta, miksi omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä on tärkeää sopia kiinteistö- ja asuntokaupassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Onko perinnönjakokirja pakko tehdä?

Perinnönjaosta on aina tehtävä kirjallinen perinnönjakokirja riippumatta siitä, suoritetaanko perinnönjako kokonaan vai osittain. Lue tästä, mitä sinun tulee tietää perinnönjakokirjan tekemisestä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Ositus – näin se tehdään avioerotilanteessa

Kun avioliitto päättyy, on entisten puolisoiden omaisuus selvitettävä ja jaettava omaisuuden osituksessa. Kirjallinen osituskirja toimii jälkikäteisenä todisteena siitä, että omaisuus on puolisoiden kesken jaettu lopullisesti.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Osituskirja sovinto-osituksessa – näin se laaditaan

Osapuolten sovinnosta tekemästä osituksesta on laadittava osituskirja. Osituskirja tulee laatia määrämuodossa eli kirjallisesti ja asianmukaisin allekirjoituksin varustettuna.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Perimysjärjestys – näin voit poiketa siitä testamentilla

Kuoleman jälkeen perinnöksi jäävä omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti laissa säädetyn perimysjärjestyksen mukaisesti. Omaisuuden jakautumiseen on kuitenkin mahdollista itse vaikuttaa testamentilla. Testamentilla voit esimerkiksi turvata avopuolisosi aseman tai saavuttaa verohyötyjä siirtämällä omaisuutta suoraan lapsenlapsillesi.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Sopimussakko turvaa asuntokaupan osapuolia

Asuntokaupassa on muodostunut tavaksi, että kiinnostus asunnon ostamiseen ilmaistaan kirjallisella ostotarjouksella ja vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen laaditaan varsinainen kauppakirja. Sekä ostotarjouksessa että kauppakirjassa voidaan sopia sopimussakosta eli vakiokorvauksesta. Sillä tarkoitetaan rahamääräistä sanktiota, jonka sopimusta rikkova osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle. Lue tästä jutusta, miksi sopimussakosta kannattaa sopia niin asunnon ostotarjouksessa kuin kauppakirjassakin.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Testamentti – 5 kysymystä ja vastausta

Oletko laatimassa testamenttia yksin tai yhdessä puolisosi kanssa? Tästä artikkelista löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Vapaamuotoinen ositussopimus – mikä se on?

Ositussopimus laaditaan tulevaa avioero-ositusta eli aviovarallisuussuhteiden purkamista varten. Ositussopimuksessa puolisot sopivat, mitä konkreettisia omaisuuseriä kumpikin puoliso saa avioliiton jälkeen tehtävässä omaisuuden osituksessa.