Avioehto – mikä se on?

Avioehto on sopimus, jolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton purkautuessa eroon tai puolison kuolemaan. Avioehdolla voidaan poiketa lain mukaisesta omaisuuden puolittamisperiaatteesta, minkä vuoksi sen taloudellinen vaikutus on monesti varsin merkittävä.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Mikä on avioehto?

  • Omaisuutta koskeva sopimus: Avioehto (eli avioehtosopimus) on puolisoiden välinen kirjallinen sopimus, jolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. 

  • Sovittavat asiat: Avioehdossa voidaan

    1. sopia avioehdon soveltumisesta joko toiseen tai molempiin puolisoihin,

    2. rajoittaa omaisuutta, johon toisella puolisolla on avioliiton perusteella oikeus avioliiton purkautuessa sekä

    3. määrätä avioehdon voimaantulo riippumaan avioliiton päättymisen syystä.

  • Täytettävä lain muotovaatimukset: Juridisesti pätevä avioehto edellyttää kahta esteetöntä todistajaa. Avioehto voi tulla voimaan vasta kun avioliitto on solmittu ja asiakirja on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa. 

  • Laadi tilanteeseesi sopiva avioehto vaivattomasti

---

Ilman avioehtoa omaisuus jaetaan avioliiton purkauduttua lähtökohtaisesti tasan

Omaisuuden puolittaminen: Aviopuolisoilla on oletusarvoinen avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan avioliiton päättymistilanteessa konkretisoituvaa oikeutta toisen aviopuolison omaisuuteen. Lähtökohtana on, että avioliiton purkautuessa joko kuolemaan tai avioeroon, puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja tasataan. Varakkaampi puoliso on tällöin velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan niin sanottuna tasinkona vähemmän omistavalle niin, että omaisuus menee puolisoiden välillä tasan. 

Puolittamisen haasteet: Omaisuuden tasaaminen voi johtaa käytännön haasteisiin. Mikäli varakkaampi puoliso omistaa esimerkiksi yrityksen, eikä pysty maksamaan tasinkoa rahassa, voi hän joutua myymään muuta omaisuuttaan riittävän tasingon maksamiseksi ja yritysvarallisuutensa suojelemiseksi. Vaihtoehtoisesti puoliso voi luovuttaa ex-puolisolleen tasinkona omistusosuuden yrityksestään.

 

Avioehdolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisesta

Omaisuuden jakoa koskeva sopimus: Avioehto (tai avioehtosopimus) on kihlakumppanien tai aviopuolisoiden laatima sopimus, jolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. Avioehdossa puolisot voivat määritellä, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Tämä tapahtuu rajaamalla avio-oikeutta eli määrittämällä joko kaikki tai osa omaisuudesta sellaiseksi, joka ei lainkaan tule jaettavaksi liiton päättyessä.

Avioehdossa sovittavat asiat: Avioehdossa voidaan sopia, että kummallakaan tai vain toisella puolisoista ei ole oikeutta toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä. Ehto voi kattaa kaiken puolisoiden omaisuuden tai vain osan siitä – esimerkiksi ainoastaan saadut perinnöt tai puolison omistaman yrityksen. 

Mahdollista rajata avioeroon: Myös avioehdon soveltamisesta voidaan sopia niin, että ehto on voimassa ainoastaan liiton päättyessä avioeroon. Tämä vaihtoehto tarkoittaa, että avioehtoa sovelletaan ainoastaan liiton päättyessä avioeroon: jos avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta, määräytyy avio-oikeus lain mukaan. Järjestelyn etuna on, että kuolintapauksessa avio-oikeuden nojalla omaisuus siirtyy verovapaasti enemmän omistavalta puolisolta toiselle, kun taas perinnöstä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintövero.


Voimaantulo edellyttää rekisteröintiä

Muotovaatimukset: Avioehto tulee laatia kirjallisesti. Asiakirja tulee päivätä, allekirjoittaa ja kahden esteettömän henkilön tulee todistaa se oikeaksi. 

Muista rekisteröidä: Avioehdon voimaantulo edellyttää, että se rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastossa. Sopimuksen voi laatia ja toimittaa rekisteröitäväksi jo ennen vihkimistä, mutta viranomainen voi rekisteröidä avioehdon vasta kun avioliitto on solmittu. 

 

Paras tapa laatia

Docuen palvelusta löydät avioehdon mallin, jonka avulla voit vaivattomasti laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan avioehdon. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt omaisuuden jakoa koskeviin määräyksiin sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.

---

Tags: avioehto, avioehtosopimus, mikä on avioehto

 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta