Edunvalvontavaltuutuksen toimiohjeet – näin ne kannattaa antaa

Toimiohjeet ovat edunvalvontavaltuutusta täydentäviä valtakirjan laatijan antamia ohjeita, jotka sitovat valtakirjassa nimettyä valtuutettua. Niissä voit antaa nimissäsi toimivalle valtuutetulle yksityiskohtaisia määräyksiä asioittesi hoitamisesta – esimerkiksi määritellä vähimmäishinnan myytävälle omaisuudellesi. 

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 1.11.2021
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Edunvalvontavaltuutus & toimiohjeet

 • Edunvalvontavaltuutuksella varaudut tulevaan: Edunvalvontavaltuutuksella (myös edunvalvontavaltakirja) voit järjestää taloudellisten ja henkilökohtaisten asioittesi hoitamisen etukäteen siltä varalta, että tulet jotain päivänä kykenemättömäksi tekemään niitä koskevia päätöksiä. Valtuutus astuu voimaan vasta mikäli menetät toimintakykysi ja viranomainen vahvistaa valtuutuksen.

 • Ohjeiden antaminen:  Toimiohjeet ovat edunvalvontavaltuutusta täydentäviä luottamuksellisia ohjeita, jotka sitovat valtuutettua. Ohjeet voi antaa vapaamuotoisesti, mutta kirjalliset ohjeet ovat suositeltavia. Toimiohjeet voidaan antaa kolmella tavalla: 
  1) Ne voidaan ottaa edunvalvonvaltuutukseen omaksi kohdakseen eli sisällyttää valtuutukseen
  2) Ne voidaan ottaa edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi, omaksi asiakirjakseen
  3) Ne voidaan antaa täysin erillisenä, esimerkiksi suullisina ohjeina, joista ei mainita edunvalvontavaltuutuksessa lainkaan.
 • Toimiohjeiden rikkominen: Jos valtuutettu rikkoo toimiohjeita, hän voi joutua korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon päämiehelleen, eli valtuuttajalle (valtuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on laatinut edunvalvontavaltakirjan). Ohjeiden rikkomisesta tietämätöntä sopimuskumppania suojataan niin, että tehty toimi – esimerkiksi sopimus – sitoo, vaikka valtuutettu onkin toiminut ohjeiden vastaisesti.

 • Laadi laadukas edunvalvontavaltakirja helposti: 

 

Toimiohjeet ohjaavat valtuutetun harkintaa edunvalvontavaltuutuksen mukaisissa tehtävissä

Luottamuksellinen tahdonilmaus: Toimiohjeilla tarkoitetaan valtuuttajan antamia, edunvalvontavaltakirjassa määriteltyjä tehtäviä täydentäviä määräyksiä, jotka sitovat valtuutettua. Ohjeet ovat valtuutetun ja valtuuttajan välisiä. Ulkopuolinen sopimuskumppani ei yleensä ole niiden sisällöstä tietoinen – toisin kuin edunvalvontavaltakirjasta, joka on tapana esittää mahdollisille sopimuskumppaneille todisteena valtuutetun edustamisoikeudesta. 

Ohjeiden sisältö: Toimiohjeet sisältävät yleensä edunvalvontavaltakirjaan nähden huomattavasti yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten valtuuttaja toivoo valtuutetun hoitavan tehtäviään. Ohjeet voivat koskea arkisia asioita tai valtuuttajan varallisuuden kannalta olennaisia toimia. Annettaville ohjeille yhteistä on pyrkimys turvata valtuuttajan toiveiden mukainen arki ja elämänlaatu. 

Muutamia esimerkkejä tavanomaisista toimiohjeista: 

 • Toive, että valtuutettu järjestää valtuuttajalle viikoittaisen vierailun hyvän ystävän luokse.

 • Ohje, jonka mukaan valtuutetun tulee käyttää valtuuttajan varoja niin, että hän voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

 • Ohje myytävän esineen tai esimerkiksi asunnon vähimmäishinnasta.

Arvioi ohjeiden tarpeellisuus: Toimiohjeita ei tarvitse antaa, jos et halua rajoittaa valtuutetun harkintavaltaa edunvalvontavaltakirjassa määriteltyjen tehtävien toteuttamisessa. Ilman erillisten ohjeiden antamistakin valtuutetun toimintaa ohjaa päämiehen etu ja yleinen huolellisuusvelvollisuus.  

 

Toimiohjeet kannattaa antaa kirjallisena

Vapaamuotoisuus: Toimiohjeet voi antaa vapaamuotoisesti – esimerkiksi suullisesti tai sähköpostitse. Kirjallisten ohjeiden etuna on, että niiden sisältö on jälkeenpäin helposti todennettavissa sekä valtuutetuille itselleen että tarvittaessa myös ulkopuolisille sopimuskumppaneille – jos sellainen harvinainen tilanne syntyisi, että ulkopuolisen tulisi tietää ohjeiden sisältö. 

Mahdollista lisätä edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi: Voit liittää toimiohjeet osaksi edunvalvontavaltuutusta (eli yhdeksi kohdaksi edunvalvontavaltakirjaasi), mainita ohjeiden olevan liitteenä tai pitää ne edunvalvontavaltakirjasta täysin erillään. Ota pohdinnassa ainakin seuraavat seikat huomioon: 

1. Ohjeiden sisällyttäminen edunvalvontavaltuutukseen

 • Huomaa, että sopimuskumppani voi tällöin saada tiedon ohjeiden sisällöstä. Sopimuskumppanille esitettävään edunvalvontavaltakirjaan ei kannata lisätä esimerkiksi omaisuuden vähimmäishintaa koskevia tietoja. Valtuutetun neuvotteluaseman säilyttämiseksi ne kannattaakin pitää valtakirjasta erillään. 

2. Ohjeiden liittäminen edunvalvontavaltuutukseen 

 • Maininta liittenä olevista ohjeista varmistaa, että ulkopuolinen henkilö saa tiedon toimiohjeiden olemassaolosta, mutta ei niiden sisällöstä.
 • Erityisesti taloudellisia asioita koskevista toimiohjeista ei lähtökohtaisesti suositella mainittavan edunvalvontavaltakirjassa lainkaan. Maininta voi nimittäin johtaa siihen, että sopimuskumppanille – eli henkilölle, jonka kanssa valtuutettu tekee esimerkiksi kauppoja valtakirjan nojalla – syntyy selonottovelvollisuus ohjeiden sisällöstä. Sopimuskumppanin tulee nimittäin oman etunsa varmistamiseksi varmistaa, onko valtuutettu oikeutettu tekemään sovittua kauppaa valtuuttajan puolesta. Velvollisuuden olemassaolo ja selvittämisvelvollisuuden laajuus voivat tällöin luoda epäselvyyttä ja tulkintaongelmia kaupantekotilanteeseen.

3. Ohjeiden pitäminen täysin erillisenä asiakirjana tai suullisena ilmoituksena

 • Sopii tilanteeseen, jossa valtuutettu hoitaa valtuuttajan taloudellisia asioita. 
 • Valtuutettu on tässä tapauksessa ainoa toimiohjeiden olemassaolosta tietoinen henkilö. Vaikka ne sitovat valtuutettua, ei kukaan voi kontrolloida ohjeiden noudattamista.

 

Toimiohjeiden rikkominen voi johtaa vahingonkorvaukseen

Kaksi rinnakkaista vastuusuhdetta: Mikäli valtuutettu rikkoo päämiehensä antamia ohjeita, arvioidaan rikkomisen seurauksia erikseen (1) päämiehen (eli valtuuttajan) ja valtuutetun sekä (2) päämiehen ja sopimuskumppanin välisessä suhteessa. Sopimuskumppanilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista henkilöä, jonka kanssa valtuutettu hoitaa valtuutuksen kattamia asioita – esimerkiksi tekee sähkösopimuksen valtuuttajan nimiin tai myy jonkin valtuuttajan tavaran. 

1. Päämiehen ja sopimuskumppanin välinen suhde

 • Sopimuskumppanin tietoisuus ratkaisee: Valtuutetun tekemän oikeustoimen sitovuutta arvioidaan sen mukaan, oliko sopimuksen vastapuoli tietoinen toimiohjeiden rikkomisesta vai ei. Jos sopimuskumppani on ollut niin sanotusti vilpittömässä mielessä rikkomisen suhteen, päämies joutuu sitoutumaan ohjeidensa vastaiseen oikeustoimeen. Jos kuitenkin kolmas henkilö tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää toimiohjeiden ylityksestä, oikeustoimi ei sido päämiestä. 

2. Päämiehen ja valtuutetun välinen suhde 

 • Konkreettisen vahingon syntyminen ratkaisee: Päämiehen ja valtuutetun välisessä suhteessa toimiohjeiden noudattamatta jättäminen voi synnyttää valtuutetulle vahingonkorvausvastuun päämiestään kohtaan. Vastuu edellyttää, että valtuutettu on aiheuttanut päämiehelleen vahinkoa – esimerkiksi myymällä valtuuttajan omaisuutta toimiohjeissa määriteltyä vähimmäishintaa pienemmällä hinnalla.

Laadukas edunvalvontavaltuutus helposti

Docuen edunvalvontavaltuutuksen mallilla laadit yrittäjäasiakkaana helposti laadukkaan edunvalvontavaltakirjan. Docuen palvelussa voit valita tilanteeseesi sopivat ehdot helposti ja saat ymmärrettävästi kirjoitettua lisätietoa kunkin määräyksen merkityksestä. Sisältö muuntuu valintojesi mukaan tyylikkääksi ja allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Docuen palvelussa kysymys ei ole siis yksittäisestä valtakirjapohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä valtakirjamallista, joka muotoilee edunvalvontavaltakirjan lähes puolestasi. Palvelussa on tehty jo yli 10 000 edunvalvontavaltakirjaa.

Mallisisältömme ovat juristien laatimia ja pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Laadi tästä:

------

tags: edunvalvontavaltuutus toimiohjeet, edunvalvontavaltakirja toimiohjeet, toimiohje

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi