Avioehto avioliiton aikana – näin se tehdään

Avioehto laaditaan tyypillisesti ennen avioliittoa, mutta sen tekeminen on mahdollista myös avioliiton aikana – myös juuri ennen eroa. Avioehdon voimaantulo edellyttää rekisteröintiä, jota tulee pyytää ennen kuin avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 20.4.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Avioehdon laatiminen avioliiton aikana

  • Omaisuutta koskeva sopimus: Avioehto (avioehtosopimus) on puolisoiden välinen kirjallinen sopimus, jolla voidaan puolisoiden sopimalla tavalla poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. 

  • Laaditaan yhteisymmärryksessä: Avioehto voidaan laatia ennen avioliittoa tai sen aikana. Puolisot voivat laatia avioehdon esimerkiksi juuri ennen avioerohakemuksen jättämistä, kunhan ovat yhteisymmärryksessä avioehdossa sovittavista asioista.  

  • Voimaantulo edellyttää rekisteröintiä: Avioehto tulee voimaan vasta kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut. Avioehdon vahvistaminen on mahdollista avioliiton aikana, ei kuitenkaan enää sen jälkeen kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle.

  • Laadi tilanteeseesi sopiva avioehto:

---

Avioehdolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta

Omaisuuden jakoa koskeva sopimus: Avioehto (eli avioehtosopimus) on kihlakumppanien tai aviopuolisoiden solmima sopimus omaisuuden jaosta avioliiton päättyessä joko puolison kuolemaan tai avioeroon.

Ilman avioehtoa omaisuus tasataan: Aviopuolisoilla on avioliiton solmimisesta alkaen oletusarvoinen avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan avioliiton päättymistilanteessa konkretisoituvaa oikeutta toisen aviopuolison omaisuuteen. Lähtökohtana on, että avioliiton purkautuessa joko kuolemaan tai avioeroon, puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja tasataan. Varakkaampi puoliso joutuu tällöin luovuttamaan omaisuuttaan tai varallisuuttaan niin sanottuna tasinkona vähemmän omistavalle niin, että omaisuus menee jaon jälkeen puolisoiden välillä tasan. 

Voidaan solmia myös vihkimisen jälkeen

Mahdollista laatia ennen avioliittoa tai sen aikana: Kihlakumppanit tai aviopuolisot voivat solmia avioehdon jo ennen avioliittoon vihkimistä tai liiton aikana. Avioehto on teoriassa mahdollista solmia pitkänkin ajan kuluttua vihkimisestä – vaikkapa juuri ennen avioeroa.

Edellytyksenä yhteisymmärrys: Avioliiton juridiset vaikutukset, esimerkiksi edellä mainittu oikeus toisen puolison omaisuuteen avioliiton päättyessä, alkavat heti vihkimisestä alkaen. Tämän jälkeen avio-oikeus voidaan poistaa ainoastaan puolisoiden yhteisellä sopimuksella. Voi olla, ettei vähemmän omistava puoliso kyseisen oikeuden saatuaan enää suostu luopumaan siitä avioehdolla. Jos yhteisymmärrys kuitenkin löytyy, voidaan ehto laatia.

Avioehdon laatimisessa huomioitavat seikat

Avioehdon sisältö: Avioehdossa puolisot voivat määrätä omaisuutensa jaosta suhteellisen joustavasti. Avioehdossa voidaan määrätä kaikki omaisuus tai jokin tietty omaisuuserä – esimerkiksi ennen avioliittoa hankittu omaisuus – avio-oikeuden ulkopuolelle. Ehto voidaan rajata koskemaan molempia tai vain toista puolisoa. Puolisot voivat myös määrätä, että ehto soveltuu vain tilanteessa, jossa avioliitto on päättynyt eroon – ei kuolemaan.

Muotovaatimukset: Ollakseen juridisesti pätevä avioehdon tulee olla päivätty, puolisoiden allekirjoittama sekä kahden todistajan oikeaksi todistama. Todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja esteetön, eli ei esimerkiksi kummankaan puolison lähisukulainen. Todistajien ei tarvitse olla läsnä puolisoiden allekirjoittaessa sopimuksen. Todistajat voivatkin todistaa asiakirjan pitkänkin aikaa sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet avioehdon. Tällöin puolisoiden tulee vahvistaa todistajille asiakirjaan merkityt allekirjoitukset omikseen.

Voimaantulo edellyttää rekisteröintiä: Avioehdon voimaantulo edellyttää, että se rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastossa. Rekisteröinti voidaan tehdä avioliiton aikana. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa avioeroasia on tullut vireille. 

Helpoin tapa laatia 

Docuen palvelussa voit vaivattomasti laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan avioehdon. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt omaisuuden jakoa koskeviin määräyksiin sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.

---

Tags: avioehto, avioehtosopimus, avioehto avioliiton aikana

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta