Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – näin se tapahtuu

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta kun holhousviranomainen on sen päätöksellään vahvistanut – ei siis vielä silloin kun valtuutus on allekirjoitettu. Vahvistaminen edellyttää, että lääkäri on todennut valtakirjan laatineen henkilön kyvyttömäksi asioidensa hoitamiseen.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 1.11.2021
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen 

 • Valtuutus laaditaan tulevaisuuden varalta: Edunvalvontavaltuutus (myös edunvalvontavaltakirja) on väline, jolla henkilö voi jo etukäteen varautua mahdolliseen tulevaan toimintakyvyttömyyteensä nimeämällä itselleen edustajan, joka voi hoitaa hänen puolestaan asioita, joihin hän ei itse kykene esimerkiksi sairauden vuoksi. 

 • Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen etenee seuraavasti:
  1) Lääkäri toteaa valtakirjan tehneen henkilön (eli valtuuttajan) kyvyttömäksi hoitamaan asioitaan. 
  2) Valtuutettu lähettää Digi- ja väestötietovirastolle valtuutuksen vahvistamista koskevan hakemuksen.
  3) Valtuutus tulee voimaan, kun virasto on antanut hakemukseen myönteisen päätöksen.

 • Vahvistamisen edellytykset: Hakemuksen hyväksyminen edellyttää:
  1) alkuperäisen edunvalvontavaltuutuksen toimittamista,
  2) valtuuttajan toimintakyvyyyömyyden osoittavan lääkärinlausunnon (tai vastaavan selvityksen) esittämistä sekä
  3) että valtakirja täyttää laissa asetetut – esimerkiksi valtakirjan todistamista ja kirjallista muotoa koskevat – minimivaatimukset.
 • Toimintakyvyn rajoissa voi edelleen toimia: Henkilö voi edunvalvontavaltakirjan vahvistamisen jälkeenkin edustaa itseään asioissa, joihin hänen toimintakykynsä riittää. 

 • Laadi edunvalvontavaltuutus helposti: 

----

Valtuutus vahvistetaan vasta, kun asioiden hoito ei enää onnistu 

Voimaantulo riippuu terveydentilasta: Edunvalvontavaltakirja laaditaan tulevaisuuden varalta. Se tulee voimaan, jos henkilö tulee kyvyttömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden, iän tai yllättävän onnettomuuden seurauksena. Mikäli henkilö säilyy toimintakykyisenä läpi elämänsä, ei valtuutusta koskaan vahvisteta.

Säilyttäminen: Valmiiksi laadittu ja allekirjoitettu edunvalvontavaltuutus kannattaa antaa valtuutetun säilytettäväksi. Valtuutusta ei vahvisteta tai toimiteta viranomaiselle heti sen laatimisen jälkeen, vaan vasta kun vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. 

 

Valtuutettu voi hakea valtuutuksen vahvistamista

Hakemus osoitetaan holhousviranomaiselle: Edunvalvontavaltakirjan vahvistamista haetaan holhousviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirastolta).

Hakijana valtuutettu: Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi tekee valtakirjassa nimetty valtuutettu. Tehtävä siirtyy tarvittaessa muille valtakirjassa nimetyille henkilöille, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Jos varsinainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä esimerkiksi sairastumisen vuoksi, toimittaa hakemuksen tällöin varavaltuutettu eli valtuutetun tilapäisen estymisen varalta nimetty varahenkilö.
 • Jos varsinainen valtuutettu ei ota tehtäväänsä lainkaan vastaan tai luopuu siitä kokonaan, toimittaa hakemuksen tällöin toissijainen valtuutettu eli valtuutetun pysyvän estymisen varalta nimetty varahenkilö. 

 

Vahvistaminen edellyttää lääkärinlausunnon lisäksi muotoseikkojen täyttymistä

Vahvistamisen edellytykset: Valtuutetun tulee toimittaa viranomaiselle alkuperäinen kappale edunvalvontavaltuutuksesta sekä lääkärinlausunto, josta käy ilmi toimintakyvyn menetys. Vahvistamisen yhteydessä viranomainen tarkistaa, että valtakirja on tehty kirjallisesti ja että siitä käy ilmi lain edellyttämät vähimmäistiedot kuten se, missä asioissa valtuutettu voi edustaa valtuuttajaa. 

Edustamisoikeuden rekisteröinti: Jos edunvalvontavaltuutus kattaa valtuuttajan taloudellisten asioiden hoidon, merkitsee viranomainen valtuutuksen holhousasioiden rekisteriin vahvistamisen yhteydessä. 

 

Valtuuttaja voi edelleen hoitaa asioita, joihin hän kykenee ja jotka hän ymmärtää

Päätöksentekokyvyn rajoissa: Huomaa, että edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ei tarkoita, etteikö henkilö voisi enää lainkaan huolehtia asioistaan. Valtakirjan laatinut henkilö voi valtakirjan vahvistamisen jälkeenkin edustaa itseään asioissa, joiden hoitamiseen hän kykenee ja jotka hän ymmärtää. 

Henkilökohtaiset asiat: Kun kyse on henkilökohtaisista asioista, esimerkiksi hoitopäätösten tekemisestä tai asuinpaikan valinnasta, tekee valtuuttaja ensisijaisesti itse näitä koskevat päätökset. Jos hän ei pysty niitä tekemään ja valtuutettu edustaa häntä näissä asioissa, on valtuutetun kuitenkin tiedusteltava valtuuttajan mielipidettä näissä asioissa.

 

Miten laadin edunvalvontavaltuutuksen helpoiten?

Docuen edunvalvontavaltuutuksen mallilla laadit yritysasiakkaana laadukkaan edunvalvontavaltakirjan vaivattomasti. Palvelussa voit valita tilanteeseesi sopivat ehdot helposti ja saat ymmärrettävästi kirjoitettua lisätietoa kunkin määräyksen merkityksestä. Sisältö muuntuu valintojesi mukaan tyylikkääksi ja allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Docuen palvelussa kysymys ei ole siis yksittäisestä valtakirjapohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä valtakirjamallista, joka muotoilee edunvalvontavaltakirjan lähes puolestasi. Palvelussa on tehty jo yli 10 000 edunvalvontavaltakirjaa.

Mallisisältömme ovat juristien laatimia ja pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

 

------

tags: edunvalvontavaltuutus vahvistaminen, edunvalvontavaltakirja vahvistaminen

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi