Avioehto & perintö – miten ne liittyvät toisiinsa?

Avioehdolla puolisot voivat sopia, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä. Jos liitto päättyy toisen puolison kuolemaan, vaikuttaa avioehto perillisille tulevan perinnön suuruuteen – mitä rajoitetumpi oikeus leskellä tällöin on ensiksi kuolleen omaisuuteen, sitä enemmän jää jaettavaksi perillisille. 

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 20.4.2023
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Avioehto ja perintö

  • Sopimus omaisuuden jaosta liiton päättyessä: Avioehto (eli avioehtosopimus) on puolisoiden solmima kirjallinen sopimus, jolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. 
  • Avioehto ja perintö liittyvät toisiinsa seuraavilla tavoilla:
    • Avioehdolla voidaan suojata perittyä omaisuutta: Avioehdolla voidaan rajata lahjaksi ja perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden piiristä ja varmistaa omaisuuden säilyminen omassa suvussa.
    • Avioehto vaikuttaa jaettavan perinnön määrään: Avioehdon olemassaolo vaikuttaa siihen, miten paljon omaisuutta jää aviovarallisuussuhteiden purkamisen jälkeen jaettavaksi. Mitä laajempi avioehto on, sitä vähemmän leski voi omaisuuden osituksessa saada omaisuutta ja sitä enemmän jää jaettavaksi perillisille.

---

Aluksi: mikä on avioehto? 

Omaisuuden jakoa koskeva sopimus: Avioehto (tai avioehtosopimus) on kihlakumppanien tai aviopuolisoiden laatima sopimus, jolla voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. Avioehdossa puolisot voivat määritellä, miten heidän omaisuutensa jaetaan liiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. 

Ilman avioehtoa: Aviopuolisoilla on oletusarvoinen avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä. Lähtökohtana on, että avioliiton purkautuessa joko kuolemaan tai avioeroon, puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja tasataan. Tätä toimitusta kutsutaan omaisuuden ositukseksi.

  • Osituksen kulku: Omaisuuden jako aloitetaan vähentämällä kummankin puolison velat heidän varoistaan. Jäljelle jäävät omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Tämän jälkeen varakkaampi luovuttaa toiselle puolisolle omaisuutta sen verran, että kummallekin tulee puolet jaettavasta omaisuudesta.

Avioehto voidaan laatia perintönä saadun omaisuuden suojaksi

Sovittavat asiat: Avioehdossa voidaan sopia, että kummallakaan tai vain toisella puolisoista ei ole oikeutta toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä. Ehto voi kattaa kaiken puolisoiden omaisuuden tai vain osan siitä – esimerkiksi ainoastaan saadut perinnöt. 

Perintönä saatu omaisuus: Avioliiton solmimisen myötä myös liiton aikana ja ennen sitä perintönä ja testamentilla saatu omaisuus katsotaan avio-oikeuden alaiseksi. Tällainenkin omaisuus tulee puolitettavan omaisuuden piiriin, ellei sitä erikseen suljeta pois. Ositettavaksi voi tulla esimerkiksi suvussa pitkään säilynyt, tunnearvoltaan tärkeä kesäpaikka. Entisen puolison mukaantulo vaikkapa sukumökin omistajaksi voi mutkistaa omistussuhteita ja omaisuudesta nauttimista. Monesti lahjaksi ja perintönä saatu omaisuus onkin suositeltavaa rajata pois avio-oikeuden piiristä.

Vapaaomaisuusmääräys: Huomaa, että perinnönjättäjä tai lahjanantaja on voinut rajoittaa lahjan tai perinnön saajan puolison avio-oikeutta niin sanotulla vapaaomaisuusmääräyksellä. Jos tällainen määräys on pätevästi annettu testamentissa tai lahjakirjassa, ei kyseinen omaisuus kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen jo kyseisen tahdonilmaisun perusteella. 

Avioehto vaikuttaa perillisille periytyvään omaisuuteen 

Ositus puolison kuollessa: Kun avioliitossa ollut henkilö kuolee, tulee jaettava omaisuus kartoittaa  ennen perinnönjakoa. Jos avio-oikeutta ei ole täysin poissuljettu avioehdolla, tulee ensin tehdä omaisuuden ositus, jossa omaisuus jaetaan osapuolten (eli lesken ja kuolinpesän) välillä. Leskelle annetaan tälle mahdollisesti tuleva tasinko, jonka jälkeen nähdään, mitä omaisuutta kuolinpesästä voidaan jakaa perintönä. Tasingolla tarkoitetaan sitä määrää, jonka enemmän omistavan osapuolen tulee suorittaa vähemmän omistavalle, jotta omaisuudet menevät tasan.   

  • Poikkeus: Jos leski on varakkaampi, ei hänen tarvitse luovuttaa omaisuuttaan edesmenneen puolisonsa kuolinpesään.

Täysin poissulkeva avioehto: Jos puolisoilla on lapsia eikä testamenttia ole tehty, ei leski tällöin peri omaisuutta ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Mikäli tässä tilanteessa puolisot ovat laatineet kaiken omaisuuden poissulkevan avioehdon, ei puolisolle siirry mitään omaisuutta vaan kaikki jaetaan suoraan perillisille. 

Avioehto ei poista lesken perintöoikeutta

Lesken perimysoikeus: Mikäli puolisot ovat lapsettomia, eikä edesmennyt ole tehnyt testamenttia omaisuudestaan, perii leski puolisonsa. Avioehdon laatiminen ei vaikuta lesken perintöoikeuteen.

Avioehdossa ei voida määrätä perinnöstä: Huomaa, että avioehdossa voidaan sopia ainoastaan avio-oikeuden laajuudesta. Jos leskelle halutaan testamentata omaisuutta, voivat puolisot laatia keskinäisen testamentin.

Laadi avioehtosopimus helposti

Docuen palvelussa voit laatia vaivattomasti tilanteeseesi parhaiten sopivan avioehdon. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt omaisuuden jakoa ja jaettavan omaisuuden määrittelyä koskeviin määräyksiin sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.

---

Tags: avioehto, avioehtosopimus, avioehto ja perintö

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta