Ositus – näin se tehdään avioerotilanteessa

Kun avioliitto päättyy, on entisten puolisoiden omaisuus selvitettävä ja jaettava omaisuuden osituksessa. Kirjallinen osituskirja toimii jälkikäteisenä todisteena siitä, että omaisuus on puolisoiden kesken jaettu lopullisesti.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Ositus avioeron jälkeen

  • Omaisuuden jako: Ositus tarkoittaa toimitusta, jossa puolisoiden avioliitosta johtuva oikeus toisen puolison omaisuuteen (eli avio-oikeus) puretaan ja omaisuus jaetaan pysyvästi osapuolten välillä. Jako noudattaa samoja pääperiaatteita liiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan.

  • Pääsääntönä sopiminen: Omaisuuden ositus tehdään yleensä osapuolten keskinäisin sopimuksin. Yksimielisen sopimisen vaihtoehtona on toimitusositus, jonka toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. 

  • Osituskirja: Sopimusosituksesta on lain mukaan laadittava osituskirja, jonka tarkoituksena on osoittaa mitä omaisuutta kumpikin osapuoli saa. Osituskirjan allekirjoittavat molemmat osapuolet sekä kaksi esteetöntä todistajaa.

  • Tee laadukas osituskirja: Docuen palvelussa osituskirjan laatiminen onnistuu vaivattomasti keneltä tahansa.

 

Omaisuuden ositus avioerossa

Puolisoiden omaisuuden jakaminen: Avioliitossa puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto päättyy, avio-oikeus toteutetaan omaisuuden osituksessa. Ositus tarkoittaa toimitusta, jossa avio-oikeus puretaan eli omaisuus jaetaan pysyvästi osapuolten välillä. 

Ei erityistä määräaikaa: Ositus voidaan tehdä kun avioero on tullut vireille käräjäoikeudessa ja toinen puoliso vaatii omaisuuden jakamista. Ositus voidaan tehdä pitkänkin ajan kuluttua erosta. Ositus on joka tapauksessa hoidettava viimeistään toisen puolison kuollessa. 

Suositeltavaa hoitaa pian eron jälkeen: Omaisuuden ositus on suositeltavaa hoitaa mahdollisimman pian avioeron vireille tulon jälkeen. Näin voidaan välttyä tilanteelta, jossa entinen puoliso esittää avioliittoon perustuvia vaatimuksia yllättäen, jopa vuosikymmenten jälkeen. Niin kauan kuin ositusta ei ole toimitettu, on entinen puoliso mukana toisen puolison kuolinpesässä osakkaana. Entisen puolison mukanaolo voi tulla perillisille yllätyksenä ja hankaloittaa omaisuuden selvittämistä ja jakamista.  

 

Sopimusosituksen vaiheet 

Ositus tehdään yleensä sovinnossa: Yleisin tapa toimittaa omaisuuden ositus on tehdä se puolisoiden keskinäisin sopimuksin. Toinen, harvinaisempi vaihtoehto on turvautua tuomioistuimen määräämään pesänjakajaan. 

Ositus etenee seuraavasti:

  1. Omaisuuden luettelointi: Ensin listataan puolisoiden omaisuus ja velat avioeron vireille tulon hetkellä. Omaisuus jaetaan avio-oikeuden alaiseen ja sen ulkopuoliseen. Avio-oikeus on voitu sulkea avioehdolla tai kolmannen henkilön määräyksellä lahjan tai perinnön antamisen yhteydessä. 

  2. Laskennallinen jako: Omaisuusluettelon perusteella suoritetaan laskennallinen omaisuuden ositus. Osituslaskelmassa kumpikin puoliso saa puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä (eli omaisuudesta joka jää jäljelle kun varoista vähennetään velat). Tähän päästään kun enemmän omistava suorittaa niin sanottua tasinkoa vähemmän omistavalle.

  3. Esinekohtainen jako: Seuraavaksi omaisuus jaetaan osapuolten sopimalla tavalla niin, että päästään laskennassa määrättyyn lopputulokseen. Osapuolet voivat myös poiketa laskennan lopputuloksesta. He voivat sopia, mitä omaisuutta kummallekin jaon jälkeen jää ja miten enemmän omistava puoliso maksaa tasinkonsa. 

Laki edellyttää osituskirjaa: Sopimuksin tehtävä ositus edellyttää kirjallisen osituskirjan laatimista. Osituskirja tulee laatia kirjallisena. Molempien osapuolten tulee allekirjoittaa se. Lisäksi kahden esteettömän henkilön tulee toimia osituskirjan todistajina. 

 

Helpoin tapa laatia osituskirja

Voit laatia osituskirjan vaivattomasti Docuen palvelussa, jossa käytettävissäsi ovat juristiemme laatimat sisällöt:

Osituskirja soveltuu tilanteeseen, jossa puolisot sopivat osituksesta keskenään. Kyseessä ei ole vain yksittäinen lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka avustaa sinua asiakirjasi laatimisessa. Saat hetkessä tarpeisiisi sopivan, allekirjoitusvalmiin asiakirjan.

------

tags: ositus, avio-oikeus, avioero, avioero-ositus

 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta