Milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään?

Hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta voidaan sopia vapaasti niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa. Hallinnan siirtoa koskeva sopimusehto sisältää yleensä päivämäärän – tarvittaessa myös kellonajan –, jolloin hallintaoikeuden tulee viimeistään siirtyä ostajalle. Mikäli hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta on riitaa tai hallinnan siirto viivästyy, taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittävät. Lue tästä jutusta, milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään, jos siirtymisajankohdasta ei ole sovittu kauppakirjassa.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

Kiinteistön hallintaoikeus siirtyy heti kaupanteon jälkeen

Kiinteistöjä ovat kiinteistöinä rekisteriin merkittävät maa- ja vesialueiden yksiköt, kuten tilat ja tontit. Mikäli kiinteistökaupassa ei ole sovittu kiinteistön hallintaoikeuden siirtymisestä, ostajalla on oikeus saada kiinteistö hallintaansa heti kaupanteon jälkeen. Kaupantekohetkellä tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan tai kun kauppa syntyy sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Asunnon hallintaoikeus siirtyy kohtuullisessa ajassa kaupanteosta 

Asunnolla tarkoitetaan rakennusta tai sen osaa, jota käytetään asumiseen. Asuntokaupan kohteena on yleensä asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja. Jos uuden asunnon kaupassa ei ole sovittu hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta, hallinta on siirrettävä kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tärkein mittapuu on vastaavanlaisen asunnon valmistumisen tavanomaisesti edellyttämä aika. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa ennen kuin kauppahinta on maksettu tai kauppahinnan loppuerästä laskettava kahden prosentin osuus on talletettu.

Laissa ei säädetä, milloin käytetyn asunnon hallintaoikeus on viimeistään siirrettävä. Tällöin voidaan soveltaa yleistä periaatetta, jonka mukaan hallinta on siirrettävä kohtuullisessa ajassa kaupanteosta, jollei voida katsoa sovitun, että kaupan kohde on luovutettava viipymättä tai vasta vaadittaessa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa ennen kuin kauppahinta on maksettu. Lähtökohtana sekä uuden että käytetyn asunnon kaupassa siis on, että kauppahinnan maksaminen ja hallinnan siirto tapahtuisivat samanaikaisesti. 

Tavaran hallintaoikeus siirtyy kohtuullisessa ajassa kaupanteosta

Tavara on yleiskielinen nimike irtaimelle esineelle. Irtaimia esineitä ovat kaikki omaisuuserät, jotka eivät ole kiinteistöjä. Irtaimia esineitä ovat esimerkiksi tietokoneet, ajoneuvot ja osakkeet. Myös asunnot luetaan irtaimiksi esineiksi, mutta asuntokaupan erityissääntelyn vuoksi asunnon hallinnan siirtyminen käsiteltiin erikseen.

Mikäli tavarakaupassa ei ole sovittu tavaran hallintaoikeuden siirtymisestä, tavara on luovutettava kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Näin on siinä tapauksessa, että tavaraa ei ole luovutettava viipymättä tai vasta vaadittaessa. Kohtuullisena pidettävä aika vaihtelee olosuhteista riippuen. Arvioinnissa voidaan esimerkiksi ottaa huomioon, onko tavara valmistettava vasta kaupanteon jälkeen, hankittava sivulliselta tai otettava myyjän varastosta. Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan kuluttajalle myymä tavara, on tavara luovutettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Myyjä ei kuitenkaan ole kummassakaan tapauksessa velvollinen luovuttamaan tavaraa ennen kuin ostaja on maksanut kauppahinnan.

Hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia

Säännöt koskien kiinteistön, asunnon ja tavaran hallintaoikeuden siirtymisajankohtaa vaihtelevat. Epäselvyyksien ja kalliiden oikeusriitojen välttämiseksi hallintaoikeuden siirtymisestä onkin ilman muuta järkevää sopia kauppakirjassa. Voit sopia hallintaoikeuden siirtymisestä vaivattomasti Docuen kiinteistön, käytetyn asunnon ja tavaran kauppakirjamallilla.

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta