Yrityksen perustaminen

Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Kilpailukiellosta kannattaa sopia osakassopimuksessa

Osakkaiden ei yleensä haluta harjoittavan kilpailevaa toimintaa muiden yhtiöiden hyväksi. Toisin kuin työntekijöillä, osakkailla ei kuitenkaan ole suoraan laista johtuvaa kilpailukieltovelvoitetta. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää, että kilpailukiellosta on sovittu osakassopimuksessa.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus turvaavat yrityskauppaa

Osakassopimuksissa sovitaan tavallisesti ehdoista, joilla kontrolloidaan osakkeenomistajien mahdollisuutta luovuttaa yhtiön osakkeet erityisesti ulkopuolisille. Suljetuissa pienosakeyhtiöissä sovitaan tyypillisesti osakkeiden myötämyyntioikeudesta ja myötämyyntivelvollisuudesta, joiden avulla on mahdollista turvata niin enemmistö- kuin vähemmistöosakkaiden intressejä mahdollisissa yrityskauppatilanteissa. Lue tästä jutusta, mitä myötämyyntioikeudella ja -velvollisuudella tarkoitetaan ja miten myötämyyntilausekkeet rajoittavat osakkeen siirtomahdollisuuksia.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen laatiminen, sitovuus ja muuttaminen

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa osakkaat sopivat yhtiöön liittyvistä asioista. Osakassopimuksella on mahdollista varautua joustavasti erilaisiin tilanteisiin sekä sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin. Lue tästä artikkelista, miksi osakassopimus kannattaa laatia ja miten sopimus sitoo siihen liittyneitä osakkeenomistajia.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen lunastuslauseke – miksi siitä on tärkeä sopia?

Lunastuslausekkeeksi kutsutaan osakassopimuksen ehtoja, joiden perusteella yhtiö, osakkeenomistajat tai jokin muu taho ovat oikeutettuja hankkimaan tietyn osakkeenomistajan osakkeet ilman tämän suostumusta. Osakkeiden lunastusehdot ovat monesti osakassopimuksen riitaherkimmät ja siten myös tärkeimmät ehdot.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin?

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat yhtiönsä osakeomistukseen ja johtamiseen sekä muihin yhteisiin asioihin liittyvistä pelisäännöistä. Se on suositeltavaa laatia missä tahansa yhtiössä, jossa on useampi osakkeenomistaja. Juristilta ostettuna osakassopimuksen hinta on vähintään 1500–2000 euroa.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Osakassopimus & palkka – kuinka paljon osakastyöntekijöille maksetaan?

Monen yrityksen arvo perustuu yrityksessä työskentelevien osakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon. Tietotaidon säilymistä yrityksessä on mahdollista edistää osakassopimuksen velvoitteella, jonka mukaan avainosakkaiden tulee työskennellä yrityksen hyväksi. Samalla on luontevaa sopia kunkin palkka.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Palvelusopimuspohja – sovi ainakin näistä kuudesta seikasta

Palvelusopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden, kuten konsultaatio- tai huoltopalvelun. Palvelusopimus voidaan tehdä suullisesti, mutta tällöin päädytään helposti “sana sanaa vastaan” -tilanteeseen. Tee palvelusopimus siis kirjallisesti – ja sovi siinä ainakin näistä kuudesta seikasta.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Tilitoimiston perustaminen – 6 hyödyllistä asiakirjamallia

Tilitoimistotyössä asiakirjat korostuvat – erityisesti asiakkaille tehtävät. Ennen kuin perustat tilitoimiston, kannattaa kuitenkin ensin pistää oma hallinto kuntoon. Näin vältät monet kytevät sopimusriidat, pienennät riskejä ja kasvatat yrityksesi arvoa. Lue tästä jutusta, mitkä asiakirjat sinun kannattaa laatia tilitoimistoa perustaessasi.
Artikkeli Päivitetty 29.2.2024

Yrittäjän kilpailukielto – huomioi nämä 5 seikkaa

Yrittäjän kilpailukielto on käsite, jota ei määritellä laissa. Tässä artikkelissa sillä viitataan osakassopimukseen sisältyvään osakkaan kilpailukieltoon. Osakkaiden kilpailevan toiminnan rajoittaminen on yhtiöille niin keskeistä, että kilpailukiellosta sovitaan käytännössä kaikissa osakassopimuksissa. Tässä jutussa käymme läpi viisi seikkaa, jotka kannattaa huomioida osakkaan kilpailukiellosta sovittaessa.