Ehdollinen tarjous laajentaa mahdollisuuksia vetäytyä asuntokaupasta

Hyväksytty ehdollinen tarjous antaa asuntokaupassa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Vetäytymismahdollisuus on tyypillisesti olemassa vain, jos tietty tarjouksessa määritelty epäsuotuisa tapahtuma käy toteen – rakennuksesta esimerkiksi löytyy kosteusvaurioita.

 
Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Muista huomioida nämä ehdollisessa ostotarjouksessa

  • Ehdollisen tarjouksen sitovuus: Tarjouksen tekijä on sidottu tarjoukseen siitä alkaen, kun vastaanottaja on tutustunut siihen.

  • Ehdollisen tarjouksen voimassaoloaika: Suosittelemme, että määrittelet voimassaoloajan päivän ja jopa kellonajan tarkkuudella. Näin ennen kaikkea tarjouksen tekijä saa varmuuden, milloin ei ole enää sidottu tarjoukseen.

  • Ehdollisen tarjouksen hyväksyminen: Tarjouksen hyväksyminen merkitsee, että osapuolten välille syntyy molempia osapuolia velvoittava sopimus. Lopullinen kauppa toteutuu (jos toteutuu) niillä ehdoin kuin tarjouksessa on määrätty.

  • Tarjouksen muoto: Tarjous on syytä tehdä kirjallisesti mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi.

----

Mitä ehdollinen tarjous tarkoittaa?

Ehdollisen tarjouksen erityispiirre on, että se sisältää tavallisten, esimerkiksi myyntihintaa, kuntoa tai ominaisuuksia koskevien, ehtojen lisäksi erityisiä edellytyksiä tarjouksessa tarkoitetun kaupan toteutumiselle. Tyypillisesti tällaisia ehtoja käytetään asuntokaupassa, mutta niitä voi erityistapauksissa käyttää myös muunlaisissa tarjouksissa. Asuntokaupalla tarkoitetaan asunto-osakkeiden kauppaa.

Ehdot voivat koskea esimerkiksi lainan saantia, tarjouksen tekijän oman asunnon myyntiä tai ostettavan kohteen kuntotarkastusta. Ehdot voivat olla sellaisia, ettei tarjouksen tekijä voi täysin vaikuttaa niiden toteutumiseen. 

  • Esimerkki: Asunnonostaja voi tehdä tarjouksen, jossa hän tarjoaa 200 000 euron kauppahintaa, mutta asettaa kaupan toteutumisen edellytykseksi sen, että hän saa pankilta myöntävän lainapäätöksen. Mikäli vastaanottaja hyväksyy tarjouksen, eikä pankki myönnä tarvittavaa lainaa, olisi tarjoajalla oikeus vetäytyä kaupasta ilman ylimääräisiä seurauksia. Mikäli laina myönnetään tarjouksessa edellytetyllä tavalla, on osapuolten täytettävä tarjouksen mukaiset velvoitteensa. 

Hyväksytty ehdollinen tarjous sitoo osapuolia

Tarjouksen tekijän osalta ehdollisen tarjouksen sitovuus alkaa siitä, kun tarjouksen vastaanottaja on tutustunut tarjoukseen ja jatkuu tarjouksen voimassaolon ajan. Ehdollisen tarjouksen hyväksyminen käy kuten minkä tahansa muunkin tarjouksen: tarjouksen vastaanottaja ilmaisee joko kirjallisesti tai suullisesti hyväksyvänsä tarjouksen. Hyväksynnän myötä tarjouksen tekijän ja vastaanottajan välille syntyy velvoittava sopimus. 

Asuntokaupassa on muodostunut tavaksi, että kiinnostus asunnon ostamiseen ilmaistaan kirjallisella ostotarjouksella ja vasta tarjouksen hyväksymisen ja kaupan toteutumiseen mahdollisesti liittyvien ehtojen täyttymisen jälkeen aletaan laatia varsinaista kauppakirjaa. Tästä kaksivaiheisuudesta huolimatta on tärkeä ymmärtää, että hyväksytty ostotarjous sitoo molempia osapuolia kuin mikä tahansa muukin sopimus. 

Tarjouksen hyväksyminen merkitsee siis käytännössä sitä, että molempien osapuolten on kyettävä täyttämään osansa siitä syntyvästä sopimuksesta. Tarjouksen vastaanottajan näkökulmasta tämä tarkoittaa asunnon markkinoinnin lopettamista sekä pidättäytymistä asunnon myynnistä muille. 

Joskus kuitenkin myyjä vastaa ehdolliseen tarjoukseen ehdollisella vastatarjouksella, jossa hyväksyy hänelle esitetyn tarjouksen, mutta ehdottaa siihen lisättäväksi joitakin hänelle edullisia ehtoja. Tällainen on tyypillisesti ehto, jonka mukaan myyjä saa jatkaa asunnon markkinointia tarjouksen hyväksymisen jälkeenkin siltä varalta, että aiottu kauppa ei toteudukaan. Vastatarjous katsotaan uudeksi tarjoukseksi, joka sitoo antajaansa ja johon alkuperäisen tarjouksen tekijän odotetaan vastaavan.

Ehdollisen tarjouksen voimassaoloaika kannattaa määritellä tarkoin

Ehdollisten tarjousten osalta kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tarjouksen voimassaolon määrittelyyn. Ensinnäkin on hyvä kirjata selkeästi se aika, jolloin tarjouksen vastaanottaja voi sen hyväksyä. Tämän lisäksi ehdollisessa tarjouksessa tulee epäselvyyksien välttämiseksi määrittää se päiväys, johon mennessä kaupan toteutumiseen liittyvien edellytysten tulee täyttyä. 

  • Esimerkki: Asuntokaupassa tarjouksen tekijä antaa tarjoukselle kahden päivän mittaisen voimassaoloajan, jonka aikana vastaanottaja voi sen hyväksyä. Lisäksi tarjoaja asettaa kaupan ehdoksi, että hänen oma asuntonsa tulee myydyksi kahden kuukauden kuluessa. Selkeimmin voimassaolon päättymisen voi ilmaista päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella. 

Mikäli tarjouksen voimassaolosta ei ole erikseen mainintaa, se on voimassa kohtuullisen ajan. Kohtuullisuuden arviointi suoritetaan tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttavat ainakin tarjousprosessin osapuolet, tarjouksen laajuus ja luonne. Aktiiviselta elinkeinonharjoittajalta voidaan odottaa nopeampaa vastausta kuin yksityishenkilöltä. Mikäli tarjous on arvoltaan suuri ja sisältää monimutkaisia elementtejä, on siihen oikeus tutustua pidempään kuin yksinkertaisempaan tarjoukseen. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien selventämiseksi sekä sopuisan yhteistyön varmistamiseksi on kuitenkin suositeltavaa aina erikseen merkitä tarjousasiakirjoihin niiden voimassaolo.

Ehdollisen tarjouksen voimassaoloaika voi päättyä seuraavilla tavoilla:

  1. Tarjouksen määräaika kuluu umpeen

  2. Myyjä hylkää tarjouksen

  3. Tarjouksen tekijä peruuttaa tarjouksen lain edellytysten mukaisesti. Tarjouksen peruuttaminen on lain mukaan mahdollista silloin, kun peruutus on saapunut perille ennen kuin tarjouksen vastaanottaja on ehtinyt tutustua tarjoukseen tai viimeistään silloin, kuin hän niin tekee. 

Suullisiin tarjouksiin sisältyy aina riski

Ehdollisen tarjouksen voi periaatteessa tehdä suullisestikin. Suullisten tarjousten voimassaoloa koskee oma erityissääntelynsä. Lähtökohtaisesti suulliseen tarjoukseen odotetaan vastattavan saman tien, eikä kirjallisen tarjouksen kaltaista automaattista kohtuullista harkinta-aikaa ole. Toki on mahdollista, että tarjouksen tekijä antaa erikseen tietyn määräajan tarjouksen voimassaololle. 

Suulliset tarjoukset soveltuvat hyvin arkipäiväisiin ja arvoltaan vähäisiin oikeustoimiin, mutta rahasumman ja tarjouksen tärkeyden kasvaessa on syytä käyttää kirjallista muotoa. Suullisten tarjousten ja niiden pohjalta syntyvien sopimusten sisältöä on nimittäin erittäin vaikea näyttää toteen jälkikäteen.

Mitä hyötyä ja haittaa ehdollisesta tarjouksesta on?

Ehdollinen tarjous on edellytyksiä asettaneen osapuolen kannalta hyödyllinen vaihtoehto, sillä se antaa merkittävästi tavanomaista laajemman mahdollisuuden vetäytyä prosessista, jos ehdot eivät täyty. Toisaalta ehdollisen tarjouksen asema on tarjouksen vastaanottajan näkökulmasta heikompi tavallisiin tarjouksiin verrattuna, ja siksi ehdolliseen tarjoukseen liittyy epävarmuuksia. Mikäli myyjällä on vaihtoehtoina korkeampi ehdollinen tarjous ja hieman alhaisempi tarjous ilman ehtoja, monissa tapauksissa varmemmin toteutuva tarjous voittaa, vaikka kauppahinta olisikin pienempi. 

Oikeassa tilanteessa käytettynä ehdollinen tarjous kuitenkin antaa kaivattua joustoa ostoprosessiin ja koituu molempien osapuolten eduksi, kun haluttu kauppa saadaan toteutumaan. Ehdollinen tarjous voi menestyä esimerkiksi silloin, jos kaupan oleva asunto ei ole esimerkiksi sijaintinsa, ikänsä tai kuntonsa puolesta ostajan kannalta houkutteleva. Tällöin ehdollinen tarjous voi olla ainoa keino saada asunto myydyksi. 

Unelma-asunto kiikarissa? Näin laadit ostotarjouksen helposti ja nopeasti

Tärkeät tarjoukset kannattaa ehdottomasti laatia kirjallisesti. Näin säästyt väärinymmärryksiltä ja turvaat omat oikeutesi. Docuen palvelussa voit laatia juristiemme suunnittelemilla mallisisällöillä laadukkaan asunnon ostotarjouksen ja sisällyttää siihen myös edellytyksiä kaupan toteutumiselle. 

Palvelun älykäs tarjouspohja opastaa sinua askel askeleelta. Tarjouksen vastaanottaja voi hyväksyä tarjouksen näppärästi sähköisellä allekirjoituksella. Lue lisää täältä

---

Tags: ehdollinen tarjous sitovuus, ehdollinen tarjous voimassaoloaika, ehdollisen tarjouksen hyväksyminen, ehdollisen tarjouksen sitovuus, asunto-osakkeen kauppa

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Aiheeseen liittyvät asiakirjamallit

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi