Kauppa

Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Asunnon kauppakirja – näin se kannattaa laatia

Asunnon kauppakirjassa vahvistetaan kaupan ehdot. Kauppakirjan ehtojen muotoilulla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riitoja ja tulkintaerimielisyyksiä.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Ehdollinen tarjous laajentaa mahdollisuuksia vetäytyä asuntokaupasta

Hyväksytty ehdollinen tarjous antaa asuntokaupassa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Vetäytymismahdollisuus on tyypillisesti olemassa vain, jos tietty tarjouksessa määritelty epäsuotuisa tapahtuma käy toteen – rakennuksesta esimerkiksi löytyy kosteusvaurioita.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia

Hallintaoikeudella tarkoitetaan yksinomaista ja suojattua käyttövapautta tiettyyn omaisuuserään. Hallintaoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on myös omistusoikeus, mutta ei suinkaan aina. Lue tästä jutusta, miksi hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa sopia niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kauppakirjan luonnos kannattaa valita oikein – lue vinkkimme

Kirjallinen, laadukas kauppakirja antaa parhaan turvan jälkikäteisiltä epäselvyyksiltä ja riidoilta kaupankäynnissä. Lue tästä jutusta, mitä kauppakirjaan kannattaa sisällyttää ja mitä erilaisia kauppakirjamalleja Docuen palvelu sisältää.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Ostotarjous, esisopimus ja luovutuskirja kiinteistökaupassa – näin syntyy sitova kauppa

Kiinteistökaupassa vasta kauppakirjan allekirjoitukset luovat sitovan kaupan. Epämuodollinen tarjous ei hyväksyttynäkään vielä riitä.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Kilpailukielto yrityskaupassa – näin se toimii ja näin sitä rajoitetaan

Osana yrityskauppaa sovitaan monesti, ettei myyjä saa heti kaupan jälkeen alkaa kilpailemaan myymänsä liiketoiminnan kanssa. Kilpailukiellosta sopiminen ei ole kuitenkaan täysin vapaata.
Artikkeli Päivitetty 27.2.2024

Määrämuotoinen sopimus – tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

Sopimukset saa lähtökohtaisesti tehdä haluamassaan muodossa, joten suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti tehdyt sopimukset ovat pääsääntöisesti yhtä päteviä (ns. muotovapaus). Tietyissä tapauksissa sopimus on kuitenkin tehtävä määrätyssä muodossa, eli kyse on määrämuotoisesta sopimuksesta.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään?

Hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta voidaan sopia vapaasti niin kiinteistön, asunnon kuin tavaran kaupassa. Hallinnan siirtoa koskeva sopimusehto sisältää yleensä päivämäärän – tarvittaessa myös kellonajan –, jolloin hallintaoikeuden tulee viimeistään siirtyä ostajalle. Mikäli hallintaoikeuden siirtymisajankohdasta on riitaa tai hallinnan siirto viivästyy, taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittävät. Lue tästä jutusta, milloin hallintaoikeus siirtyy viimeistään, jos siirtymisajankohdasta ei ole sovittu kauppakirjassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen kiinteistö- ja asuntokaupassa

Omistusoikeus tarkoittaa rajoittamatonta yksinoikeutta tiettyyn omaisuuserään. Hallintaoikeus on omistusoikeuden ydinosa, ja sillä tarkoitetaan yksinomaista ja suojattua käyttövapautta kyseiseen omaisuuserään. Hallintaoikeus kuuluu yleensä sille, jolla on myös omistusoikeus, mutta ei suinkaan aina. Lue tästä jutusta, miksi omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä on tärkeää sopia kiinteistö- ja asuntokaupassa.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Omistusoikeuden siirtyminen – 4 syytä ajoittaa se kauppahinnan maksuhetkeen

Erilaisten omaisuuserien ostaminen ja myyminen ovat arkipäivää. Moni ei kuitenkaan tule arkielämän tilanteissa ajatelleeksi, mikä on otollisin hetki siirtää kaupan kohteen omistusoikeus myyjältä ostajalle. Kysymys tulee ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun on myymässä jotain arvokasta, kuten auton tai asunnon. Omistusoikeuden siirtyminen kannattaa ajoittaa vasta siihen hetkeen, jolloin koko kauppahinta on maksettu. Lue tästä jutusta, mitkä neljä hyötyä saat, kun toimit näin.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Sopimussakko turvaa asuntokaupan osapuolia

Asuntokaupassa on muodostunut tavaksi, että kiinnostus asunnon ostamiseen ilmaistaan kirjallisella ostotarjouksella ja vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen laaditaan varsinainen kauppakirja. Sekä ostotarjouksessa että kauppakirjassa voidaan sopia sopimussakosta eli vakiokorvauksesta. Sillä tarkoitetaan rahamääräistä sanktiota, jonka sopimusta rikkova osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle. Lue tästä jutusta, miksi sopimussakosta kannattaa sopia niin asunnon ostotarjouksessa kuin kauppakirjassakin.
Artikkeli Päivitetty 28.2.2024

Viivästyskorko – näin se määräytyy

Viivästyskorkoa maksetaan, jos velallinen ei suorita maksujaan ajallaan. Lakisääteinen viivästyskorko sopii useimpiin tilanteisiin sellaisenaan, mutta toisinaan korosta on syytä sopia toisin. Täysin vapaata sopiminen ei kuitenkaan ole.
Opas Päivitetty 27.6.2024

Yrityskauppa – näin toteutat sen käytännössä

Tältä sivulta löydät Docuen juristien koostaman tiiviin tietopaketin, joka ohjaa sinut yrityskauppaprosessin alusta loppuun. Opas sisältää suorat linkit yrityskaupan eri vaiheissa tarvittaviin asiakirjoihin sekä käytännönläheiset vinkit niiden laadintaan. Etene vaihe vaiheelta kohti onnistunutta yrityskauppaa.