Onko perinnönjakokirja pakko tehdä?

Perinnönjaosta on aina tehtävä kirjallinen perinnönjakokirja riippumatta siitä, suoritetaanko perinnönjako kokonaan vai osittain. Lue tästä, mitä sinun tulee tietää perinnönjakokirjan tekemisestä.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 1.11.2021
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Perinnönjakokirja

  • Pääsääntönä sopimusjako: Perinnönjako hoidetaan ensisijaisesti sopimalla siitä kuolinpesän osakkaiden kesken. Yksimielisen sopimisen vaihtoehtona on toimitusjako, jonka toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.
  • Perinnönjakokirja: Perinnönjaosta on lain mukaan laadittava jakokirja, jonka tarkoituksena on osoittaa mitä omaisuutta kukin kuolinpesän osakkaista saa. Sopimusjaossa perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat sekä kaksi todistajaa.
  • Tee laadukas perinnönjakokirja: Docuen palvelussa perinnönjakokirjan laatiminen onnistuu vaivattomasti keneltä tahansa.

Lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkaat sopivat keskenään perinnönjaosta

Perinnönjaon ajankohta: Pääsääntöisesti perinnönjako voidaan aloittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen. Kuolinpesä on jaettava, jos yksikin kuolinpesän osakkaista vaatii sitä. Perinnönjaolle ei kuitenkaan ole aikarajaa. Yleensä kuolinpesää ei kannata jättää jakamatta pitkäksi aikaa. Jos joku kuolinpesän osakkaista kuolee ennen perinnönjakoa, tulee hänen tilalleen osakkaksi hänen kuolinpesänsä. Mitä enemmän kuolinpesässä on osakkaita, sitä haastavammaksi sen hallinnointi tulee. 

Sopimusjako ensisijainen vaihtoehto: Sopimusjaossa perinnönjako hoidetaan sovinnollisesti kuolinpesän osakkaiden kesken. Yksimielinen sopiminen on aina ensisijainen perinnönjakotapa, joka säästää osakkailta tavallisesti niin aikaa kuin rahaakin. Sopimusjaon vaihtoehtona on toimitusjako, jonka toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.

Perinnönjakokirjan pakollisuus: Perinnönjaosta on laadittava jakokirja, jonka tarkoituksena on osoittaa mitä omaisuutta kukin kuolinpesän osakkaista saa. Perinnönjakokirja on tehtävä aina perintöä jaettaessa riippumatta siitä, suoritetaanko perinnönjako kokonaan vai osittain. Ilman perinnönjakokirjaa perinnönjaosta ei voi tulla lainvoimaista.

Perinnönjaon lainvoimaisuus: Perinnönjaon lainvoimaisuudella tarkoitetaan, että jako on lopullinen eli sen lopputulosta ei voida enää muuttaa. Perinnönjaosta tulee lainvoimainen kuuden kuukauden kuluttua perinnönjakokirjan laatimisesta, mikäli kukaan pesän osakkaista ei moiti jakoa tänä aikana. Perinnönjakokirjassa voidaan kuitenkin poissulkea osakkailta mahdollisuus sen moittimiseen, jolloin perinnönjaosta tulee lainvoimainen välittömästi perinnönjakokirjan tekemisen jälkeen.

 

Ohjeet perinnönjakokirjan tekemiseen sopimusjaossa

Perinnönjakokirjan sisältö: Perinnönjakokirjasta on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot.

  1. Kuolinpesän osakkaiden nimet sekä mihin heidän osakkuutensa perustuu: Osakkaat ovat tavallisesti tiedossa jo perunkirjoituksen ansiosta. Heitä ovat perilliset sekä yleistestamentinsaajat eli he, joille vainaja määräsi testamentissaan murto-osan jäämistöstä tai loput siitä. Leski on kuolinpesän osakas myös silloin, jos puolisoilla oli edes osittainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen eikä ositusta ole tehty.

    • Huomaa, että jos joku pesän osakkaista on alle 18-vuotias, edustaa häntä perinnönjaossa hänen edunvalvojansa (lapsen huoltaja). Jos lapsen huoltaja on esteellinen, on lapselle on haettava edunvalvojan sijainen. Edunvalvojan on hankittava perinnönjaon lopputulokselle Digi- ja väestötietoviraston hyväksyntä.

  1. Kunkin osakkaan jako-osuuksien suhteellinen osuus: Suhteellinen osuus pesästä tarkoittaa murtoluvulla ilmaistua osuutta, jonka perijä saa koko jäämistöstä. Esimerkiksi mikäli perillisiä on 4, jokaisen perillisen suhteellinen osuus on ¼.

  2. Mitä omaisuutta kukin osakkaista saa: Perinnönjakokirjaan on luetteloitava kullekin annettava omaisuus esine- ja omaisuuseräkohtaisesti. Kuolinpesään kuuluva vähäarvoinen irtain omaisuus on usein kätevää jakaa erillisellä sopimuksella, joka voidaan liittää perinnönjakokirjaan.

Allekirjoitukset ja todistaminen: Kaikkien pesän osakkaiden on allekirjoitettava perinnönjakokirja. Lisäksi perinnönjakokirjalle tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa, jotka allekirjoittavat sen. Todistajien ei tarvitse olla läsnä yhtä aikaa. Heidän ei myöskään tarvitse olla paikalla osakkaiden allekirjoittaessa jakokirjan. Huomioi, että pesän osakkaan lähisukulainen tai alle 15-vuotias ei voi toimia todistajana. Esteellisyyden välttämiseksi todistajiksi kannattaa valita kaksi täysin ulkopuolista henkilöä.

Tarvittaessa toimitus Verohallintoon: Jos perinnönjako suoritetaan ennen perintöverotuksen loppuun saattamista, perinnönjakokirja on toimitettava Verohallintoon. Tällöin perintövero määräytyy sekä perukirjan että perinnönjakokirjan perusteella. Perinnönjakokirjaa ei tarvitse vahvistuttaa erikseen esimerkiksi viranomaisella, vaan allekirjoitettuna ja todistettuna se on lainvoimainen sellaisenaan.

Helpoin tapa laatia perinnönjakokirja

Voit yrittäjäasiakkaana laatia perinnönjakokirjan vaivattomasti Docuen palvelussa, jossa käytettävissäsi ovat juristiemme laatimat sisällöt:

Perinnönjakokirja soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään. Kyseessä ei ole vain yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka avustaa sinua tärkeän asiakirjasi laatimisessa. Saat hetkessä tarpeisiisi sopivan, allekirjoitusvalmiin asiakirjan.

------

 

tags: perinnönjakokirja, perintö, perintöoikeus, jäämistö

 

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Aiheeseen liittyvät asiakirjamallit

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi