Yrittäjän kilpailukielto – huomioi nämä 5 seikkaa

Yrittäjän kilpailukielto on käsite, jota ei määritellä laissa. Tässä artikkelissa sillä viitataan osakassopimukseen sisältyvään osakkaan kilpailukieltoon. Osakkaiden kilpailevan toiminnan rajoittaminen on yhtiöille niin keskeistä, että kilpailukiellosta sovitaan käytännössä kaikissa osakassopimuksissa. Tässä jutussa käymme läpi viisi seikkaa, jotka kannattaa huomioida osakkaan kilpailukiellosta sovittaessa.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 23.9.2021
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

Tiivistelmä: huomioi nämä seikat, kun sovit osakkaan kilpailukiellosta

  1. Sovi kilpailukiellosta aina erikseen. Muussa tapauksessa osakkaalla ei ole kilpailukieltoa.
  2. Arvioi kilpailukiellon sisältö tapauskohtaisesti. Kiinnitä huomiota erityisesti kilpailevan toiminnan määrittelyyn sekä kilpailukiellon pituuden ja sopimussakon määrän arviointiin.
  3. Perustele kilpailukielto huolellisesti. Näin lisäät mahdollisuuksia sille, että kilpailukielto katsotaan kohtuulliseksi.
  4. Dokumentoi kilpailukielto. Se onnistuu helpoiten hyödyntämällä Docuen osakassopimuksen mallia. Malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot kilpailukiellosta ja kymmenistä muista tärkeistä seikoista.
  5. Muista, että yrittäjän kilpailukielto voi perustua muuhunkin kuin osakkuuteen. Kilpailukiellosta voidaan sopia esimerkiksi seuraavien sopimusten yhteydessä:

----

1. Sovi kilpailukiellosta aina erikseen

Yrittäjän kilpailukielto laissa sääntelemätön: Osakkuusasemaan perustuvasta kilpailukiellosta ei säädetä laissa toisin kuin työsuhteeseen perustuvasta kilpailukiellosta. Tämä merkitsee, että osakkaalla ei ole lain nojalla kilpailukieltoa, ellei siitä ole sovittu erikseen. Jos siis haluat asettaa osakkaalle kilpailukiellon, sovi siitä aina erikseen.

Työlainsäädäntö ei sovellu: Työlainsäädännön kilpailukieltoa koskevat rajoitukset eivät myöskään lähtökohtaisesti sovellu osakassopimuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että osakkaan kilpailukiellosta voidaan sopia vapaammin kuin työntekijän kilpailukiellosta.

Työntekijäosakkaat ovat poikkeus: Edellä käsitelty pääsääntö sopimusvapaudesta ja työlainsäädännön vaikutuksettomuudesta ei ole täysin poikkeukseton. Mikäli osakas on myös yhtiön työntekijä – kuten pienissä yhtiöissä usein on – työntekijäosakkaan katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvan työlainsäädännön piiriin. Kilpailukiellosta on tällöin sovittava työlainsäädännön rajoitukset huomioiden.

Tutustu työntekijän kilpailukieltosopimuksen malliimme:

2. Arvioi kilpailukiellon sisältö tapauskohtaisesti

Kielletyt toimenpiteet: Epäselvyyksien välttämiseksi kilpailukieltoehdossa kannattaa määritellä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi kilpailevaksi toiminnaksi. Tyypillisesti osakkaalta kielletään kaikki suorat ja välilliset toimenpiteet kilpailevan toiminnan hyväksi niin osakkuuden aikana kuin tietyn ajan sen päätyttyä. 

Kielletyiksi voidaan katsoa esimerkiksi seuraavat toimet, jos ne tapahtuvat kilpailevassa yrityksessä tai kilpailevan toiminnan tukemiseksi:

  • työsuhde
  • toimitusjohtajana toimiminen
  • hallituksen jäsenenä toimiminen
  • yrittäjyys toiminimen alla
  • rahoittaminen (esim. kilpailevan yhtiön osakkeiden osto)

Kilpailukiellon pituus & sopimussakon määrä: Myös kilpailukiellon pituus ja sopimussakon määrä on syytä arvioida tapauskohtaisesti. Tyypillisesti kilpailukiellon sovitaan olevan voimassa 1–3 vuotta osakkuuden päättymisestä ja sopimussakon olevan joitain kymmeniä tai satoja tuhansia euroja. Sopimussakon tärkein tehtävä on toimia kannusteena sopimuksessa pysymiselle. Jos sopimusta rikotaan, sopimussakko tulee maksettavaksi vahingon määrästä riippumatta.

3. Perustele kilpailukielto huolellisesti

Kilpailukiellon kohtuullisuus: Kilpailukielto ei sido yrittäjää siltä osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa tämän toimintavapautta. Jotta yrittäjän kilpailukielto katsottaisiin päteväksi, kilpailukiellon on siis oltava kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arviointiin vaikuttavat muun muassa osakkaan asema yhtiössä sekä hänen osakeomistuksensa suuruus.

Perustele kilpailukielto: Osakassopimukseen kannattaa kirjata perustelut sille, miksi kilpailukielto on tarpeen. Näin parannat mahdollisuuksia sille, että kilpailukielto katsotaan kohtuulliseksi (viime kädessä tuomioistuimessa).

4. Dokumentoi kilpailukielto

Sovi kirjallisesti: Kilpailukiellosta kannattaa aina sopia kirjallisesti, jotta osapuolille jää selkeä todiste siitä, mitä on sovittu. Esimerkiksi suullisista ja sähköpostilla tehdyistä sopimuksista riidellään alituisesti, mikä ei ole minkään osapuolen kannalta suotavaa.

Helpoin tapa sopia: Osakkaan kilpailukiellosta sovit helpoiten Docuen osakassopimuksen mallilla. Malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot kilpailukiellosta ja kymmenistä muista tärkeistä seikoista. Voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. 

Laadi osakassopimus helppokäyttöisellä mallillamme:

5. Muista, että yrittäjän kilpailukielto voi perustua muuhunkin kuin osakkuuteen

Yrittäjän kilpailukiellosta voidaan sopia muissakin tilanteissa kuin osakassopimusten yhteydessä. Kilpailukiellosta sovitaan tyypillisesti esimerkiksi osana erilaisia palvelusopimuksia.

Voit sopia kilpailukiellosta esimerkiksi seuraavien asiakirjamalliemme yhteydessä:

Kyseiset asiakirjamallit ovat juristiemme laatimat, ja ne muuntuvat älykkään teknologian avulla jopa tuhansiin eri tilanteisiin. Olipa tilanne sitten mikä tahansa – yrittäjän kilpailukiellosta sopiminen on helpointa Docuen palvelussa.

----

Tags: yrittäjän kilpailukielto

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile maksutta