Osakassopimuksen hinta kauhistuttaa – miten laadin sen edullisemmin?

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat yhtiönsä osakeomistukseen ja johtamiseen sekä muihin yhteisiin asioihin liittyvistä pelisäännöistä. Se on suositeltavaa laatia missä tahansa yhtiössä, jossa on useampi osakkeenomistaja. Juristilta ostettuna osakassopimuksen hinta on vähintään 1500–2000 euroa.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 2 minuuttia

Osakassopimus lyhyesti

  • Sitouttaminen ja varautuminen: Osakassopimuksella tarkoitetaan osakkeenomistajien kesken solmittavaa sopimusta, jolla tyypillisesti tarkennetaan ja täydennetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sääntelyä yhtiön asioista. Osakassopimuksella voidaan sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin ja varautua joustavasti monenlaisiin tilanteisiin, kuten yrityskauppoihin ja pois lähteviin osakkaisiin.
  • Keskeisimmät ehdot: Osakassopimuksessa sovitaan tyypillisesti esimerkiksi työskentely-, kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteista. Varsin tavallisia ovat myös voitonjakoa, immateriaalioikeuksia sekä hallitusta ja yhtiökokousta koskevat ehdot.
  • Luottamuksellisuus: Osakassopimus mahdollistaa yhtiön osakkeista ja hallinnosta sääntelyn luottamuksellisella tavalla, sillä se ei ole julkinen asiakirja toisin kuin yhtiöjärjestys. Käytännössä aina osakassopimuksiin sisällytetään vieläpä nimenomainen ehto sopimuksen sisällön pitämisestä luottamuksellisena.

Vältä riitatilanteet osakassopimuksen avulla

Osakassopimus ehkäisee osakkaiden välisiä riitatilanteita, koska siinä sovitaan jo etukäteen, miten erilaisissa muutostilanteissa toimitaan.

Esimerkki: Jos joku osakkaista haluaa lähteä yhtiön palveluksesta, on varsin tavanomaista, että muut osakkaat haluavat ostaa hänen osakkeensa pois (joko itselleen tai yhtiölle). Tällöin ostohinta on tyypillinen kiistakysymys --> Jos käsillä on osakassopimus, jossa hinnan määrittely on selkeästi sovittu, vältetään yleensä riidat ja pattitilanteet.

Jo perusmuotoinen osakassopimus voi pelastaa yhtiön monelta pinteeltä ja pitää sen toimintakykyisenä.

Miten laadin itselleni osakassopimuksen?

Osakassopimuksen sisältö tulisi aina räätälöidä yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin – sopimuksen sisältöä tulisi siten harkita tarkoin sitä laadittaessa. Sopimuksen tulee myös kestää ajan hammas; pitkäikäisissä yhtiöissä osakassopimukset saattavat hyvinkin olla 10–20 vuotta voimassa. Ajattele siis pitkälle.

Sopimusehtojen tulisi olla selkeitä ja johdonmukaisia. Pitempi sopimus ei ole aina parempi, koska pitkä sopimus on vaikeampi hahmottaa. Jo parisivuinen sopimus voi riittää, koska osakeyhtiölaki sääntelee yhtiöiden perustilanteet varsin hyvin.

Miten voin säästää osakassopimuksen laatimisessa?

Osakassopimuksen hinta lakimiehen laatimana on tavallisesti 1 500 – 5 000 euroa.

Docuen palvelussa voit itse laatia juristitasoisen osakassopimuksen. Mallisisältömme kattavat kaikki pk-yritysten tyypillisesti tarvitsemat ehdot yrityksesi sujuvaan hallinnointiin ja tehokkaaseen johtamiseen. Sisällöt ovat juristiemme laatimat. Malliehtomme kattavat esimerkiksi osapuolten työskentely-, kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteet sekä voitonjakoa, yhtiön päätöksentekoa ja sopimusrikkomuksia koskevat ehdot.

Vaivattomin tapa laatia laadukas osakassopimus:

----

Tags: osakassopimus hinta, sitouttaminen

 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta