Osakassopimus & palkka – kuinka paljon osakastyöntekijöille maksetaan?

Monen yrityksen arvo perustuu yrityksessä työskentelevien osakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon. Tietotaidon säilymistä yrityksessä on mahdollista edistää osakassopimuksen velvoitteella, jonka mukaan avainosakkaiden tulee työskennellä yrityksen hyväksi. Samalla on luontevaa sopia kunkin palkka.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 16.1.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

Tausta: mikä on osakassopimus?

Osakassopimuksella tarkoitetaan osakkeenomistajien kesken solmittavaa sopimusta, jossa osakkaat sopivat yhtiössä noudatettavista pelisäännöistä. Sen avulla on mahdollista varautua joustavasti erilaisiin yritysjärjestelyihin sekä sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin.

Tavallisesti osakassopimuksessa sovitaan esimerkiksi työskentely- ja salassapitovelvoitteista sekä osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Varsin usein osakassopimuksiin otetaan myös varojenjakoa koskevia sääntöjä; esimerkiksi osingonjakoa saatetaan rajoittaa.

Miksi ja miten osakkaiden työskentelyvelvoitteesta yleensä sovitaan?

Lukuisten yhtiöiden arvo perustuu suurelta osin työntekijäosakkaiden henkilökohtaiseen tietotaitoon, minkä vuoksi osakassopimuksissa pyritään tavallisesti rajoittamaan osakkaiden lähtöä yhtiön palveluksesta. Työskentelyvaatimuksen voi perustellusti esittää niin institutionaalinen rahoittaja (jos sellaisia on) kuin muu yrittäjätiimi.

Omistusoikeus yhtiön osakkeisiin sidotaan monesti yhtiössä työskentelemiseen; jos työntekijäosakas haluaa lähteä, hän joutuu tyypillisenä rangaistuksena luovuttamaan omistamansa osakkeet tai osan niistä. Tyypillinen malli erityisesti teknologiavetoisissa yhtiöissä on, että osakkeita saa lähtiessään pitää sitä enemmän, mitä kauemmin palvelussuhde yhtiöön on kestänyt. Tavanomaisesti tällainen sitouttamisjakso kestää 3–5 vuotta, minkä jälkeen osakkeet saa pitää, vaikka palvelussuhde päättyisi.

Työskentelyvelvoite voi olla joko kokopäiväinen tai osa-aikainen. Luonnollisesti voidaan sopia, että työskentelyvelvoite koskee ainoastaan osaa yhtiön osakkaista. 

Miksi sopia palkasta osakassopimuksessa?

Koska velvoite työn tekemiseen voi olla vain osalla yhtiön osakkaista, saattavat osakkeenomistajien intressit olla hyvin erilaiset. Yhtiölle kokopäiväisesti työtä tekevän osakkaan toimeentulo voi olla pitkälti sidottu yhtiön hänelle maksamaan palkkaan, jolloin tämä osakas haluaa yleensä nostaa käypää palkkaa työstään. Jos mukana on ulkopuolisia sijoittajia, näiden intressissä on taas tyypillisesti yhtiön kulurakenteen pitäminen mahdollisimman alhaisena. Palkkauskäytännöistä sopimalla on mahdollista ehkäistä osakkaiden palkkoihin liittyviä erimielisyyksiä, kun käytännöt ovat kaikille osapuolille selvät.

Osakassopimuksessa yhtiön osakkaat voivat sopia noudatettavasta palkkatasosta ja palkan tarkistamista koskevista periaatteista. Osakkaat voivat sopimuksessa linjata palkan määräytymisen perusteista esimerkiksi osakkaiden työtehtävien ja vastuiden perusteella. Lisäksi voidaan sopia muun muassa siitä, miten yrityksen tuottama voitto tai kasvutavoitteiden täyttyminen vaikuttavat osakkaiden palkkaukseen.

Usein palkoista sovitaan tarkemmin osakkaiden johtaja- ja työsopimuksissa. Nämä sopimukset voidaan myös ottaa osakassopimuksen liitteeksi, kokonaan tai osittain.

Miten laadin osakassopimuksen helpoiten?

Docuen palvelussa laadit vaivattomasti laadukkaan osakassopimuksen. Palvelumme sisältää mallisisällöt niin osakkeiden luovuttamiseen, osingonmaksuun, immateriaalioikeuksiin kuin osakkaiden työskentelyvelvoitteeseen. Tutustu osakassopimukseemme tarkemmin täällä.

Tarjoamme mallisisällöt myös muun muassa näihin sopimuksiin:

Työsopimus
Johtajasopimus
Toimitusjohtajasopimus

----

Tags: osakassopimus palkka, osakkeenomistajan työskentelyvelvoite, osakassopimus palkkataso

 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta