Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus kuolinpesälle

Jos haluat ilmoittaa luopuvasi perittävästä omaisuudesta jälkiluopumisena, sinun tulee ilmoittaa siitä muille kuolinpesän osakkaille kirjallisesti. Luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt sellaisiin toimiin, joista voidaan tulkita sinun ottaneen perinnön vastaan. Jos perintöoikeudesta luopumista ei ole asianmukaisesti hoidettu, voit joutua maksamaan luopumastasi omaisuudesta täyden perintöveron.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Ilmoitus annettava kirjallisesti

Perittävän kuoltua tehtävä ilmoitus perinnöstä luopumisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksen voi osoittaa joko kaikille kuolinpesän osakkaille tai yhdelle heistä, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sille, jonka hyväksi luopuminen tapahtuu.

Luopuminen kannattaa tehdä ennen pesään ryhtymistä

Perintöveron välttämiseksi luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt pesään. Pesään ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että osakas on alkanut käyttämään omistajalle kuuluvia oikeuksia. Tällaisia toimia ovat muun muassa pesän omaisuuden jakaminen, pesän saatavan periminen, pesän omaisuuden myyminen tai valtakirjan antaminen pesän omaisuuden myyntiin.

Pesän välttämättömät selvitystoimet eivät merkitse perintöön ryhtymistä, jos perillinen ei saa mitään henkilökohtaista etua pesästä. Myöskään pelkästään perunkirjoitukseen osallistumista ei lähtökohtaisesti katsota perintöön ryhtymiseksi.

Ehdoton luopuminen

Keskeistä on, että luopuja luopuu kaikista oikeuksistaan kuolinpesässä, eikä esimerkiksi siirrä perintöoikeuttaan jollekulle, joka ei muuten perillisasemassa olisi. Muussa tapauksessa perintöosuuden siirtäjä joutuu ensin maksamaan perintöveron ja vastaanottaja vielä lahjaveron.

Luopuminen kokonaan tai osittain

Luopuminen on mahdollista joko kokonaan tai osittain. Osittainen luopuminen on verotussyistä kuitenkin järkevää ainoastaan, mikäli perintö perustuu vainajan testamenttiin.

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä kokonaan, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa. Perinnöstä luopuminen sisältää myös lakiosasta luopumisen, ellei luopuja muuta mainitse.

Docuella luovut perinnöstä vaivattomasti

Docuen palvelu sisältää juristiemme laatiman ilmoitusmallin, jolla voit pätevästi luopua oikeudestasi perintöön. Voit valita, luovutko perinnöstä kokonaan vai pelkästään joiltain osin. Halutessasi voit allekirjoittaa ilmoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen asianosaisille suoraan palvelustamme, jolloin edes tulostaminen ei ole tarpeellista.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen luopumisilmoituksen pohja, vaan moderni suomalainen teknologia, jolla hoidat asiasi parhaimmillaan hiirenklikkauksin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group