Asiakirjamallit

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus kuolinpesälle

Jos haluat ilmoittaa luopuvasi perittävästä omaisuudesta jälkiluopumisena, sinun tulee ilmoittaa siitä muille kuolinpesän osakkaille kirjallisesti. Luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt sellaisiin toimiin, joista voidaan tulkita sinun ottaneen perinnön vastaan. Jos perintöoikeudesta luopumista ei ole asianmukaisesti hoidettu, voit joutua maksamaan luopumastasi omaisuudesta täyden perintöveron. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 23.3.2023

Ilmoitus annettava kirjallisesti

Perittävän kuoltua tehtävä ilmoitus perinnöstä luopumisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksen voi osoittaa joko kaikille kuolinpesän osakkaille tai yhdelle heistä, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sille, jonka hyväksi luopuminen tapahtuu.

Luopuminen kannattaa tehdä ennen pesään ryhtymistä

Perintöveron välttämiseksi luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt pesään. Pesään ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että osakas on alkanut käyttämään omistajalle kuuluvia oikeuksia. Tällaisia toimia ovat muun muassa pesän omaisuuden jakaminen, pesän saatavan periminen, pesän omaisuuden myyminen tai valtakirjan antaminen pesän omaisuuden myyntiin.

Pesän välttämättömät selvitystoimet eivät merkitse perintöön ryhtymistä, jos perillinen ei saa mitään henkilökohtaista etua pesästä. Myöskään pelkästään perunkirjoitukseen osallistumista ei lähtökohtaisesti katsota perintöön ryhtymiseksi.

Ehdoton luopuminen

Keskeistä on, että luopuja luopuu kaikista oikeuksistaan kuolinpesässä, eikä esimerkiksi siirrä perintöoikeuttaan jollekulle, joka ei muuten perillisasemassa olisi. Muussa tapauksessa perintöosuuden siirtäjä joutuu ensin maksamaan perintöveron ja vastaanottaja vielä lahjaveron.

Luopuminen kokonaan tai osittain

Luopuminen on mahdollista joko kokonaan tai osittain. Osittainen luopuminen on verotussyistä kuitenkin järkevää ainoastaan, mikäli perintö perustuu vainajan testamenttiin.

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä kokonaan, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa. Perinnöstä luopuminen sisältää myös lakiosasta luopumisen, ellei luopuja muuta mainitse.

Docuella luovut perinnöstä vaivattomasti

Docuen palvelu sisältää juristiemme laatiman ilmoitusmallin, jolla voit pätevästi luopua oikeudestasi perintöön. Voit valita, luovutko perinnöstä kokonaan vai pelkästään joiltain osin. Halutessasi voit allekirjoittaa ilmoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen asianosaisille suoraan palvelustamme, jolloin edes tulostaminen ei ole tarpeellista.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen luopumisilmoituksen pohja, vaan moderni suomalainen teknologia, jolla hoidat asiasi parhaimmillaan hiirenklikkauksin.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 23.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023