Asiakirjamallit

Perinnönjakokirja

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa, kun pesä on selvitetty. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään, eli sopimusjakoon. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

49,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Perinnönjakokirja on tehtävä kirjallisesti

Perinnönjaosta on aina laadittava perinnönjakokirja. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään, eli sopimusjakoon. Toimitusjaossa puolestaan perinnönjaon hoitaa ulkopuolinen, tuomioistuimen päätöksellään vahvistama pesänjakaja.

Perinnönjaolle ei ole aikarajaa

Lähtökohtaisesti perinnönjako voidaan aloittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjaolle ei ole asetettu aikarajaa. Kuolinpesä on kuitenkin jaettava, mikäli yksikin kuolinpesän osakkaista sitä vaatii. Yleensä kuolinpesää ei kannata jättää jakamatta pitkäksi aikaa. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista kuolee ennen perinnönjakoa, tulee hänen tilalleen osakkaaksi hänen kuolinpesänsä. Osakkaiden määrän kasvu vaikeuttaa kuolinpesän hallinnointia.

Laadi helposti pätevä perinnönjakokirja Docuen palvelussa

Perinnönjakokirjan laatiminen Docuen palvelussa on helppoa. Palvelumme neuvoo sinut eteenpäin vaihe vaiheelta kertoen kussakin kohdassa tarvittavat tiedot. Kyseessä ei siis ole vain yksittäinen lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka avustaa sinua tärkeän asiakirjasi laatimisessa. Tämän ansiosta juridisesti pätevän perinnönjakokirjan laatiminen onnistuu keneltä tahansa.

Perinnönjakokirjan sisältö

Perinnönjakokirjasta on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

  1. Kuolinpesän osakkaiden nimet sekä mihin heidän osakkuutensa perustuu;
  2. Kunkin osakkaan jako-osuuksien suhteellinen osuus (eli murtoluvulla ilmaistu osuus, jonka perijä saa koko jäämistöstä, esim. ¼);
  3. Mitä omaisuutta kukin osakkaista saa.

Docuen perinnönjakokirjamallissa on huomioitu ja selitetty nämä kohdat selkeästi. Lisäksi voit vaivattomasti valita tarvittavat sisällöt moniin erityistilanteisiin.

Ositus voidaan toimittaa samalla asiakirjalla

Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osituksella tarkoitetaan toimitusta, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan. Lähtökohtaisesti tällainen omaisuus puolitetaan. Osituksen avulla saadaan siis selville, mitä omaisuutta kuolinpesään kuuluu. Docuen perinnönjakokirjamallilla voit toimittaa samalla myös osituksen, jolloin lopputuloksena on ositus- ja jakokirja. Älykäs teknologia tekee osituslaskelmat puolestasi.

Perinnönjakokirjan muotovaatimukset

Kaikkien pesän osakkaiden on allekirjoitettava perinnönjakokirja, minkä lisäksi perinnönjakokirjaan on otettava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Esteellisyyden välttämiseksi todistajiksi kannattaa valita kaksi täysin ulkopuolista henkilöä. Todistajien ei tarvitse olla paikalla osakkaiden allekirjoittaessa perinnönjakokirjan, vaan todistajien allekirjoitukset voidaan ottaa siihen jälkikäteen.

Perinnönjakokirjaa ei tarvitse vahvistuttaa erikseen esimerkiksi viranomaisella, vaan allekirjoitettuna ja todistettuna se on lainvoimainen sellaisenaan. Huomaa kuitenkin, että mikäli perinnönjako toimitetaan ennen perintöverotuksen loppuun saattamista, perinnönjakokirja on toimitettava Verohallinnolle. Tällöin perintövero määräytyy sekä perukirjan että perinnönjakokirjan perusteella.

Muista lakiosa

Perinnönjaossa on otettava huomioon rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosalla tarkoitetaan rintaperillisille varattua vähimmäismäärää perinnöstä. Lakiosaan oikeutettuja rintaperillisiä ovat perittävän lapset, ja mikäli joku heistä on kuollut, hänen lapsensa. Lakiosa on suuruudeltaan puolet lakimääräisestä perintöosasta. Jos vainajalla on esimerkiksi yksi rintaperillinen, on lakiosa tällöin puolet koko jäämistön arvosta.

Alaikäinen osakas

Jos joku pesän osakkaista on alaikäinen, edustaa häntä perinnönjaossa lähtökohtaisesti hänen edunvalvojansa eli lapsen huoltajat. Jos lapsen huoltaja on esteellinen, on lapselle haettava edunvalvojan sijainen. Edunvalvojan on hankittava perinnönjaon lopputulokselle Digi- ja väestötietoviraston hyväksyntä. Käytännössä tämä tarkoittaa perinnönjakokirjan luonnoksen toimittamista Digi- ja väestötietovirastolle.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

49,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 20.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion